Vise og redigere APN (Access Point Name) på iPhone og iPad

Finn ut hvordan du viser og redigerer APN for mobildatatjenester på iPhone og iPad.

APN (Access Point Name) definerer nettverksbanen for alle mobildatatilkoblinger. Noen operatører krever at du angir APN-innstillinger for å konfigurere mobilnettjenesten din.

Du kan bare redigere eller vise APN på iPhone og iPad hvis operatøren din tillater det. Hvis du ikke kan endre APN-innstillingene dine, må du kontakte operatøren din.

Skriv inn APN-innstillingene dine automatisk

Hvis mobiloperatøren din støtter denne funksjonen, kan du fylle ut APN-innstillingene automatisk i iOS 16 samt iPadOS 15 og nyere:

  1. Sett inn SIM-kortet, eller bruk eSIM.
  2. På iPhone eller iPad går du til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatanettverk.
  3. Trykk på Mobildatanettverk.

Hvis du ikke ser alternativet for å bruke operatørinnstillinger, følger du fremgangsmåten nedenfor for å angi APN-innstillingene dine.

Vise og redigere APN-innstillinger

Hvis du angir uriktige APN-innstillinger, kan du miste mobildatatilkoblingen og pådra deg ekstra kostnader. Du må ikke redigere APN med mindre operatøren eller mobilenhetadministratoren har gitt deg beskjed om det. Ta kontakt med operatøren din for å bekrefte riktige APN-innstillinger.

Hvis operatøren din tillater det, kan du se APN-innstillingene dine på ett av følgende steder:

  • Innstillinger > Mobilnett > Mobildatanettverk
  • Innstillinger > Mobildata > Alternativer for mobildata > Mobildatanettverk

Hvis enheten din ikke har noen av disse alternativene, kan du kontakte operatøren din.

Når du skal endre innstillingene, trykker du i hvert felt og skriver inn informasjonen du har fått av operatøren. Innstillingene lagres automatisk. Avhengig av hvilken operatør du har, er det ikke sikkert at du kan endre mobildatainnstillingene. Hvis operatøren din trenger en annen APN-innstilling, kan det hende du kan bruke en konfigurasjonsprofil med den riktige innstillingen.

Hvis du ikke bruker en konfigurasjonsprofil, tilbakestiller oppdatering av iOS eventuelle endringer som er utført for APN-innstillingene. Hvis du endrer APN-innstillingene før du oppdaterer iOS, tilbakestilles innstillingene til standardverdiene. Det kan hende du må angi innstillingene dine på nytt etter en iOS-oppdatering.

Nullstille APN-innstillingene

Hvis du vil gå tilbake til standard APN-informasjon fra operatøren, går du til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatanettverk > Nullstill innstillinger. Hvis du har installert en konfigurasjonsprofil, brukes profilens standardinformasjon i stedet.

Hvis du bruker en iPhone eller iPad i et bedriftsmiljø, må du kanskje kontakte mobilenhetadministratoren for å endre APN. Hvis du endrer APN-innstillinger som en mobilenhetadministrator konfigurerer for deg fra en konfigurasjonsprofil, kan du endre det tilbake på følgende måte:

  • På iPhone: Gå til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatanettverk, og trykk deretter på Nullstill innstillinger.
  • På iPad: Fjern konfigurasjonsprofilen og legg den til på nytt.

Hvis du er en mobilenhetadministrator, kan du bruke Apple Configurator, eller en annen administrasjonsløsning for mobilenheter til å endre APN og andre avanserte innstillinger.

Publiseringsdato: