Potensielle kilder til Wi-Fi- og Bluetooth-forstyrrelser

Les hvordan du minimerer trådløse forstyrrelser som kan føre til tregere ytelse eller frakobling fra det trådløse Wi-Fi-nettverket og Bluetooth-enheter.

Sjekk for trådløse forstyrrelser om du opplever følgende:

 • lav signalstyrke i Wi-Fi-menyen
 • tregere hastighet på Internett når du bruker Wi-Fi-tilkobling
 • tregere filoverføring mellom maskiner over Wi-Fi
 • sammenkobling av Bluetooth-enheter som Magic Mouse, Magic Trackpad eller Apple Wireless Keyboard ikke mulig
 • sporadiske eller «hoppende» muspekerbevegelser ved bruk av Magic Mouse eller Magic Trackpad
 • periodisk melding om «tilkobling mistet» ved bruk av Bluetooth-enheter

Støykilder

Følgende kan forårsake forstyrrelser med Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter om de er i nærheten.

Mikrobølgeovner

Bruk av mikrobølgeovn i nærheten av datamaskinen, Bluetooth-enheten eller Wi-Fi-basestasjonen kan føre til forstyrrelser.

Radiofrekvensstråling fra DSS (Direct Satellite Service)

Koaksialkabelen og kontakter brukt sammen med enkelte parabolantenner kan føre til forstyrrelser. Sjekk kabel for skade som kan føre til radiofrekvensforstyrrelser (radiofrekvensstråling). Forsøk med erstatningskabler om du mistenker forstyrrelser.

Strømkilder

Enkelte eksterne elektriske kilder som kraftlinjer, elektriske jernbaner og kraftverk kan forårsake forstyrrelser. Ikke plasser AirPort Base Station, AirPort Time Capsule eller Wi-Fi-ruteren i nærheten av strømledninger i en vegg eller en sikringsboks.

2,4 GHz- eller 5 GHz-telefoner

En trådløs telefon som bruker frekvensområdene 2,4 GHz eller 5 GHz, kan forårsake forstyrrelser for trådløse enheter eller nettverk under samtaler.

Trådløs RF-video 

Trådløse videosendere som bruker båndbredden 2,4 GHz eller 5 GHz, kan forårsake forstyrrelser for trådløse enheter eller nettverk.

Trådløse høyttalere

Trådløs lyd som bruker båndbredden 2,4 GHz eller 5 GHz, kan forårsake forstyrrelser med andre trådløse enheter eller nettverk.

Enkelte eksterne monitorer og LCD-skjermer

Enkelte skjermer kan utstråle harmoniske forstyrrelser, spesielt i 2,4 GHz-båndet mellom kanalene 11 og 14. Denne forstyrrelsen kan bli sterkere om du bruker en bærbar maskin med skjermen lukket, og har en ekstern monitor tilkoblet. Prøv å endre tilgangspunktet ditt ved å bruke 5 GHz eller en lavere 2,4 GHz-kanal.

Dårlig skjermede kabler

Eksterne harddisker eller andre enheter med dårlig skjermede kabler kan forstyrre trådløse enheter. Om frakobling eller å slå av enheten ser ut til å hjelpe, prøv å erstatt kabelen som kobler enheten til maskinen.

Andre trådløse enheter

Andre trådløse enheter som opererer i båndbredden 2,4 GHz eller 5 GHz (mikrobølgeovner, trådløse kamera, babymonitorer, naboens Wi-Fi-enhet), kan forårsake forstyrrelser på Wi-Fi- eller Bluetooth-tilkoblinger.

 

Ikke alle enheter viser tydelig at de bruker 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet. Produktdokumentasjonen bør vise hvilke frekvensbånd enheten bruker. Disse kan være referert til som Dual Band-, Wi-Fi- eller trådløse enheter.

Trådløse hindre

Plasseringen av enheten og konstruksjonsmaterialer kan påvirke ytelsen av Wi-Fi og Bluetooth. Unngå barrierer så langt det er mulig, eller endre plasseringen av Wi-Fi- eller Bluetooth-enhetene for å få en klarere signalbane. 

Eksempler:

 • Maskinen er under et skrivebord av metall, og du prøver å bruke en trådløs mus (med Bluetooth) på skrivebordet. Metallet i skrivebordet kan fungere som et skjold mellom musen og maskinen. Du klarer kanskje ikke å sammenkoble enheten til maskinen, eller musepekeren beveger seg en merkelig måte.
 • AirPort-basestasjonen og maskinen befinner seg i forskjellige etasjer. Materialet mellom etasjene er av betong med metallforsterkninger. Gulvet kan kanskje svekke eller blokkere Wi-Fi-signalet fra basestasjonen til maskinen. Du kan oppleve tregere nettverkshastighet, lavere signalstyrke eller du klarer kanskje ikke å koble til Wi-Fi-nettverket i det hele tatt.

Radiofrekvente (RF) reflektive og absorberende hindringer inkluderer følgende:

Type hinder Signalforstyrrelsespotensial
Tre Lav
Syntetisk materiale Lav
Glass Lav
Vann Middels
Murstein Middels
Marmor Middels
Gips Høy
Betong Høy
Skuddsikkert glass Høy
Metall Svært høy

Reduser effekten av signalforstyrrelser fra andre trådløse enheter

Om mange trådløse enheter er tilkoblet maskinen eller i nærheten, må du kanskje justere kanalene som brukes av Wi-Fi-enhetene. 

Gjør følgende for å redusere signalforstyrrelsene mellom Wi-Fi- og Bluetooth-enheter:

 1. Endre kanaler i det trådløse nettverket. For AirPort-basestasjoner eller AirPort Time Capsule, nullstill basestasjonen og den vil prøve å bruke 2,4 GHz- og 5 GHz-kanalene som har minst forstyrrelser, når den starter opp.
 2. Koble til et 5 GHz trådløst nettverk (hvis mulig).
 3. Flytt maskinen og Wi-Fi-ruteren (som AirPort-basestasjonen) nærmere hverandre.
 4. Minimer antall aktive Bluetooth-enheter som er tilkoblet maskinen eller i nærheten.

Wi-Fi-diagnostikk kan også hjelpe deg å evaluere Wi-Fi-miljøet ditt. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: