Bruk en USB-disk med en AirPort-basestasjon

Du kan dele en USB-disk over nettverket ved å koble den til en kompatibel AirPort-basestasjon.

Alle modeller av disse basestasjonene har en USB 2.0-port som du kan bruke for å koble til en kompatibel og riktig formatert USB-disk:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

Disken må være formatert som Mac OS Extended, FAT16 eller FAT32. Apple anbefaler Mac OS Extended (journalført) for bedre toleranse, i tilfelle disken blir frakoblet eller slått av mens den er i bruk. AirPort-basestasjoner støtter ikke krypterte formater eller disker formatert som APFS, ExFAT eller NTFS.

Når du har koblet til den formaterte USB-disken til basestasjonen, velger du Finder > Valg, og deretter velger du «Eksterne disker» for å se den delte disken i Finder-sidepanelet. Det kan hende at basestasjonen også støtter bruk av Time Machine med den disken.

En disk som er formatert som Mac OS Extended, deles med SMB/CIFS- og AFP-protokollene, og Mac-maskiner kan identifisere den med Bonjour-protokollen. En disk som er formatert som FAT16 eller FAT32, deles med SMB/CIFS-protokollen.

Strømkrav

USB-porten på basestasjonen kan levere strøm til bus-drevne USB-disker som følger strømkravene for USB 2.0. Hvis USB-disken eller huben ble levert med en egen strømforsyning, bør du antakeligvis bruke den.

Kompatibilitet med Time Machine

Time Machine støtter kompatible USB-disker som er koblet til alle modeller av disse basestasjonene:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

Disken kan ikke være kryptert, men du kan konfigurere Time Machine til å kryptere sikkerhetskopier til disken.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: