Om batteriene til bærbare Macer

Finn ut hvordan du optimaliserer batteritiden for den bærbare Macen din, løser batteriproblemer og får service.

Forstå mer om batterier i bærbare Macer

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-datamaskiner leveres med litiumpolymerbatterier for å oppnå maksimal batteritid i en kompakt enhet. For å forstå batteriteknologi og batteritid er det lurt å kunne vanlig batteriterminologi:

 • Antall sykluser: Det forventes at batterier skal fungere i et visst antall sykluser. Dette tallet representerer summen av fullstendige og delvise utladingssykluser gjennom levetiden til batteriet. Du kan finne det forventede syklusantallet for datamaskinen din ved å lese gjennom Fastslå antall batterisykluser for bærbare Macer.
 • Full ladekapasitet: Dette dreier seg om mengden strøm, målt i mAh (milliampere-timer), som batteriet er i stand til å holde på, minus batterikraften som kreves for å slå av enheten. Dette tallet reduseres i takt med at batterikapasiteten forringes og batteriet eldes.
 • Gjenværende ladekapasitet: Dette tallet representerer mengden strøm som er igjen i batteriet, målt i mAh (milliampere-timer). Når du bruker datamaskinen uten at den er koblet til strøm, reduseres dette tallet etter hvert som strøm tappes fra batteriet.
 • Forbrukt/utladet: Forbruksdeler er slike som brukes opp over tid når de interne komponentene brukes. Batterier regnes som forbruksdeler på grunn av de kjemiske komponentene, og over tid mister de langsomt evnen til å holde på ladingen. Hvis syklusantallet til et batteri overskrider den forventede grensen, betraktes batteriet som oppbrukt.
 • Defekt: Batterier betraktes som defekte når de slutter å fungere på grunn av feil i materialer eller arbeid eller på grunn av produksjonsfeil. Defekte batterier dekkes av Apples ettårige begrensede garanti og utvidete servicekontrakter.
 • Belastning: Aktivitetsmengden som én eller flere oppgaver medfører. Enkelte strømkrevende prosesser belaster batteriet ekstra mye og resulterer i en svært redusert brukstid per lading.

Konfigurering av Macen din for første gang

Når du konfigurerer Macen din for første gang, kan noen aktiviteter – for eksempel konfigurering av Mail og Bilder, nedlasting av filene dine fra iCloud og indeksering av filer med Spotlight – bruke mer strøm enn Macen krever ved vanlig bruk. 

Hvis du har større mengder data som skal overføres via Wi-Fi, kan det ta noen dager før prosessen fullføres på Macen. Det er best å ha datamaskinen koblet til strøm mens dette foregår. Når konfigureringen er fullført, reflekterer batteritiden de vanlige aktivitetene du utfører på Macen.

Batteristatusmenyen

Batteristatusen ser du enklest i batteristatusmenyen. Batteristatusmenyen viser hvor mye lading batteriet har, og om det blir ladet for øyeblikket. Denne menyen finnes på høyre side av menylinjen:

Gjennom batteristatusmenyen får du også vite om skjermen eller apper bruker mye strøm. Klikk på Skjermlysstyrke hvis alternativet står oppført under Bruker mye strøm, og hvis skjermen reduseres til 75 prosent lysstyrke. Du bør også vurdere å lukke apper som står oppført, for å spare batteriet.

For å se batteritilstanden holder du inne Tilvalg-tasten og klikker på batterisymbolet i menyraden for å se batteristatusmenyen. Du ser én av følgende statusindikatorer:

 • Normal: Batteriet fungerer slik det skal. 
 • Skift ut snart: Batteriet fungerer normalt, men kapasiteten er svekket sammenlignet med da det var nytt. Du bør overvåke batteritilstanden ved å sjekke batteristatusmenyen regelmessig.
 • Skift ut nå: Batteriet fungerer normalt, men kapasiteten er betydelig svekket sammenlignet med da det var nytt. Du kan fint fortsette med å bruke datamaskinen, men dersom den reduserte ladekapasiteten påvirker opplevelsen, bør du ta det med til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør.
 • Batteri til service: Batteriet fungerer ikke slik det skal. Du kan fint bruke Macen når den er tilkoblet en egnet strømadapter, men du bør ta den med til en Apple Store eller Apple-autorisert tjenesteleverandør så fort som mulig.

Noen tredjepartsapper rapporterer om batteritilstand, men dataene disse appene rapporterer om, er ikke nødvendigvis nøyaktige og skal ikke anses som avgjørende bevis på at systemets kjøretid faktisk er redusert. Det er best å stole på informasjonen som vises i batteritilstandmenyen, som du finner beskrevet ovenfor.  

Optimaliser batteritiden

Levetiden til batteriet i en bærbar datamaskin er avhengig av datamaskinens konfigurasjon og hvordan du bruker datamaskinen. Her er noen innstillinger og grep du kan gjøre for å få mest mulig ut av MacBook-, MacBook Pro- eller MacBook Air-batteriet.

Strømsparingsvalg under Systemvalg

I Strømsparing-panelet i Systemvalg finner du alternativer for å forbedre batteritiden på den bærbare Macen din når den er inaktiv. Hvis du for eksempel setter skjermen i dvale når den er inaktiv, slås bakbelysningen midlertidig av, noe som forbedrer batteritiden betydelig.

Hvis du fjerner avmerkingen for «Slå på Power Nap når maskinen går på batteristrøm», kan det også forlenge batteritiden.

På MacBook Pro-maskiner fra 2016 justeres skjermlysstyrken til 75 prosent når du kobler datamaskinen fra strøm hvis du har slått på «Reduser skjermlysstyrken når maskinen går på batteristrøm».

Eksemplet ovenfor er fra OS X Mountain Lion v10.8.4. Noen funksjoner, for eksempel Automatisk bytte av grafikk og Power Nap, er ikke tilgjengelige på alle bærbare Macer eller i alle versjoner av macOS.

Juster lysstyrken for tastatur og skjerm

Det innebygde tastaturet på den bærbare Macen din har innstillinger som bidrar til å spare batteriet:

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, og velg deretter Tastatur. Slå på «Juster tastaturbelysningen i svake lysforhold» for automatisk å dempe eller øke belysningen på tastaturbelysningen.
 • I Tastatur-delen i Systemvalg kan du også velge at tastaturbelysning slås av etter en periode med inaktivitet.

Du kan også bruke F5- og F6-tastene til manuelt å justere tastaturets lysstyrke ved å stille den inn så lavt så mulig, men slik at du fortsatt kan se tastene. 

Skjermens lysstyrke har en stor effekt på batteritiden, og hvis du velger at skjermen kan justere lysstyrken automatisk, kan det bidra stort til å spare batteriet. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og velg deretter Skjermer. Slå på «Juster lysstyrke automatisk» for å la skjermen dempe eller øke belysningen basert på lysforholdene.

Du kan bruke batteristatusmenyen til å raskt redusere skjermlysstyrken til 75 prosent. Fra batteristatusmenyen velger du Skjermlysstyrke i Bruker mye strøm-delen.

For å justere skjermlysstyrken manuelt bruker du F1- og F2-tastene.

MacBook Pro med Touch Bar

Hvis du bruker en ny MacBook Pro, kan du raskt justere skjermens lysstyrke ved å trykke på  på Control Strip til høyre for Touch Bar. For å få tilgang til knappene for lysstyrke trykker du på  på Control Strip:

Control Strip utvides, og du kan trykke på    for å justere skjermens lysstyrke, og du kan trykke på     for å justere tastaturets lysstyrke:

Grafikkytelse og innvirkning på batteritiden

Bærbare MacBook Pro-maskiner (15- og 17-tommers) har vanligvis to grafikkprosessorer eller GPU-er. Du ser dem kanskje dokumentert som en diskret GPU og en integrert GPU.

Den diskrete GPU-en gir vanligvis sterk ytelse mot at det brukes mye strøm. Den integrerte GPU-en gir optimal batteritid, men som oftest får du ikke ytelsen du får med en diskret GPU.

Bruk den integrerte GPU-en for optimal batteritid. I disse artiklene finner du fremgangsmåter for hvordan du bruker disse forskjellige GPU-ene samt informasjon om hva som kan forårsake uventet bruk av den diskrete GPU-en:

Slå av funksjoner og teknologier som bruker strøm

Bærbare Macer har flere integrerte teknologier som kan ha stor påvirkning på batteriet.

 • Hvis du ikke trenger Wi-Fi eller Bluetooth, kan du slå av AirPort eller Bluetooth fra menyradsymbolene eller i Systemvalg. Dette bidrar til å spare strøm.
 • Eksterne USB-, FireWire-, ThunderBolt-, SD-kort- og Expresscard-enheter som er knyttet til den bærbare maskinen, kan også trekke strøm og bør kobles fra for å få en optimal batteriytelse.
 • Mat ut eventuelle CD- eller DVD-plater fra den integrerte SuperDrive (hvis den bærbare maskinen har en slik) for å unngå at stasjonen roterer periodevis.

Løs batteriproblemer

Et greit sted å starte når du skal løse batteriproblemer, er den innebygde diagnostikken som er tilgjengelig på bærbare Macer. Følg fremgangsmåtene i disse artiklene:

Hvis Apple-diagnostikk gir deg beskjed om at batteriet ditt krever service samt refererer til referansekode PPT004, bør du bekrefte dette problemet ved å kjøre Apple-diagnostikk via Internett, noe som bruker den nyeste feilsøkingsinformasjonen. For å gjøre dette slår du av Macen din ved å velge Slå av i Apple ()-menyen. Deretter trykker du på av/på-knappen igjen for å slå på Macen. Trykk umiddelbart på og hold inne Tilvalg-D inntil Apple-diagnostikk starter.

Hvis du kjører Apple-diagnostikk via Internett og det bekrefter problemet, kontakter du Apple eller tar med deg datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk. Der får du vite hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

Hvis du ikke finner noen problemer gjennom Apple-diagnostikk eller Apple Hardware Test, kan du lese videre for å få mer informasjon om løsing av batteriproblemer.

Batteritiden er kort

 1. Vent til konfigurasjonen er fullført på Macen. Når du konfigurerer Macen din for første gang, kan noen aktiviteter – for eksempel konfigurering av Mail og Bilder, overføring av iCloud-innhold og indeksering av filer med Spotlight – bruke mer strøm enn Macen krever ved vanlig bruk. Hvis du har store mengder data som skal overføres, kan det ta flere dager før batteritiden går tilbake til gjennomsnittlig vanlig bruk.
 2. Finn ut hva batteritiden skal være for produktet du bruker. Nettstedet Tekniske spesifikasjoner inneholder forventet levetid for Apples batterier. Spesifikasjoner for trådløs nettbruk og ventemodus er inkludert i Tekniske spesifikasjoner-artikkelen for hvert produkt.
 3. Finn ut hvordan du minimerer vanlige årsaker til batteritapping:
 • Optimaliser batteritiden i samsvar med avsnittet Optimaliser batteritiden tidligere i denne artikkelen.
 • Finn ut hvordan apper kan påvirke ytelsen til Mac-batteriet. Noen apper, for eksempel nettlesere, programvare for videoredigering og videospill, krever mer strøm basert på hvordan du bruker dem. Se regelmessig etter programvareoppdateringer – det er viktig å bruke de nyeste versjonene.
 • Konfigurer at programvare for automatisk sikkerhetskopiering og synkronisering bare skal kjøre når datamaskinen er koblet til strømforsyning eller at den settes på pause når batterinivået er mindre enn en bestemt prosentandel.
 • Sjekk Aktivitetsmonitor for eventuelle programvareprosesser som ikke fungerer, spesielt etter at du har installert programvareoppdateringer eller et nytt operativsystem. For å sikre optimal ytelse for alle applikasjoner er det viktig at du installerer oppdateringer.
 • Hvis problemene med batteriets brukstid vedvarer etter at du har optimalisert datamaskinens ytelse og sjekket om det finnes programvareprosesser som ikke fungerer, kan du teste i sikker modus. Med sikker modus begrenses antallet aktive objekter i systemet, og du kan dermed kjøre tester i et svært avgrenset miljø. Hvis batteritiden er bedre i sikker modus, må du kanskje utføre ytterligere programvareisolering for objektene som er deaktivert av sikker modus, for slik å finne ut hva som trekker strøm når du ikke bruker sikker modus.

Batteriet lades ikke opp

Bekreft at du har en strømadapter med riktig wattforbruk for datamaskinen. Hvis du bruker en strømadapter med et lavere wattforbruk enn det som kreves av systemet, gir dette kanskje en upålitelig lading av datamaskinen.

Hvis du trenger hjelp med å finne en passende adapter, kan du lese gjennom Finn riktig strømadapter og strømledning til en bærbar Mac. Du finner mer informasjon om å løse adapterproblemer i Løs problemer med MagSafe-adaptere. Hvis problemet vedvarer, må du tilbakestille SMC-en (systemadministreringskontrollen).

Batteriet lades ikke opp til 100 prosent

Noen ganger kan det være slik at batteriet ikke viser full lading (100 prosent) i macOS, selv om strømadapteren har vært tilkoblet i lengre tid. Det kan virke som om batteriet slutter å lade mellom 93 og 99 prosent. Dette er normalt, og det bidrar til å forlenge batteritiden.

Batteriet gjenkjennes ikke

Hvis batteriet i en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro er fullstendig utladet, setter batteriet seg selv i lav strømmodus for å beholde evnen til å lade senere.

Koble den bærbare Macen til nettstrøm, og la den lade i minst fem minutter. Hvis skjermbildet for tilkobling til strøm fortsatt vises etter lading i fem minutter, må du tilbakestille SMC-en (systemadministreringskontrollen)

Advarselen om lavt batterinivå vises ikke

Hvis du ikke får noen advarsel når batterinivået er lavt (meldes vanligvis når nivået er 15 prosent eller lavere), kan det være fordi symbolet på batterimenylinjen er deaktivert. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere menyelementet for batteristatus:

 1. Åpne Systemvalg.
 2. Klikk på Strømsparing.
 3. Merk av for «Vis batteristatus i menylinjen» for å vise menyobjektet for batteristatus.

På bærbare datamaskiner som bruker OS X Mavericks v10.9 eller nyere, vises advarselen om lavt batterinivå når batteriet har ca. 10 minutter igjen med strøm. Eldre versjoner av OS X melder i stedet fra om dette ved 15 prosent eller mindre.

Service på batterier i bærbare Macer

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-maskiner med innebygde batterier må få sine batterier byttet hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller i en Apple Store-butikk. Hvis du selv forsøker å bytte innebygde batterier, kan det skade utstyret, og slike skader dekkes ikke av garantien.

Disse bærbare Macene har innebygde batterier:

 • MacBook (13-tommer, sent 2009) og nyere 
 • MacBook (Retina, 12-tommers, tidlig 2015) og nyere
 • Alle MacBook Air-datamaskiner
 • Alle MacBook Pro-datamaskiner med Retina-skjerm
 • MacBook Pro (13-tommers, midten av 2009) og nyere; MacBook Pro (15-tommers, midten av 2009) og nyere 

De fleste eldre bærbare Macer har batterier du kan fjerne og bytte selv. Kontakt en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å få hjelp med batterier som kan byttes av brukeren.

Informasjon om batterigarantier

Den ettårige begrensede garantien din fra Apple inkluderer erstatningsdekning for et defekt batteri. Hvis du kjøpte en AppleCare Protection Plan for den bærbare Macen din, erstatter Apple batteriet på denne enheten uten kostnad dersom batteriet har mindre enn 80 prosent av opprinnelig kapasitet. Hvis du ikke er dekket av denne garantien, kan vi erstatte batteriet mot en avgift. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: