Slå på skjult teksting og undertekster på en Mac

De fleste nyere macOS-versjoner inkluderer en rekke programmer og funksjoner som støtter skjult teksting og undertekster, inkludert iTunes, DVD Player, QuickTime Player og HTML5-video vist i Safari.

Hvis videoen du ser på, inkluderer skjult teksting og undertekster, kan du finne dem i Lyd og undertekster-menyen:

  1. Flytt pekeren over videoen.
  2. Klikk på snakkeboblen snakkeboble-symbol.
  3. Velg alternativet for undertekst du vil bruke:

alternativer for undertekst

Angi valg for teksting og undertekster

Hvis du vil at videoer skal bruke teksting eller underteksting for døve og hørselshemmede som standard:

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Tilgjengelighet.
  2. Velg Teksting i sidepanelet.
  3. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH»:

foretrekk skjult teksting og SDH

Tilpasse skjult teksting og undertekster

Du kan tilpasse stilen på undertekstene eller den skjulte teksten slik at de passer bedre til behovene dine:

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Tilgjengelighet.
  2. Velg Teksting i sidepanelet.
  3. Velg en av de forhåndsdefinerte stilene: Standard, Stor tekst eller Klassisk.

Hvis du vil lage din egen stil, klikker du på Legg til-knappen. Du kan endre font, skriftstørrelse og farge på teksten samt farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen. Den nye stilen din forhåndsvises øverst i vinduet.

tilpasse skjult teksting og undertekster

Når du har gjort valgene dine, klikker du på OK for å lagre dem. Denne stilen blir da brukt som standardstil for teksting og undertekster i hvert program.

Les mer

Det er ikke alle videoer som inkluderer spor for skjult teksting eller teksting. Se dokumentasjonen til videoen du bruker for å finne ut om den inkluderer disse funksjonene.

Enkelte nettsteder og apper fra tredjepart har kontroller for tilpasset teksting for videoer. Hvis du ikke ser kontroller for teksting når du viser en video fra et nettsted, ser du i dokumentasjonen eller kontakter eieren av nettstedet eller apputvikleren for å få mer informasjon.

Du kan også slå på skjult teksting og undertekster på andre enheter:

Les om hvordan du finner innhold med skjult teksting og undertekster i iTunes Store.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: