Wi-Fi-basestasjoner: Installer og konfigurer et WDS-nettverk (802.11b/g)

I denne artikkelen beskrives de nødvendige trinnene som kreves for å konfigurere et trådløst 802.11g WDS-nettverk (Wireless Distribution System) ved bruk av AirPort Extreme (802.11g) eller AirPort Express (802.11g).

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du bruker Mac OS X v10.4 eller eldre, må du ha AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 for å konfigurere WDS. Hvis du bruker Mac OS X v10.5, bruker du AirPort-verktøy. Veiledninger for hvert program er beskrevet nedenfor.

Komponenter i WDS-hovedbasestasjoner, -relébasestasjoner og eksterne WDS-basestasjoner

➊WDS-hovedbasestasjon (primær Wi-Fi-basestasjon)
➋WDS-relébasestasjon
➌Ekstern WDS-basestasjon

Konfigurer et WDS-nettverk (Wireless Distribution System)

Veiledning for bruk av AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5

Viktig: AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 er utviklet for 802.11g Wi-Fi-basestasjoner.

Start med basestasjonen som skal konfigureres som hovedbasestasjon, og konfigurer deretter relébasestasjonen (hvis du bruker dette) og til slutt den eksterne basestasjonen.

Pass på at Wi-Fi-basestasjonene er plassert så nær hverandre at de alle får et godt radiosignal fra basestasjonen som de er koblet til. Optimal plassering kan variere avhengig av den aktuelle bygningskonstruksjonen og krever muligens litt eksperimentering.

Hvis du har konfigurert Wi-Fi-basestasjonene tidligere, kan det være nyttig å foreta en nullstilling til fabrikkstandard for alle Wi-Fi-basestasjoner som skal inngå i WDS-nettverket, før du starter. Informasjon om hvordan du gjør dette, og om hva det innebærer, finner du her.

 1. Slå på alle Wi-Fi-basestasjonene og la dem få tid til å vises i AirPort-menytillegget.
 2. Fra AirPort-menytillegget velger du en 802.11g Wi-Fi-basestasjon som skal konfigureres (start med hovedbasestasjonen). Wi-Fi-basestasjoner kan inkludere AirPort Extreme (802.11g) og AirPort Express (802.11g).
 3. Åpne AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow, som du finner under Programmer/Verktøy på en Mac-maskin (du kan også laste ned og installere det herfra).
 4. Velg Wi-Fi-basestasjonen i basestasjonvelgeren, og klikk på Konfigurer.
 5. Under AirPort-nettverk oppgir du et trådløst nettverksnavn for WDS-nettverket.
 6. Valgfritt: Trådløssikkerhet er som standard ikke aktivert, slik det ikke kreves noe passord for å bruke nettverket. Vi anbefaler at du klikker på Endre trådløs sikkerhet..., velger WPA2 Personal og oppgir et passord som er fra 8 til 63 tegn langt.
 7. Velg 1 på kanalmenyen. Du kan velge et annet kanalnummer, men vær oppmerksom på at det ideelt sett bør være tre kanaler unna eventuelle nabonettverk.
 8. Velg Nettverk på verktøylinjen.
 9. Hvis du konfigurerer hovedbasestasjonen, må du påse at Distribuer IP-adresser er avmerket (hvis du ikke har en annen ruter som allerede sørger for DHCP-tjenester). Hvis du konfigurerer en ekstern eller relébasestasjon, fjerner du avmerkingen av denne innstillingen for enheten.
 10. Klikk på WDS på verktøylinjen.
 11. Merk av for Aktiver denne basestasjonen som WDS.
 12. Velg «hovedbasestasjon», «ekstern basestasjon» eller «relébasestasjon» fra menyen for WDS-modus.
  • Hvis du konfigurerer en hovedbasestasjon, klikker du på Legg til (+) og oppgir AirPort-ID-en eller den trådløse MAC-adressen til de eksterne basestasjonene. Det kan ta noen sekunder før listen vises.
  • Hvis du legger til en ekstern basestasjon, oppgir du AirPort-ID-en eller den trådløse MAC-adressen til hovedbasestasjonen.
  • Hvis du legger til en relébasestasjon, oppgir du AirPort-ID-en eller den trådløse MAC-adressen til hovedbasestasjonen og klikker deretter på Legg til (+) for å oppgi AirPort-ID-ene eller de trådløse MAC-adressene til de eksterne WDS-basestasjonene.
 13. Klikk på OK.
 14. Klikk på Oppdater.

«Tillat trådløse klienter på denne basestasjonen» er avmerket som standard. Du bør la dette alternativet være avmerket for denne og andre basestasjoner hvis du ikke har et spesielt behov for å deaktivere trådløs trafikk til en bestemt basestasjon. Hvis du fjerner avmerkingen av «Tillat trådløse klienter på denne basestasjonen» og senere ønsker å endre innstillingen på basestasjonen, må du koble til basestasjonens LAN-port med en Ethernet-kabel. Du kan ikke koble til basestasjonen trådløst før du har omkonfigurert den.

Veiledning for bruk av AirPort-verktøy 5.5.2 eller nyere

Start med basestasjonen som skal konfigureres som hovedbasestasjon, og konfigurer deretter relébasestasjonen (hvis du bruker dette) og til slutt den eksterne basestasjonen. Instruksjoner for konfigurering av hver enkelt basestasjon finnes nedenfor.

Pass på at Wi-Fi-basestasjonene er plassert så nær hverandre at de alle får et godt radiosignal fra basestasjonen som de skal kobles til. Den optimale plasseringen avhenger av den aktuelle bygningskonstruksjonen og kan kreve litt eksperimentering.

Hvis du har konfigurert Wi-Fi-basestasjonene tidligere, kan det være nyttig å tilbakestille alle Wi-Fi-basestasjoner som skal inngå i WDS-nettverket, til fabrikkstandard før du starter. Informasjon om hvordan du gjør dette og om hva det innebærer, finner du her.

WDS er konstruert for 802.11g og bør ikke brukes til 802.11n-enheter. Wi-Fi-basestasjoner kan inkludere AirPort Extreme (802.11g) og AirPort Express (802.11g).

Konfigureringen av WDS-hovedbasestasjonen består av to trinn. Det første er å konfigurere Wi-Fi-basestasjonens innstillinger, slik at den kobles til internett uavhengig av WDS-innstillingene. Når det er gjort, fortsetter du med trinnene for WDS-hovedbasestasjonen.

Koble en WDS-hovedbasestasjon til internett

 1. Velg en 802.11g Wi-Fi-basestasjon som skal konfigureres, fra AirPort-menytillegget.
 2. Åpne AirPort-verktøy. AirPort-verktøy finnes under Programmer/Verktøy på Mac. I Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort.
 3. Velg Wi-Fi-basestasjonen som skal være hovedbasestasjon i basestasjonsvelgeren (start med hovedbasestasjonen), og klikk på Konfigurer.
 4. Oppgi et navn for Wi-Fi-basestasjonen.
 5. Oppgi et passord for å beskytte innstillingene til Wi-Fi-basestasjonen, og klikk på Fortsett.
 6. Velg «Jeg vil opprette et nytt trådløst nettverk», og klikk på Fortsett.
 7. Gi det trådløse nettverket et navn.
 8. Valgfritt: For å hindre at uautoriserte personer får tilgang til det trådløse nettverket, anbefaler vi at du lar WPA2 Personal stå som standard sikkerhetstype, og at du lager et passord eller en passordfrase som er fra 8 til 63 tegn langt. Velg ønsket alternativ og klikk på Fortsett.
 9. Velg type internettilkobling og klikk på Fortsett.
 10. Oppgi nødvendig TCP/IP-informasjon og klikk på Fortsett.
 11. Klikk på Oppdater.
 12. La hovedbasestasjonen omstarte.

Konfigurere en WDS-hovedbasestasjon

 1. Slå på alle Wi-Fi-basestasjonene, og vent til de vises i AirPort-menytillegget.
 2. Velg 802.11g Wi-Fi-hovedbasestasjonen som skal konfigureres, fra AirPort-menytillegget.
 3. I AirPort-verktøy velger du Wi-Fi-basestasjonen som skal være hovedbasestasjon, fra listen over enheter til venstre i vinduet, og deretter klikker du på Manuell konfigurering.
 4. Velg AirPort-symbolet på verktøylinjen og klikk på Trådløs-fanen.
 5. Under Trådløs modus velger du Delta i et WDS-nettverk.
 6. Klikk på WDS-fanen.
 7. Under WDS-modus velger du du WDS hoved.
 8. Aktiver Tillat trådløse klienter (se den første merknaden nedenfor).
 9. Klikk på Legg til (+) og oppgi AirPort-ID-en eller den trådløse MAC-adressen til de enkelte relébasestasjonene eller eksterne basestasjonene som er innenfor rekkevidde (se den andre merknaden nedenfor), og klikk på OK. Eksterne WDS-stasjoner som må kobles en WDS-reléstasjon fordi WDS-hovedstasjonen er for langt borte, kan konfigureres senere.
 10. Når du har lagt til hver av Wi-Fi-basestasjonene, klikker du på Oppdater.

Konfigurer en ekstern WDS-basestasjon

 1. Påse at alle Wi-Fi-basestasjonene er slått på, og vent til de vises i AirPort-menytillegget.
 2. Velg en 802.11g Wi-Fi-basestasjon som skal konfigureres som ekstern WDS-stasjon, fra AirPort-menytillegget.
 3. I AirPort-verktøy velger du Wi-Fi-basestasjonen som skal være ekstern WDS-basestasjon, i basestasjonsvelgeren, og klikker på Manuell konfigurering.
 4. Velg AirPort-symbolet på verktøylinjen og klikk på Trådløs-fanen.
 5. Under Trådløs modus velger du Delta i et WDS-nettverk.
 6. Klikk på WDS-fanen.
 7. Under WDS-modus velger du WDS ekstern.
 8. Aktiver Tillat trådløse klienter (se den første merknaden nedenfor).
 9. Hvis AirPort-ID-en til WDS-hovedstasjonen ikke allerede er oppgitt, oppgir du den, og deretter klikker du på Oppdater.

Konfigurer en WDS-relébasestasjon

 1. Påse at alle Wi-Fi-basestasjonene er slått på, og vent til de vises i AirPort-menytillegget.
 2. Velg en 802.11g Wi-Fi-basestasjon som skal konfigureres som WDS-reléstasjon, fra AirPort-menytillegget.
 3. I AirPort-verktøy velger du Wi-Fi-basestasjonen som skal være WDS-relébasestasjon, i basestasjonsvelgeren, og klikker på Manuell konfigurering.
 4. Velg AirPort-symbolet på verktøylinjen og klikk på Trådløs-fanen.
 5. Under Trådløsmodus velger du Delta i et WDS-nettverk.
 6. Klikk på WDS-fanen.
 7. Under WDS-modus velger du WDS relé.
 8. Aktiver Tillat trådløse klienter (se den første merknaden nedenfor).
 9. Hvis AirPort-ID-en til WDS-hovedstasjonen ikke allerede er oppgitt, oppgir du den.
 10. Klikk på Legg til (+), oppgi AirPort-ID-en eller den trådløse MAC-adressen til de enkelte eksterne WDS-basestasjonene som er innenfor rekkevidde, men som ikke er koblet direkte til WDS-hovedstasjonen (se den andre merknaden nedenfor), og klikk på OK.
 11. Klikk på Oppdater.

Merk: Du bør la «Tillat trådløse klienter» være avmerket for denne og andre basestasjoner hvis du ikke har et spesielt behov for å deaktivere trådløs trafikk til en bestemt basestasjon. Hvis du fjerner avmerkingen for «Tillat trådløse klienter» og senere ønsker å endre innstillingen på basestasjonen, må du koble til basestasjonens LAN-port med en Ethernet-kabel. Du vil ikke kunne koble til basestasjonen trådløst uten å omkonfigurere den.

Merk: Når du konfigurerer basestasjoner i et WDS-nettverk, må du vite AirPort-ID-en til alle basestasjonene. AirPort-ID-en, som også kalles MAC-adressen (Media Access Controller), er trykt på merkelappen ved siden av AirPort-symbolet på undersiden av AirPort Extreme-basestasjoner samt på strømadaptersiden av AirPort Express-basestasjoner. For å gjøre det enklere å konfigurere et WDS kan du plassere alle basestasjonene på et bord og koble dem til en strømforsyning.

Finn ut mer

Hvis du velger å gjøre en manuell WDS-konfigurering (i motsetning til den automatiske funksjonen som er brukt i trinnene ovenfor), må du påse at alle basestasjonene har det samme nettverksnavnet, den samme kanalen og den samme sikkerheten (passord). Hvis du forsøker å gi Wi-Fi-basestasjoner andre nettverksnavn i et WDS-nettverk, kan det føre til at nettverket ikke fungerer. Problemet kan løses ved å endre basestasjonenes navn tilbake til hovedstasjonens nettverksnavn.

Når du bruker WDS-nettverk, blir en del av hver Wi-Fi-basestasjons kapasitet brukt til vedlikehold av nettverket. Det betyr at hvis du skal måle den maksimale datahastigheten i nettverket, vil den være mindre enn om du skulle brukt én basestasjon alene.

Publiseringsdato: