Hvis det vises feil dato eller tid på Mac

Det må kanskje angis dato og tid på nytt, eller det brukes kanskje et tilpasset format.

Kontroller Dato og tid-valgene

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Dato og tid. 
  2. I Dato og tid-panelet må du sørge for at «Still inn dato og tid automatisk» er valgt og at Macen er koblet til internett. Macen kan deretter få gjeldende dato og tid fra nettverkstidstjeneren som er valgt i menyen ved siden av. 

Vindu med Dato og tid-valgene
For å foreta endringer må du kanskje klikke på låsesymbolet og deretter angi administratorpassordet.


Hvis du ikke har internettilgang, eller hvis du vil angi dato og tid manuelt, fjerner du valget for «Still inn dato og tid automatisk». Du kan deretter klikke på dagens dato i kalenderen, dra klokkehendene til riktig tid, eller bruke feltene ovenfor kalenderen og klokken til å angi dato og tid. Klikk deretter på Arkiver.


Kontroller tidssone-valgene

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Dato og tid. 
  2. I Tidssone-panelet må du kontrollere at «Angi tidssone automatisk med nåværende posisjon» er valgt og at Macen er koblet til internett.


For å foreta endringer må du kanskje klikke på låsesymbolet og deretter angi administratorpassordet.


Hvis Macen sier at den ikke finner nåværende posisjon, åpner du Sikkerhet og personvern-valgene og kontrollerer at Stedstjenester er slått på. Fra listen under «Aktiver Stedstjenester» klikker du på Detaljer-knappen ved siden av Systemtjenester, og deretter kontrollerer du at avkrysningsruten for tidssone er valgt.

Hvis du ikke har internettilgang, eller hvis du vil angi tidssone manuelt, fjerner du valget for «Angi tidssone automatisk med nåværende posisjon». Klikk deretter på kartet for å velge en tidssone.


Sjekk Språk og region-valgene

Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Språk og region.

  • Påse at Region-menyen er angitt riktig for regionen din.
  • Bruk «Tidsformat»-avkrysningsboksen til å kontrollere om Macen skal vise tid i 24-timers format.

Vinduet for Språk og region-valgene

For avanserte formateringsalternativer kan du klikke på Avansert-knappen, og deretter sjekke innstillingene i Datoer- og Tider-panelene. Disse innstillingene kontrollerer hvordan dato og tid vises i Finder og apper. Hvis det er endret noen innstillinger, kan du klikke på Gjenopprett standardinnstillinger i hvert panel for å bruke standardinnstillingene for regionen din. Hvis knappen er nedtonet, bruker Macen allerede standardinnstillingene. 

Avansert-panelet i Språk og region-valgene

Publiseringsdato: