Hvis iTunes ikke gjenkjenner en iPhone, iPad eller iPod

Hvis du kobler enheten til datamaskinen med en USB-kabel, men iTunes ikke gjenkjenner iPhone, iPad eller iPod, kan du få hjelp.

Når iTunes på datamaskinen ikke gjenkjenner en tilkoblet enhet, kan du se en ukjent feil eller en «0xE»-feil. Hvis du opplever dette, følger du denne framgangsmåten og forsøker å koble til enheten på nytt etter hvert trinn:

 1. Sørg for at iOS-enheten er låst opp og viser Hjem-skjermen.
 2. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iTunes som fungerer på systemet ditt.
 3. Kontroller at du har den nyeste programvaren for Mac eller Windows-PC.
 4. Sørg for at enheten er slått på.
 5. Hvis du ser varselet Vil du godkjenne maskinen, låser du opp enheten og trykker på Godkjenn.
 6. Koble alt USB-tilbehør bortsett fra den aktuelle enheten fra datamaskinen. Prøv hver av USB-portene for å se om én av dem virker. Deretter prøver du en annen Apple USB-kabel.*
 7. Omstart datamaskinen og iPhone, iPad eller iPod.
 8. Forsøk å koble enheten til en annen datamaskin. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du har det samme problemet på en annen datamaskin.

Hvis du trenger mer hjelp, følger du framgangsmåten som står beskrevet nedenfor for Mac eller Windows-PC.


* Finn ut hvordan du kobler 11-tommers iPad Pro eller 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon) til datamaskinen.

Hvis du bruker en Mac

 1. Koble til iOS-enheten, og sørg for at den er låst opp og viser Hjem-skjermen.
 2. På Mac holder du nede Tilvalg-tasten, klikker på Apple-menyen og velger Systeminformasjon eller Systemrapport.
 3. Velg USB fra listen til venstre. 
 4. Hvis du ser iPhone, iPad eller iPod under USB-enhetstreet, må du laste ned nyeste macOS eller installere de nyeste oppdateringene. Deretter avinstallerer du sikkerhetsprogramvare fra tredjeparter. Hvis du ikke ser enheten eller fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Hvis du bruker en Windows-PC

Fremgangsmåten varierer avhengig av om du har lastet ned iTunes fra Microsoft Store eller fra Apple.

Hvis du har lastet ned iTunes fra Microsoft Store

Følg denne framgangsmåten for å installere Apple Mobile Device USB-driveren:

 1. Koble enheten fra datamaskinen.
 2. Lås opp iOS-enheten og gå til Hjem-skjermen. Deretter kobler du til enheten på nytt. Lukk iTunes hvis programmet åpnes.
 3. Klikk på og hold inne (eller høyreklikk på) Start-knappen, og velg deretter Enhetsbehandling.
 4. Finn og vis Bærbare enheter-delen.
 5. Se etter den tilkoblede enheten (for eksempel Apple iPhone), og høyreklikk deretter på enhetsnavnet og velg Oppdater driver.
 6. Velg «Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare».
 7. Etter at programvaren er installert, går du til Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update. Bekreft deretter at det ikke er noen andre oppdateringer tilgjengelig.
 8. Åpne iTunes.

Hvis du har lastet ned iTunes fra Apple

Følg denne framgangsmåten for å installere Apple Mobile Device USB-driveren:

 1. Koble enheten fra datamaskinen.
 2. Lås opp iOS-enheten og gå til Hjem-skjermen. Deretter kobler du til enheten på nytt. Lukk iTunes hvis programmet åpnes.
 3. Trykk på Windows- og R-tastene på tastaturet for å åpne Kjør-kommandoen.
 4. Skriv følgende i Kjør-vinduet:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Klikk på OK.
 6. Høyreklikk på usbaapl64.inf- eller usbaapl.inf-filen, og velg Installer.

  Du kan se andre filer som starter med usbaapl64 eller usbaapl. Påse at du installerer filen som slutter med .inf. Hvis du ikke er sikker på hvilken fil du skal installere, høyreklikker du på et tomt område i Filutforsker-vinduet, klikker på Vis og klikker deretter på Detaljer for å finne den riktige filtypen. Det er Setup Information-filen du skal installere.
 7. Koble enheten fra datamaskinen, og omstart deretter datamaskinen.
 8. Koble til enheten igjen og åpne iTunes.

Hvis enheten fremdeles ikke gjenkjennes

Sjekk Enhetsbehandling for å se om Apple Mobile Device USB-driveren er installert. Følg denne framgangsmåten for å åpne Enhetsbehandling:

 1. Trykk på Windows- og R-tastene på tastaturet for å åpne Kjør-kommandoen.
 2. Skriv devmgmt.msc i Kjør-vinduet, og klikk deretter på OK. Enhetsbehandling bør nå åpnes. 
 3. Finn og utvid delen USB-kontrollere.
 4. Se etter Apple Mobile Device USB-driveren.

Hvis du ikke ser Apple Mobile Device USB-driveren eller ser Ukjent enhet:

 • Koble enheten til datamaskinen din med en annen USB-kabel.
 • Koble enheten til en annen datamaskin. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du har det samme problemet på en annen datamaskin.

Hvis du ser Apple Mobile Device USB-driveren med et feilsymbol:

Følg denne framgangsmåten hvis du ser  eller  ved siden av Apple Mobile Device USB-driveren:

 1. Omstart Apple Mobile Device-tjenesten.
 2. Se etter og løs problemer med tredjeparts sikkerhetsprogramvare, og omstart deretter datamaskinen.
 3. Forsøk å installere usbaapl64.inf- eller usbaapl.inf-filen igjen.

 

Hvis problemet vedvarer, kontakter du Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: