Bruk Tilgjengelighetssnarveier-panelet på Mac

Tilgjengelighetssnarveier-panelet har snarveier som raskt lar deg slå på eller av vanlige tilgjengelighetsfunksjoner, som Zoom, VoiceOver og Trege taster.

Tilgjengelighetsvalg-panelet

Åpne Tilgjengelighetssnarveier-panelet

Trykk på disse tastene samtidig: Tilvalg (⌥), Kommando (⌘) og F5. På bærbare datamaskiner med Touch Bar må du kanskje også trykke på Fn (Funksjon)-tasten.

På bærbare datamaskiner med Touch ID, trippeltrykker du på Touch ID. (Hvis du trykker og holder nede Kommando-tasten mens du gjør dette, slår VoiceOver seg på eller av.)

Hvis du vil lukke panelet, klikker du på Ferdig eller klikker hvor som helst utenfor vinduet.

Endre snarveiene i Tilgjengelighetssnarveier

Hvis du vil endre snarveiene som vises i panelet, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og klikker deretter på Tilgjengelighet. Velg Snarvei i sidepanelet, og bruk deretter avkrysningsrutene til å slå snarveier på eller av.

Finn ut mer

Publiseringsdato: