AirPort-basestasjon ikke funnet eller «Det har oppstått en uventet feil» vises i AirPort-verktøy 6.3

En AirPort-basestasjon som var synlig i tidligere versjoner av AirPort-verktøy, er kanskje ikke synlig i AirPort-verktøy 6.3 for OS X. AirPort-basestasjonen oppdages, men dette varselet kan vises under konfigureringen: «Det har oppstått en uventet feil. Prøv igjen.»

Framgangsmåte for OS X Lion eller Mountain Lion

Dette kan skje hvis IPv6 har blitt deaktivert. Slik aktiverer du IPv6 for ditt nettverksgrensesnitt:

  1. Velg Apple-meny () > Systemvalg, og klikk på Nettverk.
  2. Hvis det vises et låsesymbol i nederste venstre hjørne, klikker du på det og skriver inn administratornavnet og -passordet for å låse opp ruten.
  3. Klikk på nettverkstjenesten din (Wi-Fi eller Ethernet) i listen, og klikk deretter på Avansert.
  4. Klikk på TCP/IP-fanen.
  5. Velg Bare Link-local fra lokalmenyen Konfigurer IPv6.
  6. Klikk på OK.
  7. Klikk på Ta i bruk.

AirPort-enheten skulle nå vises i AirPort-verktøy.

Lær mer

Hvis du trenger framgangsmåte for AirPort-verktøy for iOS, kan du se denne artikkelen.

Publiseringsdato: