Referansekoder i Apple-diagnostikk

Få mer informasjon om referansekodene som vises i testresultatene for Apple-diagnostikk.

Når du bruker Apple-diagnostikk til å teste Macen, vises en eller flere referansekoder i testresultatene. Hvis du ikke klarer å løse problemet selv ved hjelp av informasjonen du får, kan du kontakte Apple eller ta med Macen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør (AASP) eller Apple Store for å få service eller kundestøtte. Oppgi referansekoden fra testen.
 

Kode Definisjon Mer informasjon
ADP000 Ingen problemer ble funnet. Ingen problemer ble funnet.
ALS001 Det kan være et problem med lyssensoren. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
BMT001
BMT003
BMT004
BMT005
Det kan være et problem med Touch ID-sensoren. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Det kan være et problem med Wi-Fi-maskinvaren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

CNW007
CNW008
Finner ingen Wi-Fi-nettverk: Ingen Wi-Fi-nettverk er innen rekkevidde, eller det kan være et problem med Wi-Fi-maskinvaren. Kjør testen på nytt innenfor dekningsområdet til et Wi-Fi-nettverk.

Hvis du fortsatt ser denne koden, kan det være nødvendig med videre feilsøking. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
DFR001 Det kan være et problem med Touch Bar. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Det kan være et problem med kameraet.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

NDD001

Det kan være et problem med USB-maskinvaren. Koble fra alle eksterne enheter unntatt tastatur, mus og Ethernet-adapter (hvis dette er aktuelt). Kjør testen på nytt.

Hvis du fortsatt ser denne koden, kan det være nødvendig med videre feilsøking. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
NDK001
NDK003
NDK004
Det kan være et problem med tastaturet.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

NDL001

Det kan være et problem med Bluetooth-maskinvaren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

NDR001
NDR003
NDR004
NDR005
NDR006
Det kan være et problem med styreflaten.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Det kan være et problem med Thunderbolt-maskinvaren. Koble fra eksterne Thunderbolt-enheter, og kjør testen på nytt.

Hvis du fortsatt ser denne koden, kan det være nødvendig med videre feilsøking. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

NNN001

Det ble ikke funnet et serienummer. 

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Det kan være et problem med System Management Controller (SMC).

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PFR001

Det kan være et problem med firmwaren i datamaskinen.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPF001
PPF003
PPF004
Det kan være et problem med viften.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPM001

Det kan være et problem med en minnemodul.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Det kan være et problem med den interne minnemaskinvaren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPP001
PPP002
PPP003
Det kan være et problem med strømadapteren. Koble strømadapteren fra datamaskinen og stikkontakten, og koble den deretter til igjen. Kjør testen på nytt.

Hvis du fortsatt ser denne koden, kan det være nødvendig med videre feilsøking. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPP007

Strømadapteren ble ikke testet. Det kan være et problem med strømadapteren, eller strømadapteren er ikke koblet til datamaskinen eller stikkontakten. Kontroller tilkoblingene og kjør testen på nytt.

Hvis du fortsatt ser denne koden, kan du kontakte Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPR001

Det kan være et problem med prosessoren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPT001

Fant ikke batteriet.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPT002
PPT003
Batteriet må snart byttes ut. Det fungerer normalt, men holder dårligere på ladingen enn da det var nytt. 

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPT004 Batteriet trenger service. Batteriet fungerer ikke som det skal, selv om endringene i atferden eller kapasiteten ikke nødvendigvis er merkbare. Du kan fortsette å bruke batteriet før det kontrolleres, uten at datamaskinen tar skade. Hvis du har en Mac med Intel-prosessor, kan du bekrefte resultatet ved å bruke Apple-diagnostikk på Internett: Velg Slå av i Apple-menyen , slå på Macen igjen, og trykk og hold nede Tilvalg-D umiddelbart inntil Apple-diagnostikk starter.

Hvis du fortsatt ser denne koden, eller du har en Mac med Apple-prosessor, kan du kontakte Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
PPT005 Batteriet er ikke riktig installert. Slå av og slutt å bruke Macen. Datamaskinen trenger service.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPT006 Batteriet trenger service.  Batteriet fungerer ikke som det skal, selv om endringene i funksjonaliteten eller kapasiteten ikke nødvendigvis er merkbare. Du kan fortsette å bruke batteriet før det kontrolleres, uten at datamaskinen tar skade.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

PPT007

Batteriet må byttes ut. Batteriet fungerer som det skal, men kapasiteten er betydelig svekket sammenlignet med da det var nytt. Du kan fortsette å bruke batteriet til du bytter det ut, uten at datamaskinen tar skade.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Det kan være et problem med SD-kortleseren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VDH002
VDH004
Det kan være et problem med en lagringsenhet. 

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VDH005 Kan ikke starte macOS-gjenoppretting.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Det kan være et problem med skjermen.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VFD006

Det kan være et problem med grafikkprosessoren.

Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.

VFF001
VFF002
VFF003

Det kan være et problem med lydmaskinvaren. Kontakt Apple eller ta med datamaskinen til en AASP eller Apple Store for å finne ut hvilke alternativer for service og kundestøtte som er tilgjengelige.
Publiseringsdato: