Få hjelp med batteriet til den bærbare Macen

Finn ut hvordan du optimaliserer batteritiden for den bærbare Macen, løser batteriproblemer og får service.

Optimaliser batteritiden

Levetiden til batteriet i en bærbar datamaskin er avhengig av datamaskinens konfigurasjon og hvordan du bruker datamaskinen. Her er noen innstillinger og grep du kan gjøre for å få mest mulig ut av datamaskinens batteri.

Sjekk batterivalgene

I Batteri-panelet i Systemvalg finner du innstillinger for å forbedre batteritiden på den bærbare Macen. For å vise Batteriinnstillinger, velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Batteri eller Strømsparing. Deretter velger du Batteri-fanen. 

Batterivalg under Batteri i Systemvalg-vinduet

Eksemplet ovenfor er fra macOS Big Sur. Noen funksjoner, for eksempel Automatisk bytte av grafikk og Power Nap er ikke tilgjengelige på alle bærbare Macer eller i alle versjoner av macOS.

Bruk følgende innstillinger for å oppnå maksimal batteritid:

 • Slå på «Reduser lysstyrken på skjermen når Macen går på batteristrøm». Denne innstillingen lar Macen justere skjermlysstyrken ned til 75 % når du kobler datamaskinen fra strømmen.
 • Slå av «Aktiver Power Nap når maskinen går på batteristrøm». Denne innstillingen forhindrer at Macen din ser etter e-post eller andre iCloud-oppdateringer under dvale, noe som forlenger tiden den kan være i ventemodus.
 • Slå på «Optimaliser videostrømming når maskinen går på batteristrøm». Med denne innstillingen blir HDR-videoer (utvidet dynamisk område) spilt av som SDR (standard dynamisk område) når maskinen går på batteristrøm, siden det bruker mindre strøm.
 • Slå på «Automatisk bytte av grafikk». Med denne innstillingen kan MacBook Pro-modeller med flere grafikkprosessorer automatisk bytte mellom dem for å maksimere batteritiden.

Juster skjermlysstyrken

Som standard justerer skjermen automatisk lysstyrken for å spare strøm. Hvis du slår av automatisk lysstyrke, bør du slå dette på igjen senere for å bevare batterilevetiden. For å konfigurere automatisk lysstyrke, velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Skjermer, og slå på «Juster lysstyrken automatisk». Finn ut hvordan du justerer lysstyrken manuelt.

Sjekk batteritilstanden

Du kan sjekke batteritilstanden i Batterivalg eller Batteristatus-menyen:

 • I macOS Big Sur: Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Batteri, velg Batteri i sidepanelet, og klikk på Batteritilstand.
 • I macOS Catalina eller eldre: Hold inne Tilvalg-tasten og klikk på batterisymbolet i menylinjen for å vise batteristatusmenyen.

Du ser én av følgende statusindikatorer:

 • Normal: Batteriet fungerer slik det skal. 
 • Service anbefalt: Batteriets evne til å holde på ladning er dårligere enn da det var nytt, eller det fungerer ikke som det skal. Du kan fint bruke Macen, men du bør ta den med til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør for å få gjennomført en evaluering av batteriet.

For å få service på batteriet ditt, ta kontakt med Apple.

I tidligere versjoner av macOS kan batteristatusen vise Skift ut snart, Skift ut nå, eller Batteriservice hvis batteriet holder på mindre ladning enn da det var nytt eller trenger service. Hvis batteriets reduserte ladekapasitet påvirker bruksopplevelsen, bør du få batteriet evaluert i en Apple Store eller hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Noen tredjepartsapper rapporterer om batteritilstand, men dataene disse appene rapporterer om, er ikke nødvendigvis nøyaktige og skal ikke anses som avgjørende bevis på at systemets kjøretid faktisk er redusert. Det er best å stole på informasjonen som vises i batteritilstandmenyen, som du finner beskrevet ovenfor.  

Diagnostiser batteriproblemer

Lær hvordan du sjekker maskinvaren, identifiserer programmer eller funksjoner som bidrar til høyt strømforbruk, og løser ladeproblemer.

Utfør diagnostikk

Et greit sted å starte når du skal løse batteriproblemer, er den innebygde diagnostikken som er tilgjengelig på bærbare Macer. Finn ut hvordan du bruker Apple-diagnostikk på Macen.

Hvis du ikke finner noen problemer gjennom Apple-diagnostikk, kan du lese videre for å få mer informasjon om hvordan du kan løse batteriproblemer.

Sjekk batteristatusmenyen

Batteristatusmenyen viser hvor mye lading batteriet har, og om det blir ladet for øyeblikket. Denne menyen finnes på høyre side av menylinjen:

macOS Big Sur-menylinje med batterimenyen åpen

Gjennom batteristatusmenyen får du også vite om skjermen eller noen programmer bruker mye strøm. Du bør også vurdere å lukke programmer som står oppført, for å spare batteriet.

Hvis du bruker optimalisert batterilading i macOS Big Sur, ser du tilleggsinformasjon når Macen er koblet til strøm, for eksempel om ladingen er satt på pause eller når batteriet er fulladet. Hvis ladingen er satt på pause og du vil ha Macen fulladet raskere, klikker du på Fullad nå.

Løs ladeproblemer

Få hjelp med andre problemer, for eksempel hvis Macen ikke gjenkjenner en strømadapter eller ikke lader opp til 100 %.

Hvis Macen ikke lader

Bekreft at du har en strømadapter med riktig effekt (watt) for datamaskinen. Hvis du bruker en strømadapter med en lavere effekt enn det som kreves av systemet, gir dette kanskje en upålitelig lading av datamaskinen. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømadapter som skal benyttes med datamaskinen, kan du finne riktig strømadapter og strømkabel for den bærbare Macen.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du finne ut hva du kan gjøre hvis USB-C-strømadapteren ikke lader den bærbare Macen. Hvis problemet vedvarer, kan du slå av Macen, lukke skjermen i 30 sekunder og deretter prøve å lade den igjen. Eller hvis du har en Intel-basert Macmå du tilbakestille SMC-en.

Hvis Macen ikke lader til 100 %

Hvis du bruker optimalisert batterilading i macOS Big Sur, eller hvis du bruker macOS Catalina eller eldre, kan det hende at batteriet noen ganger ikke viser full ladning (100 %) i macOS, selv om strømadapteren har vært tilkoblet i lengre tid. Dette er normalt, og det bidrar til å forlenge batteritiden. 

Service på batterier i bærbare Macer

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-maskiner med innebygde batterier må få batteriene byttet hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller i en Apple Store-butikk. Hvis du selv forsøker å bytte innebygde batterier, kan det skade utstyret, og slike skader dekkes ikke av garantien.

Enkelte eldre bærbare Macer har batterier du kan fjerne og bytte selv. Kontakt en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å få hjelp med batterier som kan byttes av brukeren.

Informasjon om batterigarantier

Den ettårige begrensede garantien din fra Apple inkluderer erstatningsdekning for et defekt batteri. Hvis du har kjøpt en AppleCare Protection Plan for den bærbare Macen din, erstatter Apple batteriet på denne enheten uten kostnad dersom batteriet har mindre enn 80 prosent av opprinnelig kapasitet. Hvis du ikke er dekket av denne garantien, kan vi erstatte batteriet mot en avgift. 

Forstå mer om batterier i bærbare Macer

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-datamaskiner leveres med litiumpolymer-batterier for å oppnå maksimal batteritid i en kompakt enhet. For å forstå batteriteknologi og batteritid er det lurt å kunne vanlig batteriterminologi:

 • Antall sykluser: Det forventes at batterier skal fungere i et visst antall sykluser. Dette tallet representerer summen av fullstendige og delvise utladingssykluser gjennom levetiden til batteriet. Du kan finne det forventede syklusantallet for datamaskinen din ved å lese gjennom Fastslå antall batterisykluser for bærbare Macer.
 • Full ladekapasitet: Dette dreier seg om mengden strøm, målt i mAh (milliampere-timer), som batteriet er i stand til å holde på, minus batterikraften som kreves for å slå av enheten. Dette tallet reduseres i takt med at batterikapasiteten forringes og batteriet eldes.
 • Gjenværende ladekapasitet: Dette tallet representerer mengden strøm som er igjen i batteriet, målt i mAh (milliampere-timer). Når du bruker datamaskinen uten at den er koblet til strøm, reduseres dette tallet etter hvert som strøm tappes fra batteriet.
 • Defekt: Et batteri betraktes som defekte når det slutter å fungere på grunn av feil i materialer eller arbeid eller på grunn av produksjonsfeil. Defekte batterier dekkes av Apples ettårige begrensede garanti og utvidede servicekontrakter.
 • Belastning: Aktivitetsmengden som én eller flere oppgaver medfører. Enkelte strømkrevende prosesser belaster batteriet ekstra mye og resulterer i en betydelig redusert brukstid per lading.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: