Hvis du ikke får push-varslinger fra Apple

Hvis du ikke ser push-varsler fra Apple når du er koblet til et nettverk, tar du kontakt med nettverksadministratoren din.

For å bruke Apple Push Notification-tjenesten (APN-er), trenger du og Mac- og iOS-klientene dine en direkte og vedvarende tilkobling til Apples servere.

Din iPhone, iPad eller iPod Touch kan koble til APN-er over mobildata (hvis mulig) eller Wi-Fi.

Hvis du bruker Wi-Fi med brannmur eller et privat Tilgangspunktnavn for mobildata, kobler du til spesifikke porter. Du trenger en direkte tilkobling til APN-serverne på disse portene, uten proxy.

  • TCP port 5223 for kommunikasjon med APN-er.
  • TCP port 2195 for å sende varsler til APN-er.
  • TCP port 2196 for tilbakemeldingstjeneste til APN-er.
  • TCP port 443 er nødvendig under enhetsaktivering, og deretter som reserveløsning (bare på Wi-Fi) hvis enhetene ikke kan nå APN-er på port 5223.

Ta kontakt med nettverksadministratoren for å kontrollere at portene er tilgjengelige.

APN-serverne bruker lastbalansering, så enhetene dine vil ikke alltid koble til den samme offentlige IP-adressen for varslinger. Det er best om du lar enheten din koble til disse portene på hele IP-blokken 17.0.0.0/8, som er tilordnet til Apple.

Finn ut mer om portene som Apples tjenester bruker. Apple Developer-nettstedet har mer informasjon om Apple Push Notification-tjenesten.

Publiseringsdato: