AirPort-basestasjoner: Hvordan finne Wi-Fi-nettverket når det ikke vises på vanlig måte

Du finner kanskje ikke Wi-Fi-nettverket fra datamaskinen. Wi-Fi-nettverket vises kanskje ikke i Mac OS X AirPort-menytillegget.

Det er flere ting som kan forårsake disse symptomene:

 • Wi-Fi fra Wi-Fi-basestasjonen kan være deaktivert (slått av).
 • Wi-Fi på datamaskinen eller enheten kan være deaktivert.
 • Datamaskinen eller Wi-Fi-enheten kan være utenfor rekkevidden til Wi-Fi-basestasjonen.
 • Wi-Fi-nettverket kan være utsatt for radiofrekvent støy.
 • Wi-Fi-nettverksadministratoren kan ha valgt å lukke (skjule) nettverket.

Prøv følgende problemløsingstrinn for å gjenopprette Wi-Fi-nettverket.

Hvis bare én datamaskin er berørt:

 1. Kontroller innstillingene på datamaskinen og påse at Wi-Fi/AirPort er aktivert.
 2. Kontroller at datamaskinen er innenfor rekkevidden til AirPort-basestasjonen (du kan teste dette ved å flytte den nærmere AirPort-basestasjonen).

Hvis alle datamaskiner og Wi-Fi-enheter er berørt:

 1. Kontroller at Wi-Fi-basestasjonen er koblet til en stikkontakt som fungerer.
 2. Kontroller at datamaskinene, Wi-Fi-enhetene og Wi-Fi-basestasjonen ikke står i nærheten av potensielle støykilder, som metallvegger eller mikrobølgeovner.

  Merk: Hvis du vil vite mer om potensielle støykilder, kan du se AirPort og Bluetooth: Mulige kilder til forstyrrelser av trådløssignaler.

 3. Kontroller at Wi-Fi er aktivert på Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Når du skal kontrollere at Wi-Fi-basestasjonen og Wi-Fi-nettverket er aktivert, åpner du AirPort-verktøy og sjekker innstillingen for Trådløsmodus under AirPort > Trådløst-fanen. Hvis den er Av, kan du velge enten "Opprett et trådløst nettverk" eller "Utvid et trådløst nettverk" fra nedtrekksmenyen.

 4. Kontroller at Wi-Fi-nettverket ikke er lukket (skjult) på Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Når du skal oppheve skjuling av et trådløst nettverk, åpner du AirPort-verktøy og fjerner markeringen av "Opprett et lukket nettverk", som finnes under AirPort >Trådløst-fanen > Innstillinger for det trådløse nettverket...

 5. Nullstill Wi-Fi-basestasjonen.

  Merk: Hvis du vil vite mer om nullstilling av AirPort-basestasjonen, kan du se Vanlige spørsmål om nullstilling av AirPort-basestasjon eller AirPort Time Capsule.

Publiseringsdato: