DNS-tjener som ikke reagerer, eller ugyldig DNS-konfigurasjon kan føre til lang forsinkelse før nettsider lastes inn

Hvis nettsidene ikke lastes så raskt som forventet, kan det være relatert til DNS-konfigurasjonen din.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du har et problem med DNS-konfigurasjonen, kan forsøk på å åpne et nettsted med DNS-navn, som www.apple.com/no, virke langsommere enn å åpne siden via den numeriske IP-adressen, som https://17.172.224.47. To årsaker til problemet er beskrevet nedenfor.

DNS-konfigurasjon

Du forsøker å få tilgang til en DNS-tjener som ikke svarer eller bruker en ugyldig DNS-konfigurasjon. En DNS-tjener konverterer et navn (som www.apple.com) til en numerisk IP-adresse (som 17.172.224.47). Du kan koble til en IP-adresse uten noen forsinkelse fordi behovet for løsing av DNS-navn unngås. Her er fire scenarioer der symptomet kan oppstå:

  • Du har angitt to eller flere DNS-tjenere i Nettverk-valgpanelet, kanskje etter instruksjoner fra nettverksadministrator eller Internettleverandør, men den første tjeneren på listen er feil eller svarer ikke. Forsinkelsen oppstår mens Macen venter på at den første tjeneren skal svare, før den prøver neste DNS-tjener på listen. Sørg for at DNS-adressene er riktig oppgitt. Endring av rekkefølgen på DNS-adresser kan forbedre ytelsen. Hvis nettverksadministratoren foretrekker at den primære tjeneren brukes, kan du bytte tilbake til den opprinnelige rekkefølgen når problemet med den primære tjeneren er løst.
  • Nettverket ditt kan være konfigurert for automatisk oppdaging av DNS-tjeneste uten at du må skrive DNS-tjeneradressene manuelt på datamaskinen. Hvis du manuelt har skrevet en DNS-adresse som er feil eller utdatert, kan datamaskinen vente på at den ukorrekte adressen skal svare (en «tidsutkobling») før automatisk oppdaging lykkes.
  • Du har ikke angitt noen DNS-tjener, og automatisk oppdaging av tjenesten er ikke tilgjengelig i nettverket ditt. I dette scenarioet kan du bare koble til via en IP-adresse. Nettsider lastes ikke inn i det hele tatt via DNS-navn.

Undersøk hos nettverksadministratoren eller Internettleverandøren (ISP) for å forsikre deg om at DNS-informasjonen er riktig. Hvis Internettleverandøren din bare gir deg én DNS-adresse, bør du vurdere å be om en til i tilfelle den første blir utilgjengelig.

Når du har adressene, kan du bruke denne fremgangsmåten for å endre DNS-informasjonen. Når du har utført disse trinnene, kan det være nødvendig å avslutte Internett-programmer og starte dem på nytt for at de skal gå tilbake til normal virkemåte.

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen. Klikk deretter på Nettverk.
  2. Velg grensesnittet som du bruker til å koble til Internett, som Ethernet eller Wi-Fi.
  3. Klikk på Avansert-knappen.
  4. Klikk på DNS-fanen.
  5. I delen DNS-tjenere i vinduet, klikker du på knappene Legg til (+) eller Fjern (-) for å legge til eller fjerne IP-adressen til en DNS-tjener. Hvis du har mer enn én DNS-tjener, kan du dra i IP-adressene for å endre rekkefølgen.

Bytte nettverk

Du kan oppleve en forsinkelse med den første tilkoblingen etter å ha byttet nettverk på en bærbar datamaskin. Du bruker for eksempel en MacBook hjemme med Wi-Fi, og tar den så med til jobben eller skolen og bruker en Ethernet-tilkobling. Som standard bruker Macen ett sett med Internett-valg (kalt et «sted») med navnet Automatisk. Det søker gjennom datamaskinens nettverksgrensesnitt til det finner det som er koblet til Internett. Du kan oppleve en forsinkelse mens datamaskinen finner ut hvilket nettverk den er i. For å finne ut om dette er problemet, kan du teste ved å opprette et sted som inneholder bare ett nettverksgrensesnitt. 

Hvis problemene vedvarer etter å ha forsøkt disse trinnene, bør du vurdere å fjerne eventuelle manuelt registrerte DNS-adresser fra Nettverk-valgpanelet. Marker adressen, og klikk på Fjern (-)-knappen. (Hvis adressen er nedtonet, kan den ikke fjernes.)

Publiseringsdato: