Bruke varsler på Mac

Varsler er en fin måte for programmene dine å holde deg informert på, og de vises øverst til høyre på skjermen. Les om hvordan du tilpasser varsler og bruker funksjoner som Varslingssenter og Ikke forstyrr.

Varslingssenter

        Varslingssenter

Bruke Varslingssenteret

Varslingssenter viser deg varsler, som for eksempel et kalendervarsel eller et tapt FaceTime-anrop. Varslingssenter gir deg også rask tilgang til widgeter som viser deg informasjon fra programmene dine.

For å åpne Varslingssenter klikker du på Varslingssenter øverst til høyre på skjermen, og deretter velger du hva du vil gjøre:

  • Legg til eller fjern widgeter: Klikk på I dag-fanen, klikk på Rediger nederst, og klikk deretter på Legg til-knapp eller Fjern-knapp.
  • Omorganiser widgeter: Klikk på I dag-fanen, klikk på Rediger nederst, og dra deretter en widget til et nytt sted.
  • Hent flere widgeter: Klikk på I dag-fanen, klikk på Rediger nederst, og klikk deretter på App Store. 
  • Vis tapte varsler: Klikk på Varsler. 
  • Få rask tilgang til Ikke forstyrr og Night Shift: Sveip ned, og klikk deretter på på- og av-knappene.

Les om hvordan du oppbevarer resultater fra Siri i Varslingssenter. 

Tilpasse varsler eller slå dem av

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Varsler.
  2. Velg et program i kolonnen til venstre.
  3. Velg Bannere eller Varsler. Eller velg Ingen for å slå av varsler for programmet.

Noen programmer har også alternativer for lyder, merker og andre varsler.

Alternativer for varsler i Varslingsvalg

Bruk Ikke forstyrr

Ikke forstyrr demper lyden på inngående anrop og varsler og slås automatisk på når Mac-maskinen er koblet til en TV eller projektor. Hvis du vil velge når Ikke forstyrr slås på eller av, velger du Apple-menyen () > Systemvalg, og deretter klikker du på Varsler. 

Ikke forstyrr i Varslingsvalg

Les mer

Hvis du vil ha mer informasjon om Varsler, klikker du på  Hjelp-knappen i Varslingsvalg.

Publiseringsdato: