AirPort-basestasjoner vises ikke i AirPort-verktøy 1.3 for iOS

AirPort-basestasjoner som ble vist i tidligere versjoner av AirPort-verktøy, vises kanskje ikke i AirPort-verktøy 1.3 for iOS.

Tidligere konfigurert AirPort-basestasjon vises ikke

Hvis din AirPort-basestasjon tidligere har vært konfigurert, og du ikke har nullstilt den, omstarter du iOS-enheten for å se om AirPort-basestasjonen vises i AirPort-verktøy for iOS.

Når du skal omstarte den, holder du nede Dvale/vekkeknappen i noen sekunder til den røde skyveknappen "slå av" vises. Skyv deretter på skyveknappen.


Ny eller nullstilt (Gjenopprett standardinnstillinger) AirPort-basestasjon vises ikke

Hvis du konfigurerer en ny eller nullstilt AirPort-basestasjon, vil den ikke vises i AirPort-verktøy for iOS før den er konfigurert i Wi-Fi-innstillinger:

  1. Trykk på Innstillinger og deretter på Wi-Fi.
  2. Trykk på navnet på din basestasjon under Konfigurer en AirPort-basestasjon.
  3. Følg instruksjonene på skjermen.

Lær mer

Hvis du trenger instruksjoner for AirPort-verktøy 6.3 for OS X, kan du se denne artikkelen.

Publiseringsdato: