AirPort-basestasjoner vises ikke i AirPort-verktøy 1.3 for iOS

AirPort-basestasjoner som ble vist i tidligere versjoner av AirPort-verktøy, vises kanskje ikke i AirPort-verktøy 1.3 for iOS.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

AirPort-basestasjoner som er konfigurert tidligere, vises ikke

Hvis AirPort-basestasjonen din har blitt konfigurert tidligere og du ikke har nullstilt den, omstarter du iOS-enheten. Deretter sjekker du om AirPort-basestasjonen vises i AirPort-verktøy for iOS.

For å omstarte den trykker du på og holder Dvale/våkne-knappen nede i noen sekunder til den røde skyveknappen «skyv for å slå av» vises. Skyv deretter på skyveknappen.


Ny eller nullstilt (Gjenopprett standardinnstillinger) AirPort-basestasjon vises ikke

Hvis du konfigurerer en ny eller nullstilt AirPort-basestasjon, vises den ikke i AirPort-verktøy for iOS før den er konfigurert i Wi-Fi-innstillinger:

  1. Trykk på Innstillinger og deretter på Wi-Fi.
  2. Under «Konfigurer en AirPort-basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen.
  3. Følg instruksjonene på skjermen.

Finn ut mer

Hvis du trenger instruksjoner for AirPort-verktøy 6.3 for OS X, kan du se denne artikkelen.

Publiseringsdato: