Hvis iTunes ikke gjenkjenner en iPhone, iPad eller iPod

Hvis du kobler enheten til datamaskinen med en USB-kabel, men iTunes ikke gjenkjenner iPhone-, iPad- eller iPod-enheten, kan du få hjelp.

Når iTunes på datamaskinen din ikke gjenkjenner en tilkoblet enhet, kan du se en ukjent feil eller en «0xE»-feil. Hvis du opplever dette, følger du denne framgangsmåten og forsøker å koble til enheten på nytt etter hvert trinn:

 1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iTunes som fungerer på systemet ditt.
 2. Kontroller at du har den nyeste programvaren for Mac eller Windows-PC.
 3. Sørg for at enheten er slått på.
 4. Hvis du ser varselet Vil du godkjenne maskinen, låser du opp enheten og trykker på Godkjenn.
 5. Koble alt USB-tilbehør bortsett fra den aktuelle enheten fra datamaskinen. Prøv hver av USB-portene for å se om én av dem virker. Deretter prøver du en annen Apple USB-kabel.
 6. Omstart datamaskinen og iPhone, iPad eller iPod.
 7. Forsøk å koble enheten til en annen datamaskin. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du har det samme problemet på en annen datamaskin.
   

Hvis du trenger mer hjelp, følger du framgangsmåten som står beskrevet nedenfor for Mac eller Windows-PC.

Hvis du bruker en Mac

 1. Hold nede Tilvalg-tasten, klikk på Apple-menyen og velg Systeminformasjon eller Systemrapport.
 2. Velg USB fra listen til venstre. 
 3. Hvis du ser iPhone, iPad, eller iPod under USB-enhetstreet, avinstallerer du sikkerhetsprogramvare fra tredjeparter. Hvis ikke, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis du bruker en Windows-PC

Følg denne framgangsmåten for å installere Apple Mobile Device USB-driveren:

 1. Koble enheten fra datamaskinen.
 2. Koble til enheten igjen. Lukk iTunes hvis programmet åpnes.
 3. Trykk på Windows- og R-tastene på tastaturet for å åpne Kjør-kommandoen.
 4. Skriv følgende i Kjør-vinduet:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Klikk på OK.
 6. Høyreklikk på usbaapl64.inf- eller usbaapl.inf-filen og velg Installer.

  Du kan se andre filer som starter med usbaapl64 eller usbaapl. Påse at du installerer filen som slutter med .inf. Hvis du ikke er sikker på hvilken fil du skal installere, høyreklikker du på et tomt område i Filutforsker-vinduet, klikker på Vis og klikker deretter på Detaljer for å finne den riktige filtypen. Det er Setup Information-filen du skal installere.
 7. Koble enheten fra datamaskinen, og omstart deretter datamaskinen.
 8. Koble til enheten igjen og åpne iTunes.

Hvis enheten fremdeles ikke gjenkjennes

Sjekk Enhetsbehandling for å se om Apple Mobile Device USB-driveren er installert. Følg denne framgangsmåten for å åpne Enhetsbehandling:

 1. Trykk på Windows- og R-tastene på tastaturet for å åpne Kjør-kommandoen.
 2. Skriv devmgmt.msc i Kjør-vinduet, og klikk deretter på OK. Enhetsbehandling bør nå åpnes. 
 3. Finn og utvid delen USB-kontrollere.
 4. Se etter Apple Mobile Device USB-driveren.

Hvis du ikke ser Apple Mobile Device USB-driveren eller ser Ukjent enhet:

 • Koble enheten til datamaskinen din med en annen USB-kabel.
 • Koble enheten til en annen datamaskin. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du har det samme problemet på en annen datamaskin.

Hvis du ser Apple Mobile Device USB-driveren med et feilsymbol:

Følg denne framgangsmåten hvis du ser  eller  ved siden av Apple Mobile Device USB-driveren:

 1. Omstart Apple Mobile Device-tjenesten.
 2. Se etter og løs problemer med tredjeparts sikkerhetsprogramvare, og omstart deretter datamaskinen.
 3. Forsøk å installere usbaapl64.inf- eller usbaapl.inf-filen igjen.

 

Hvis problemet vedvarer, kontakter du Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: