Bruk varslinger på Mac

Varslinger er en fin måte for apper å holde deg informert. Les om hvordan du kan se varslinger du gikk glipp av, tilpasse stilen deres, skjule dem, eller slå dem av.

Varslingssenter

Vis varslinger i Varslingssenteret

Du åpner Varslingssenter ved å klikke på Varslingssenter øverst i høyre hjørne på skjermen, eller ved å sveipe til venstre med to fingre fra høyre kant av styreflaten din.

 • Hvis du vil se varslinger du har gått glipp av, for eksempel kalendervarslinger eller FaceTime-anrop, klikker du på Varslinger øverst i Varslingssenteret.
 • Hvis du vil åpne en varsling i appen som sendte den, klikker du på varslingen. Varslingen blir deretter fjernet fra Varslingssenter.
 • Hvis du vil fjerne varslinger uten å åpne dem, klikker du på tøm-knappen ved siden av en varsling eller en gruppe med varslinger.
 • For å vise kontrollene for Ikke forstyrr og Night Shift, ruller du opp (eller sveiper ned) i Varslingssenter.
 • For å åpne Varslingsvalg, klikker du på tannhjulet  nede i venstre hjørne av Varslingssenter.

Tilpass varsler eller slå dem av

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på Varslinger.
 2. Velg et program i kolonnen til venstre.
 3. Hvis du vil endre varslingsstil, velger du Bannere eller Varsler. Eller velg Ingen.
  Varslingsvalg

Du kan også kontrollere andre funksjoner her, for eksempel om varsler vises på låseskjermen eller inkluderer en forhåndsvisning. En forhåndsvisning inneholder en del av e-postmeldingen, chatten eller annet innhold tilknyttet varslingen. Du kan velge å vise forhåndsvisninger, aldri vise forhåndsvisninger, eller først vise dem når du låser opp Macen.

For å tillate eller ikke tillate varslinger for bestemte nettsteder, eller for å forhindre at nettsteder ber om tillatelse til å sende varslinger, kan du lese om hvordan du tilpasser varslinger for nettsteder i Safari.

Bruk Ikke forstyrr

Ikke forstyrr demper inngående anrop og varslinger. Det slås automatisk på når Macen er koblet til en TV eller projektor.

For å velge når Ikke forstyrr slår seg på og av, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og klikker på Varslinger. Ikke forstyrr-innstillingene er øverst i sidepanelet:

Varslingsvalg

Finn ut mer

Hvis du vil lese mer om Varslinger, klikker du på Hjelp-knappen i Varslingsvalg.

Publiseringsdato: