Få hjelp til å bruke iCloud-nøkkelring

Finn ut hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp med iCloud-nøkkelring.

Først må du sjekke Systemstatus-siden for å se om det er driftsavbrudd. Deretter må du kontrollere at iCloud-nøkkelring er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din. Trenger du fremdeles hjelp? Velg problemet fra listen for å finne ut hva du må gjøre.

 

Hvis du ikke mottok verifiseringskoden på SMS

Hvis du har slått på tofaktorautentisering, er ikke disse trinnene aktuelle, fordi du ikke har et separat SMS-verifiseringsnummer for iCloud-nøkkelring. Hvis du vil se om tofaktorautentisering er slått på, trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > Passord og sikkerhet på iPhone, iPad eller iPod touch. På Mac velger du Apple-menyen > Systemvalg > iCloud > Kontoinformasjon.

 1. Sørg for at du har en sterk mobilnettverksforbindelse på telefonen.
 2. Kontroller at telefonnummeret ditt kan motta SMS-meldinger. Det kan du gjøre ved å be noen om å sende deg en tekstmelding.
 3. Kontroller at riktig telefonnummer er knyttet til kontoen din. Slik gjør du det:
  • iPhone, iPad eller iPod touch: 
   • For iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring > Avansert og kontrollerer at telefonnummeret under Verifiseringsnummer er riktig.
   • For iOS 10.2 eller eldre trykker du på Innstillinger > iCloud > Nøkkelring > Avansert og kontrollerer at telefonnummeret under Verifiseringsnummer er riktig.
  • Mac: Velg Apple-menyen > Systemvalg. Klikk på iCloud, og klikk deretter på Valg ved siden av Nøkkelring. (I OS X Mavericks eller eldre klikker du på iCloud og deretter på Kontoinformasjon.) Sørg for at telefonnummeret under Verifiseringsnummer er riktig.

Hvis du ikke kan endre SMS-verifiseringsnummeret for iCloud-nøkkelring

 1. Hvis du har en enhet der iCloud-nøkkelring allerede er slått på, kan du først prøve disse trinnene for å endre iCloud-sikkerhetskoden:
  • iPhone, iPad eller iPod touch:
   • På iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring > Avansert og trykker på Endre sikkerhetskode.
   • På iOS 10.2 eller eldre trykker du på Innstillinger > iCloud > Nøkkelring > Avansert og deretter på Endre sikkerhetskode.
  • Mac: Velg Apple-menyen > Systemvalg. Klikk på iCloud, og klikk deretter på Valg ved siden av Nøkkelring. (I OS X Mavericks eller eldre klikker du på iCloud og deretter på Kontoinformasjon.) Velg «Endre sikkerhetskode …»
 2. Når du har endret iCloud-sikkerhetskoden, kan du prøve å endre SMS-verifiseringsnummeret på nytt.
 3. Hvis du fremdeles ikke kan endre SMS-verifiseringsnummeret, eller hvis du ikke har tilgang til en enhet som har iCloud-nøkkelring aktivert, kontakter du Apple-kundestøtte og bekrefter identiteten din for å få hjelp til å konfigurere iCloud-nøkkelring.

Hvis du ikke ser landkoden din under SMS-verifiseringstrinnet når du prøver å konfigurere iCloud-nøkkelring

Se listen over land og regioner som støtter SMS for iCloud-nøkkelring. Deretter følger du trinnene for å konfigurere iCloud-nøkkelring uten et telefonnummer som kan sende SMS.

Hvis du vil konfigurere iCloud-nøkkelring på en ny enhet

Sørg for at den nye enheten har den nyeste versjonen av iOS og den nyeste versjonen av macOS. Prøv deretter disse trinnene:

 1. Sørg for at du har god mobilnettverksforbindelse.
 2. Sjekk de andre enhetene dine. Hvis du ser en varsling, kan du følge meldingene for å fullføre konfigureringen av iCloud-nøkkelring.
 3. Ta kontakt med Apple-kundestøtte for å få mer hjelp med å konfigurere iCloud-nøkkelring.

Slik synkroniserer du iCloud-nøkkelring med andre enheter

Sørg for at den nye enheten har den nyeste versjonen av iOS og den nyeste versjonen av macOS. Sørg deretter for at enheten er tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk. Hvis det virker som om tilkoblingen er kraftig, kan du prøve disse trinnene:

 1. Slå av iCloud-nøkkelringen på alle enheter.
 2. Slå på iCloud-nøkkelringen på enheten som har de mest oppdaterte nøkkelringelementene.
 3. Slå på iCloud-nøkkelringen på de andre enhetene. De blir oppdatert med den nye iCloud-nøkkelringen.

Hvis du vil vise passordene som er lagret i iCloud-nøkkelring

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 12 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Passord og kontoer> App- og nettstedspassord.
 2. Bruk Face ID eller Touch ID når du blir bedt om det.
 3. Trykk på et nettsted for å vise passordet.

På en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontoer og passord > Apper og nettsteder.
 2. Bruk Face ID eller Touch ID når du blir bedt om det.
 3. Trykk på et nettsted for å vise passordet.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Safari > Passord.
 2. Bruk Touch ID, eller skriv inn enhetspassordet ditt.
 3. Trykk på et nettsted for å vise passordet.

På Mac med OS X Mavericks 10.9 eller nyere:

 1. Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Passord.
 2. Marker et nettsted for å vise passordet.
 3. Velg Vis passord for valgte nettsteder nederst i vinduet.
 4. Skriv inn Mac-passordet ditt.

Hvis iCloud-nøkkelring er på, men Safari ikke vil arkivere eller automatisk fylle ut konto- eller kredittkortinformasjon

Hvis Safari ikke automatisk fyller ut kontonavn, passord eller kredittkort, eller spør om å arkivere dem første gang, kontrollerer du innstillingene for Autoutfyll og Privat nettlesing på enheten.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Safari > Autoutfyll.
 2. For kontonavn og passord kontrollerer du at Navn og passord er slått på. For kredittkortinformasjon* kontrollerer du at Kredittkort er slått på.
 3. Åpne Safari. Hvis navigeringsfeltet i Safari er svart eller mørkt i stedet for hvitt eller lysegrått, slår du av Privat nettlesing. Safari arkiverer ikke kontonavn og passord når Privat nettlesing er slått på.

På Mac med OS X Mavericks 10.9 eller nyere:

 1. Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Autoutfyll.
 2. For kontonavn og passord kontrollerer du at «Brukernavn og passord» er markert. For kredittkortinformasjon* kontrollerer du at «Kredittkort» er valgt.
 3. Se om Privat nettlesing er slått på i Yosemite. Safari arkiverer ikke kontonavn og passord når Privat nettlesing er slått på.

Trenger du fremdeles hjelp til autoutfylling av kredittkortinformasjon?

 • Trykk på et kredittkortfelt i Safari på iPhone, iPad eller iPod touch, og trykk deretter på alternativet «Autoutfyll kredittkort» over tastaturet.
 • På Mac klikker du på et kredittkortfelt i Safari for å se meldingen som ber deg om å velge hvilket kredittkort du vil bruke fra iCloud-nøkkelringen din.

* Du må alltid oppgi kortets sikkerhetskode manuelt. iCloud-nøkkelring arkiverer ikke sikkerhetskoder for kredittkort.

Hvis Safari ikke vil arkivere passordet på et av nettstedene du bruker

Enkelte nettsteder ber om at passord ikke arkiveres. Safari vil ikke arkivere eller autoutfylle kontonavn og passord på slike nettsteder.

Hvis du har glemt iCloud-sikkerhetskoden

Hvis du har slått på tofaktorautentisering, trenger du ingen iCloud-sikkerhetskode, og trinnene nedenfor gjelder ikke for deg. Hvis du vil se om tofaktorautentisering er slått på, trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > Passord og sikkerhet på iPhone, iPad eller iPod touch. På Mac velger du Apple-menyen > Systemvalg > iCloud > Kontoinformasjon.

Hvis du ikke har slått på tofaktorautentisering, kan du tilbakestille sikkerhetskoden for iCloud-nøkkelring eller opprette en ny sikkerhetskode.

Hvis du ser et varsel om at iCloud-sikkerhetskoden ble skrevet inn feil for mange ganger

Hvis du ikke ser iCloud-nøkkelringobjekter

Det kan være flere grunner til at du ikke ser iCloud-nøkkelringinformasjonen din:

 • Gjenopprettet du fra en iCloud-sikkerhetskopi og så at det manglet iCloud-nøkkelringobjekter? iCloud-nøkkelringobjekter er ikke en del av iCloud-sikkerhetskopi fordi de allerede befinner seg i nettskyen. For å hente iCloud-nøkkelringobjektene dine i iOS 10.3 eller nyere trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Nøkkelring og slår på iCloud-nøkkelring. På iOS 10.2 eller eldre trykker du på Innstillinger > iCloud > Nøkkelring og slår på iCloud-nøkkelring.
 • Har du slått av iCloud-nøkkelring på alle enhetene dine? I så fall er iCloud-nøkkelringen din fjernet fra nettskyen. Hvis du valgte å slette nøkkelringobjektene fra enhetene da du slo av iCloud-nøkkelring, blir iCloud-nøkkelringen også fjernet fra de enhetene. Du må konfigurere iCloud-nøkkelring og legge til objekter på nytt. (Apple kan ikke gjenopprette iCloud-nøkkelringen din hvis du slår av iCloud-nøkkelringen på alle enhetene og velger å slette iCloud-nøkkelring lokalt på alle enhetene dine.)
 • Har du brukt Nøkkelringtilgang på Mac til å tilbakestille iCloud-nøkkelring? I så fall har macOS slettet iCloud-nøkkelringobjektene dine. Prøv å konfigurere iCloud-nøkkelringen på nytt. Hvis du må tilbakestille Mac-nøkkelringen din igjen, må du midlertidig slå av iCloud-nøkkelring i iCloud-innstillingene før du tilbakestiller macOS-nøkkelringen.

Hvis du blir bedt om validere iCloud-nøkkelring, men ikke har konfigurert funksjonen

Hvis du får en melding med valideringskoden for iCloud-nøkkelringen, men ikke har konfigurert den på enheten, kontakt Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Publiseringsdato: