Løse Wi-Fi- og Bluetooth-problemer forårsaket av forstyrrelser av trådløssignaler

Forstyrrelser av trådløssignaler kan føre til at Wi-Fi- og Bluetooth-enheter mister forbindelsen eller får dårlig ytelse, men det er flere ting du kan gjøre for å redusere eller forhindre dette.

Symptomer på forstyrrelser av trådløssignaler

Alle disse symptomene kan skyldes forstyrrelser som påvirker Wi-Fi- eller Bluetooth-signalet:

 • Enheten kobler ikke til eller forblir ikke tilkoblet
 • Tilkoblingen er treg og signalstyrken  er lav
 • Lyd over Bluetooth hopper over deler, hakker, kuttes eller har støy eller summing
 • Pekeren hopper eller beveger seg ujevnt

Slik reduserer du forstyrrelser av trådløssignaler

Med disse generelle fremgangsmåtene kan du få bedre og sterkere trådløssignaler:

 • Sett Wi-Fi-enheten og Wi-Fi-ruteren i nærheten av hverandre. Ha Bluetooth-enhetene som er koblet sammen, nærmere hverandre. 
 • Unngå å bruke trådløse enheter i nærheten av vanlige kilder til forstyrrelser, som strømkabler, mikrobølgeovner, fluorescerende lys, trådløse videokameraer og trådløse telefoner.
 • Reduser antall aktive enheter som bruker samme trådløse frekvensbånd. Både Bluetooth- og Wi-Fi-enheter bruker 2,4 GHz-frekvensbåndet, men det er mange Wi-Fi-enheter som kan bruke 5 GHz-båndet i stedet. Hvis Wi-Fi-ruteren støtter begge båndene, kan det hjelpe hvis du kobler flere av Wi-Fi-enhetene til 5 GHz-båndet. Noen rutere med to bånd administrerer dette for deg automatisk.
 • Konfigurer Wi-Fi-ruteren til å bruke en annen Wi-Fi-kanal, eller få den til å skanne etter kanalen med minst forstyrrelse. De fleste rutere utfører denne skanningen automatisk ved oppstart eller tilbakestilling.

Hvis du bruker USB 3-enheter med datamaskinen din, kan du begrense potensialet deres til å forstyrre trådløse enheter i nærheten:

 • Bruk en skjermet USB-kabel av høy kvalitet med alle USB 3-enheter.
 • Flytt USB 3-enhetene – inkludert eventuelle USB-huber – lenger unna de trådløse enhetene dine.
 • Koble USB 3-enhetene til portene som er lengst unna datamaskinens Wi-Fi-antenne. Hvis datamaskinen din har porter på baksiden, foretrekkes for eksempel USB-portene som er nærmest midten. Hvis datamaskinen har porter på siden, foretrekkes USB-portene som er nærmest fremsiden.
 • Slå av alle USB 3-enheter som ikke er i bruk.

Unngå at det er fysiske hindringer for trådløssignalet. En metalloverflate mellom Bluetooth-musen og datamaskinen kan for eksempel føre til at musen får dårlig ytelse, og et metallforsterket betonggulv mellom Wi-Fi-ruteren og Wi-Fi-enheten kan gi dårlig Wi-Fi-ytelse.

 • Materialer med lite potensiale for forstyrrelser: tre, glass og mange syntetiske materialer
 • Materialer med middels potensiale for forstyrrelser: vann, murstein, marmor
 • Materialer med stort potensiale for forstyrrelser: gips, betong, skuddsikkert glass
 • Materiale med veldig stort potensiale for forstyrrelser: metall

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: