Gjenoppretting av harddiskdata og garantiimplikasjoner

Les om gjenoppretting av harddiskdata og garantiimplikasjoner.

Harddisker som har sluttet å virke ved vanlig bruk og som det er utført datagjenoppretting på av tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, kan returneres til Apple for garantitjenester. Dette inkluderer produkter som dekkes av AppleCare Protection Plan. Kostnadene ved eventuelle forsøk på datagjenoppretting dekkes ikke av Apple Begrenset Garanti.

Hvis fabrikkseglet på harddisken er brutt eller fjernet, vil harddisken normalt ikke ha garantidekning, men hvis en slik harddisk har merket til tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, vil ikke Apple utelukke garantidekning på dette grunnlaget.

Disker som ikke lenger fungerer grunnet noe annet enn normal bruk, som for eksempel skade etter støt, fall, fukt eller andre omstendigheter, er ikke godkjent for erstatning, uavhengig av om datagjenoppretting er utført.

Bruk av tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, skjer helt og holdent på kundens ansvar. De er ikke Apple-autoriserte tjenesteleverandører, og Apple kan heller ikke garantere eventuelle tjenester som er utført av disse selskapene.

Les mer

Les om hvordan du sikkerhetskopierer data med jevne mellomrom.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: