Hvis Apple TV Remote ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal.

Følg fremgangsmåten for din type fjernkontroll. Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn.

 


     

Siri Remote eller Apple TV Remote*

 1. Hold deg innenfor rekkevidden til Apple TV når du bruker Siri Remote, ettersom fjernkontrollen bruker Bluetooth. Hvis du er i nærheten og volumkontrollene ikke reagerer, fjerner du alt som blokkerer banen mellom fjernkontrollen og forsiden av TV-en eller mottakeren. For å justere volumet må fjernkontrollen noen ganger ha klar siktelinje til IR-sensoren på forsiden av hjemmekinoanlegget.
 2. Lad Siri Remote eller Apple TV Remote i 30 minutter med en Lightning-til-USB-kabel og en USB-vegglader.
 3. Pek fjernkontrollen seks centimeter fra Apple TV-enheten. Trykk og hold inne fjernkontrollens Meny- og Volum opp-knapper i fem sekunder. Hvis du blir bedt om det, plasserer du fjernkontrollen oppå Apple TV-enheten for å fullføre sammenkoblingen.
 4. Koble Apple TV fra stikkontakten. Vent minst seks sekunder, og koble den til igjen.
 5. Hvis du har en Apple Remote (aluminium eller hvit), prøver du den i stedet for Siri Remote. Hvis du allerede har konfigurert Apple TV, kan du eventuelt bruke Apple TV Remote-appen for iOS til å styre Apple TV.

  Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

 

     Apple Remote (aluminium og hvit)

Apple Remote (aluminium eller hvit)

 1. Fjern alt som blokkerer banen mellom Apple Remote og forsiden av Apple TV, TV-en, mottakeren og lydplanken. 
 2. Fjern koblingen mellom Apple Remote og Apple TV. Trykk og hold på Meny- og Venstre-knappen på Apple Remote i seks sekunder. Se etter  over et fjernkontroll-symbol på Apple TV.
 3. Koble Apple Remote sammen med Apple TV. Hold nede Meny og Høyre i seks sekunder på Apple Remote. Se etter  over et fjernkontroll-symbol på Apple TV.
 4. Koble Apple TV fra stikkontakten. Vent minst seks sekunder, og koble den til igjen.
 5. Bytt batteri i Apple Remote.

Få mer hjelp

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: