Hvis iCloud-nøkkelring ikke vil slå seg på eller synkronisere

Finn ut hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp med iCloud-nøkkelring.

Først må du sjekke Systemstatus-siden for å se om det er driftsavbrudd. Deretter må du kontrollere at iCloud-nøkkelring er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din. Trenger du fremdeles hjelp? Velg problemet fra listen for å finne ut hva du må gjøre.

 

Hvis iCloud-nøkkelring ikke fungerer på en ny enhet

Sørg for at den nye enheten har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS og den nyeste versjonen av macOS. Deretter prøver du disse trinnene:

 1. Sørg for at du har god mobilnettverksforbindelse.
 2. Sjekk de andre enhetene dine. Hvis du ser en varsling, kan du følge meldingene for å fullføre konfigureringen av iCloud-nøkkelring.
 3. Finn ut hvordan du slår på iCloud-nøkkelring på enheten din.
 4. Ta kontakt med Apple-kundestøtte for å få mer hjelp med å konfigurere iCloud-nøkkelring.

Hvis iCloud-nøkkelring ikke synkroniseres med andre enheter

Sørg for at den nye enheten har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS og den nyeste versjonen av macOS. Sørg deretter for at enheten er tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk. Hvis forbindelsen virker god, slår du på iCloud-nøkkelring på enhetene du vil synkronisere med.

Vis passordene som er arkivert i iCloud-nøkkelring

Hvis du vil vise passordene lagret i iCloud-nøkkelring, følger du fremgangsmåten for enheten din. 

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 12 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Passord og kontoer> App- og nettstedspassord.
 2. Bruk Face ID eller Touch ID når du blir bedt om det.
 3. Trykk på et nettsted for å vise passordet.

På en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontoer og passord > Apper og nettsteder.
 2. Bruk Face ID eller Touch ID når du blir bedt om det.
 3. Trykk på et nettsted for å vise passordet.

På Mac med OS X Mavericks 10.9 eller nyere:

 1. Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Passord.
 2. Skriv inn Mac-passordet ditt. 
 3. Marker et nettsted for å vise passordet.
 4. Velg Detaljer for valgte nettsteder nederst i vinduet.
 5. Skriv inn Mac-passordet ditt.

Hvis du ikke ser iCloud-nøkkelringobjekter

Det kan være flere grunner til at du ikke ser iCloud-nøkkelringinformasjonen din:

 • Gjenopprettet du fra en iCloud-sikkerhetskopi og så at det manglet iCloud-nøkkelringobjekter? iCloud-nøkkelringobjekter er ikke en del av iCloud-sikkerhetskopi fordi de allerede befinner seg i nettskyen. For å hente iCloud-nøkkelringobjektene dine i iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring og slår på iCloud-nøkkelring. På iOS 10.2 eller eldre trykker du på Innstillinger > iCloud > Nøkkelring og slår på iCloud-nøkkelring.
 • Har du slått av iCloud-nøkkelring på alle enhetene dine? I så fall er iCloud-nøkkelringen din fjernet fra nettskyen. Hvis du valgte å slette nøkkelringobjektene fra enhetene da du slo av iCloud-nøkkelring, blir iCloud-nøkkelringen også fjernet fra de enhetene. Du må konfigurere iCloud-nøkkelring og legge til objekter på nytt. (Apple kan ikke gjenopprette iCloud-nøkkelringen din hvis du slår av iCloud-nøkkelringen på alle enhetene og velger å slette iCloud-nøkkelring lokalt på alle enhetene dine.)
 • Har du brukt Nøkkelringtilgang på Mac til å tilbakestille iCloud-nøkkelring? I så fall har macOS slettet iCloud-nøkkelringobjektene dine. Prøv å konfigurere iCloud-nøkkelringen på nytt. Hvis du må tilbakestille Mac-nøkkelringen din igjen, må du midlertidig slå av iCloud-nøkkelring i iCloud-innstillingene før du tilbakestiller macOS-nøkkelringen.

Hvis iCloud-nøkkelring er på, men Safari ikke vil arkivere eller automatisk fylle ut konto- eller kredittkortinformasjon

Hvis Safari ikke automatisk fyller ut kontonavn, passord eller kredittkort, eller spør om å arkivere dem første gang, kontrollerer du innstillingene for Autoutfyll og Privat nettlesing på enheten.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9 eller nyere:

 1. For å vise kontonavn og passord, gå til Innstillinger > Passord og kontoer, og sjekk at Autofyll passord er slått på.
 2. For å se informasjon om kredittkortet*, gå til Innstillinger > Safari > Autofyll, og sjekk at Kredittkort er slått på.
 3. Åpne Safari. Hvis navigeringsfeltet i Safari er svart eller mørkt i stedet for hvitt eller lysegrått, slår du av Privat nettlesing. Safari arkiverer ikke kontonavn og passord når Privat nettlesing er slått på. 

På Mac med OS X Mavericks 10.9 eller nyere:

 1. Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Autoutfyll.
 2. For kontonavn og passord kontrollerer du at «Brukernavn og passord» er markert. For kredittkortinformasjon* kontrollerer du at «Kredittkort» er valgt.
 3. Se om du har slått på Privat nettlesing. Safari arkiverer ikke kontonavn og passord når Privat nettlesing er slått på.

Trenger du fremdeles hjelp til autoutfylling av kredittkortinformasjon?

 • Trykk på et kredittkortfelt i Safari på iPhone, iPad eller iPod touch, og trykk deretter på alternativet «Autoutfyll kredittkort» over tastaturet.
 • På Mac klikker du på et kredittkortfelt i Safari for å se meldingen som ber deg om å velge hvilket kredittkort du vil bruke fra iCloud-nøkkelringen din.

* Du må alltid oppgi kortets sikkerhetskode manuelt. iCloud-nøkkelring arkiverer ikke sikkerhetskoder for kredittkort.

Hvis Safari ikke vil arkivere passordet på et av nettstedene du bruker

Enkelte nettsteder ber om at passord ikke arkiveres. Safari vil ikke arkivere eller autoutfylle kontonavn og passord på slike nettsteder.

Hvis du ikke mottok verifiseringskoden på SMS

Hvis du bruker tofaktorautentiseringer ikke trinnene nedenfor aktuelle, fordi du ikke har et separat SMS-verifiseringsnummer for iCloud-nøkkelring. Kontroller om du bruker tofaktorautentisering, og sjekk deretter at telefonnummeret knyttet til kontoen din er riktig.

Kontroller om du bruker tofaktorautentisering

På iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] og deretter Passord og sikkerhet.

På Macen velger du Apple-menyen  > Systemvalg. På macOS Catalina, klikker du på Apple-ID og deretter på Passord og sikkerhet i sidepanelet. På macOS Mojave eller tidligere, klikker du på iCloud, og deretter på Kontodetaljer.

Kontroller eller oppdater telefonnummeret ditt

Hvis tofaktorautentisering er av, følger du denne fremgangsmåten for å sjekke at telefonnummeret ditt er riktig, eller for å oppdatere telefonnummeret ditt.

 1. Sørg for at du har en sterk mobilnettverksforbindelse på telefonen.
 2. Kontroller at telefonnummeret ditt kan motta SMS-meldinger. Det kan du gjøre ved å be noen om å sende deg en tekstmelding.
 3. Kontroller at riktig telefonnummer er knyttet til kontoen din. Slik gjør du det:
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: 
   • For iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring > Avansert og kontrollerer at telefonnummeret under Verifiseringsnummer er riktig.
  • På Mac:
   • Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Apple-ID, klikk på iCloud i sidepanelet og velg deretter Nøkkelring. Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, klikker du på iCloud, og deretter klikker du på Valg ved siden av Nøkkelring. (I OS X Mavericks eller eldre klikker du på iCloud og deretter på Kontoinformasjon.) Sørg for at telefonnummeret under Verifiseringsnummer er riktig.

Hvis du ikke kan endre SMS-verifiseringsnummeret for iCloud-nøkkelring

 1. Hvis du har en enhet der iCloud-nøkkelring allerede er slått på, kan du først prøve disse trinnene for å endre iCloud-sikkerhetskoden:
  • iPhone, iPad eller iPod touch:
   • På iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring > Avansert og trykker på Endre sikkerhetskode.
  • Mac:
   • Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Apple-ID, og klikk deretter på iCloud i sidepanelet. Deretter velger du Nøkkelring. Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, klikker du på iCloud, og deretter klikker du på Valg ved siden av Nøkkelring. (I OS X Mavericks eller eldre klikker du på iCloud og deretter på Kontoinformasjon.) Velg «Endre sikkerhetskode …»
 2. Når du har endret iCloud-sikkerhetskoden, kan du prøve å endre SMS-verifiseringsnummeret på nytt.
 3. Hvis du fremdeles ikke kan endre SMS-verifiseringsnummeret, eller hvis du ikke har tilgang til en enhet som har iCloud-nøkkelring aktivert, kontakter du Apple-kundestøtte og bekrefter identiteten din for å få hjelp til å konfigurere iCloud-nøkkelring.

Hvis du trenger hjelp med iCloud-sikkerhetskoden

Hvis du har glemt iCloud-sikkerhetskoden eller får opp et varsel om at iCloud-sikkerhetskoden er skrevet inn for mange ganger, kan du finne ut hva du må gjøre. Hvis du har slått på tofaktorautentisering, trenger du ingen iCloud-sikkerhetskode, og trinnene nedenfor gjelder ikke for deg. 

Hvis du har glemt iCloud-sikkerhetskoden

Hvis du vil se om tofaktorautentisering er slått på, trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > Passord og sikkerhet på iPhone, iPad eller iPod touch. På Mac velger du Apple-menyen  > Systemvalg. Deretter klikker du på Apple-ID og så på iCloud i sidepanelet. Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, klikker du på iCloud, og deretter klikker du på Kontoinformasjon.

Hvis du ikke har slått på tofaktorautentisering, kan du tilbakestille sikkerhetskoden for iCloud-nøkkelring eller opprette en ny sikkerhetskode.

Publiseringsdato: