Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner iPhone eller iPad

Når du kobler enheten til datamaskinen, skal den vises i Finder eller iTunes. Hvis den ikke vises, eller hvis du får en ukjent feil eller 0xE-feil, følger du fremgangsmåten beskrevet her.

Se i Finder eller iTunes

På en Mac med macOS Catalina eller nyere ser du etter enheten i sidepanelet i et hvilket som helst vindu i Finder.*

På en Mac med en eldre versjon av macOS ser du etter enheten i iTunes.

På en Windows-maskin med iTunes ser du etter enheten i iTunes.

Finn ut mer om å se enheten din på en datamaskin

 

Oppdater programvaren på alle enheter

Koble enheten direkte til datamaskinen

Forsikre deg om at enheten er ulåst og viser startskjermen, og bruk en USB-kabel for å koble den direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke koble til en USB-hub eller en annen enhet. 

Hvis dette ikke hjelper, kobler du enheten, alle andre USB-enheter og alt annet tilbehør fra datamaskinen. Koble deretter den aktuelle enheten til igjen, og ingenting annet. 

 

Godkjenn datamaskinen hvis du blir bedt om det

Hvis du får spørsmål om du vil godkjenne maskinen når du kobler enheten til datamaskinen, trykker du på Godkjenn.

Om spørsmålet om du vil godkjenne maskinen

  

Prøv en annen port, kabel eller datamaskin

Problemet kan være relatert til datamaskinen, USB-porten eller USB-kabelen som kobler den til enheten. Prøv en annen datamaskin, USB-port eller USB-kabel hvis det er mulig.

 

Kontakt oss

Hvis datamaskinen fortsatt ikke gjenkjenner iPhone eller iPad, kontakter du Apple-kundestøtte.

 


* Denne funksjonen avhenger av en innstilling: På menylinjen i Finder velger du Finder > Innstillinger (eller Valg). Klikk sidepanelet øverst i innstillingsvinduet, og sørg for at «CD-er, DVD-er og iOS-enheter» er valgt.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: