Apple Diagnostics: Referansekoder

Bruk denne artikkelen til å finne mer informasjon om koder som genereres i Apple Diagnostics.

Bruk av tabellen med referansekoder

  1. Finn definisjonen av den spesifikke referansekoden for Apple-diagnostikk, og finn ut hva som er nødvendig, for å løse problemet.
  2. Når det gjelder problemer du ikke får løst, kontakter du Apple, eller tar med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelige. Sørg for å gi referansekoden for Apple-diagnostikk til Apple eller tjenesteleverandøren. Hvis du har tenkt å besøke en Apple Store-butikk, bør du opprette en avtale hos Genius Bar (bare tilgjengelig i enkelte land og regioner).
Referansekode Kodedefinisjon Neste trinn
ADP000 Ingen problemer ble funnet Ingen problemer ble funnet. Hvis du tror du har et maskinvareproblem, kontakter du Apple eller tar med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Det kan være et problem med Wi-Fi-maskinvaren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

CNW007
CNW008
Det ble ikke funnet et Wi-Fi-nettverk. Enten er det ikke et Wi-Fi-nettverk innenfor dekningsområdet, eller så er det et problem med Wi-Fi-maskinvaren.

Kjør testen på nytt innenfor dekningsområdet til et Wi-Fi-nettverk.

Hvis du ser denne koden igjen, kan det være nødvendig med videre problemløsing. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Det kan være et problem med kameraet.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDD001

Det kan være et problem med USB-maskinvaren.

Koble fra alle eksterne enheter unntatt tastatur, mus og Ethernet-adapter. Kjør testen på nytt.

Hvis du ser denne koden igjen, kan det være nødvendig med videre problemløsing. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDK001
NDK003
NDK004
Det kan være et problem med tastaturet.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDL001

Det kan være et problem med Bluetooth-maskinvaren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDR001
NDR003
NDR004
Det kan være et problem med styreflaten.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Det kan være et problem med Thunderbolt-maskinvaren.

Koble fra eksterne Thunderbolt-enheter, og kjør testen på nytt.

Hvis du ser denne koden igjen, kan det være nødvendig med videre problemløsing. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

NNN001

Det ble ikke funnet et serienummer. 

Datamaskinen trenger service. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Det kan være et problem med System Management Controller (SMC).

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PFR001

Det kan være et problem med datamaskinens maskinvare.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPF001
PPF003
PPF004
 Det kan være et problem med viften.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPM001

Det kan være et problem med en minnemodul.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Det kan være et problem med den interne minnemaskinvaren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPP001
PPP002
PPP003
Det kan være et problem med strømadapteren.

Koble MagSafe-strømadapteren fra datamaskinen og uttaket, og koble deretter til på nytt. Kjør testen på nytt.

Hvis du ser denne koden igjen, kan det være nødvendig med videre problemløsing. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPP007

Strømadapteren var ikke testet.

Det kan være et problem med strømadapteren, eller det kan være at den ikke er koblet til. Hvis du vil teste strømadapteren, må du koble den til datamaskinen og vegguttaket. Kjør testen på nytt.

Hvis du ser denne koden igjen, kan det være nødvendig med videre problemløsing. Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPR001

Det kan være et problem med prosessoren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT001

Ingen batteri funnet.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT002
PPT003
Batteriet må snart byttes ut. Det fungerer normalt, men holder dårligere på ladingen enn da det var nytt. 

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT004 Batteriet trenger service. Batteriet fungerer ikke normalt, men det er ikke sikkert at du legger merke til endring i virkemåten eller hvor mye lading det tar. Du kan fortsette å bruke batteriet før det kontrolleres, uten at datamaskinen tar skade.

Du bør først bekrefte dette problemet ved å kjøre Apple-diagnostikk via Internett, noe som bruker den nyeste feilsøkingsinformasjonen. For å gjøre dette slår du av Mac-maskinen din ved å velge Slå av i Apple ()-menyen. Deretter trykker du på av/på-knappen igjen for å slå på Mac-maskinen. Trykk umiddelbart på og hold inne Tilvalg-D inntil Apple-diagnostikk starter.

Hvis du kjører Apple-diagnostikk via Internett og det bekrefter problemet, kontakter du Apple eller tar med deg datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk. Der får du vite hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT005 Batteriet er ikke installert skikkelig. Slå av og opphør bruk. Datamaskinen trenger service.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT006 Batteriet trenger service. Batteriet fungerer ikke normalt, men det er ikke sikkert at du legger merke til endring i virkemåten eller hvor mye lading det tar. Du kan fortsette å bruke batteriet før det kontrolleres, uten at datamaskinen tar skade.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

PPT007

Batteriet må byttes ut. Batteriet fungerer normalt, men kapasiteten er betydelig svekket sammenlignet med da det var nytt. Du kan fortsette å bruke batteriet til du bytter det ut, uten at datamaskinen tar skade.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Det kan være et problem med SD-kortleseren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VDH002
VDH004
Det kan være et problem med en lagringsenhet. 

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VDH005 Kan ikke starte OS X-gjenoppretting.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Det kan være et problem med skjermen.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VFD006

Det kan være et problem med grafikkprosessoren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

VFF001

Det kan være et problem med lydmaskinvaren.

Kontakt Apple, eller ta med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for å finne ut hvilke service- og kundestøttetilbud som er tilgjengelig.

 

Publiseringsdato: