Hvis det vises feil dato eller tid på Mac

Det må kanskje angis dato og tid på nytt, eller det brukes kanskje et tilpasset format.

Kontroller Dato og tid-valgene

Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Dato og tid. Hvis dato eller tid ikke er angitt riktig, må du sørge for at «Still inn dato og tid automatisk» er valgt og at Macen er koblet til Internett. Macen kan deretter få gjeldende dato og tid fra nettverkstidstjeneren som er valgt i menyen ved siden av.

Vindu med Dato og tid-valgene

Hvis du har ikke har en Internett-forbindelse, eller hvis du ønsker å stille inn dato og tid manuelt:

  1. Klikk på låsesymbolet i hjørnet på vinduet, og angi deretter administratorpassordet.
  2. Fjern valget for «Still inn dato og tid automatisk». 
  3. Klikk på dagens dato i kalenderen, dra klokkehendene til riktig tid, eller bruk feltene ovenfor kalenderen og klokken til å angi dato og tid. Klikk deretter på Arkiver.
  4. Kontroller samtidig Tidssone-panelet. Det har en lignende avkrysningsboks for å angi tidssone automatisk. 

Sjekk Språk og region-valgene

Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Språk og region.

  • Påse at Region-menyen er angitt riktig for regionen din.
  • Bruk «Tidsformat»-avkrysningsboksen til å kontrollere om Macen skal vise tid i 24-timers format.

Vinduet for Språk og region-valgene

For avanserte formateringsalternativer kan du klikke på Avansert-knappen, og deretter sjekke innstillingene i Datoer- og Tider-panelene. Disse innstillingene kontrollerer hvordan dato og tid vises i Finder og apper. Hvis det er endret noen innstillinger, kan du klikke på Gjenopprett standardinnstillinger i hvert panel for å gå tilbake til standardinnstillingene for regionen din. Hvis knappen er nedtonet, bruker Macen allerede standardinnstillingene. 

Avansert-panelet i Språk og region-valgene

Publiseringsdato: