AirPort-basestasjoner: Slik finner du Wi-Fi-nettverket når det ikke vises på vanlig måte

Du finner kanskje ikke Wi-Fi-nettverket fra datamaskinen. Wi-Fi-nettverket vises kanskje ikke i Mac OS X AirPort-menytillegget.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Det er flere ting som kan forårsake disse symptomene:

 • Wi-Fi kan være deaktivert (slått av) fra Wi-Fi-basestasjonen.
 • Wi-Fi kan være deaktivert på datamaskinen eller enheten.
 • Datamaskinen eller Wi-Fi-enheten kan være utenfor rekkevidden til Wi-Fi-basestasjonen.
 • Wi-Fi-nettverket kan være utsatt for radioforstyrrelser.
 • Wi-Fi-nettverksadministratoren kan ha valgt å lukke (skjule) nettverket.

Prøv følgende problemløsingstrinn for å gjenopprette Wi-Fi-nettverket.

Hvis bare én datamaskin er berørt:

 1. Kontroller innstillingene på datamaskinen og påse at Wi-Fi/AirPort er aktivert.
 2. Kontroller at datamaskinen er innenfor rekkevidden til AirPort-basestasjonen (du kan teste dette ved å flytte den nærmere AirPort-basestasjonen).

Hvis alle datamaskiner og Wi-Fi-enheter er berørt:

 1. Kontroller at Wi-Fi-basestasjonen er koblet til en stikkontakt som fungerer.
 2. Kontroller at datamaskinene, Wi-Fi-enhetene og Wi-Fi-basestasjonen ikke står i nærheten av potensielle støykilder, som metallvegger eller mikrobølgeovner.

  Merk: Hvis du vil vite mer om potensielle støykilder, kan du se AirPort og Bluetooth: Mulige kilder til forstyrrelser av trådløssignaler.

 3. Kontroller at Wi-Fi er aktivert på Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Når du skal kontrollere at Wi-Fi-basestasjonen og Wi-Fi-nettverket er aktivert, åpner du AirPort-verktøy og sjekker innstillingen for Trådløsmodus under AirPort > Trådløst-fanen. Hvis den er Av, kan du velge enten «Opprett et trådløst nettverk» eller «Utvid et trådløst nettverk» fra nedtrekksmenyen.

 4. Kontroller at Wi-Fi-nettverket ikke er lukket (skjult) på Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Når du skal oppheve skjuling av et trådløst nettverk, åpner du AirPort-verktøy og fjerner markeringen av «Opprett et lukket nettverk», som finnes under AirPort >Trådløst-fanen > Innstillinger for det trådløse nettverket.

 5. Nullstill Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Hvis du vil finne ut mer om hvordan du nullstiller AirPort-basestasjonen din, kan du gå til Slik nullstiller du en AirPort-basestasjon eller AirPort Time Capsule.

Publiseringsdato: