Endre språk på påloggingsskjermen på Mac

Påloggingsskjermen vises med språket som ble valgt da Mac-maskinen ble konfigurert første gang. Du kan endre det ved å følge denne fremgangsmåten.

Om det bare er én brukerkonto på Mac-maskinen

Om det bare er én brukerkonto på Mac-maskinen, kan du følge denne fremgangsmåten for å endre hovedspråket du bruker med den kontoen. Dette endrer også språket som brukes på påloggingsskjermen:

 1. Velg Systemvalg på Apple-menyen.
 2. Klikk på Språk og region.
 3. Dra det foretrukne språket til toppen av listen Foretrukne språk. Om språket du ønsker ikke er oppført, klikker du knappen Legg til (+) for å legge til språket du ønsker.
 4. Start Mac-maskinen på nytt.

Etter at Mac-maskinen er startet på nytt, vil påloggingsskjermen bruke det språket du valgte.

Om det er mer enn én brukerkonto på Mac-maskinen

Om det er mer enn én brukerkonto på Mac-maskinen, eller om du bare ønsker å endre språket på påloggingsskjermen, følger du disse trinnene:

 1. Logg på som administrator.
 2. Åpne Terminal-programmet fra Verktøy-mappen.
 3. Skriv eller lim inn denne kommandoen i Terminal:
  sudo languagesetup
  
 4. Trykk på returtasten.
 5. Når du blir bedt om å oppgi passord, skriver du inn kontopassordet til administratorbrukeren og trykker Returtasten.
 6. Det vises en liste over tilgjengelige språk. Skriv inn nummeret som vises ved siden av språket du vil bruke, og trykk på Returtasten.
 7. Avslutt Terminal.

Neste gang du logger ut eller starter Mac-maskinen på nytt, vil påloggingsskjermen vises med språket du valgte.

Endre tastaturlayouten

For å velge en annen inndatametode eller tastatur på påloggingsskjermen, klikk på Inndata-menyen i øvre høyre hjørne av menylinjen og velg et alternativ.

Bruk følgende trinn om du ikke ser Inndata-menyen for å legge den til på påloggingsskjermen:

 1. Logg deg på.
 2. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 3. Klikk på symbolet Brukere og grupper.
 4. Klikk på låseikonet låseikon. Oppgi brukernavn og passord på administratornivå.
 5. Klikk på Påloggingsvalg.
 6. Velg alternativet Vis tastaturmenyen i påloggingsvinduet.
Publiseringsdato: