Gjenoppretting av harddiskdata og garantiimplikasjoner

Les om gjenoppretting av harddiskdata og garantiimplikasjoner.

Harddisker som har sluttet å virke ved vanlig bruk og som det er utført datagjenoppretting på av tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, kan returneres til Apple for garantitjenester. Dette inkluderer produkter som dekkes av AppleCare Protection Plan. Kostnadene ved eventuelle forsøk på datagjenoppretting dekkes ikke av Apple Begrenset Garanti.

Hvis fabrikkseglet på harddisken er brutt eller fjernet, vil harddisken normalt ikke ha garantidekning, men hvis en slik harddisk har merket til tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, vil ikke Apple utelukke garantidekning på dette grunnlaget.

Disker som ikke lenger fungerer grunnet noe annet enn normal bruk, som for eksempel skade etter støt, fall, fukt eller andre omstendigheter, er ikke godkjent for erstatning, uavhengig av om datagjenoppretting er utført.

Bruk av tredjepartsselskaper som er spesialister på datagjenopprettingstjenester, skjer helt og holdent på kundens ansvar. De er ikke Apple-autoriserte tjenesteleverandører, og Apple kan heller ikke garantere eventuelle tjenester som er utført av disse selskapene.

Les mer

Les om hvordan du sikkerhetskopierer data med jevne mellomrom.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: