Slik redigerer du bilder og legger inn notater i PDF-filer med Forhåndsvisning på Mac

Les om hvordan du legger inn notater og signerer PDF-filer, redigerer bilder med mer.

Legg inn notater i PDF-filer

Bruk merkingsverktøylinjen i Forhåndsvisning for å legge til tekst og kommentarer, signere dokumenter, fremheve tekst med mer. Hvis du vil vise markeringsverktøylinjen, klikker du på knappen Vis markeringsverktøylinje øverst i vinduet, eller velger Vis > Vis markeringsverktøylinje.

Legg til tekst

I de fleste PDF-filer kan du klikke på et tekstfelt, og deretter skrive for å legge inn tekst i feltet.

Hvis du ikke kan legge til tekst i et felt, kan du bruke en tekstboks i stedet:

 • Klikk på Tekst-knappen på markeringsverktøylinjen, eller velg Verktøy > Merknader > Tekst.
 • For å vise font, størrelse og fargealternativer for tekst i en tekstboks, klikker du på Tekststil-knappen på markeringsverktøylinjen.
 • Dra i tekstboksen for å flytte på den.

Marker tekst

Klikk på Markering-knappen på verktøylinjen for å slå markeringsmodus av eller på. Når markeringsmodus er på, vises det markeringer når du velger tekst. 

 • For å endre farge eller bytte til gjennomstrek eller understrek klikker du på ned-cirkumfleks ved siden av Markering-knappen, og deretter velger du et alternativ.
 • For å fjerne en markering kontrollklikker du på teksten, og deretter velger du Fjern markering.

Legg til notater

Hvis du vil legge til et notat, klikker du Notat-knappen på markeringsverktøylinjen, eller du kan velge Verktøy > Merknader > Notat.

 • For å lukke notatet klikker du på utsiden av notatboksen. Du kan flytte notater hvor som helst i dokumentet.
 • Hvis du vil åpne et notat, klikker du på notatboksen.
 • For å se alle notater og markeringer velger du Vis > Markeringer og notater. 

Legg til signatur

 1. Klikk på Signer-knappen Signaturer-knappen på markeringsverktøylinjen, eller du kan velge Verktøy > Merknader > Signatur.
 2. Klikk på Opprett signatur, og velg deretter om du vil bruke styreflaten, det innebygde kameraet eller en iOS-enhet til å lage en signatur:
  • Klikk på Styreflate, og bruk deretter styreflaten til å skrive signaturen din med fingeren. Hvis du har en Force Touch-styreflate, kan du trykke hardere på styreflaten for å signere med en mørkere linje. Når du har signert navnet ditt, kan du trykke på hvilken som helst knapp på tastaturet.
  • Klikk på Kamera, skriv signaturen din på et hvitt ark, og hold arket opp foran kameraet. Macen skanner automatisk signaturen og viser den i Kamera-vinduet.
  • Klikk på iPhone (eller iPad eller iPod touch), og signer deretter med navnet ditt på enhetens skjerm når du blir bedt om det. Les mer om bruk av iPad, iPhone eller iPod touch til å legge inn skisser eller merknader i dokumenter.
 3. Klikk på Ferdig.
 4. Velg signaturen din for å legge den til i dokumentet. Du kan flytte den hvor som helst i dokumentet, og du kan også endre størrelse på den.

Redigere bilder

 • Beskjær: Dra for å velge beskjæringsområdet, og deretter velger du Verktøy > Beskjær.
 • Roter: Velg Verktøy > Roter mot venstre eller Roter mot høyre.
 • Juster farger: Velg Verktøy > Juster farger, og deretter drar du skyveknappen for å justere.
 • Juster størrelse: Velg Verktøy > Juster størrelse, angi ønsket størrelse, og deretter klikker du på OK.
 • Få rask tilgang til redigeringskontroller: Klikk på knappen Vis markeringsverktøylinje Markeringsverktøylinje-knappen øverst i vinduet.

Del og eksporter

 • Hvis du vil dele filen din, klikker du på Del-knappen eller velger Arkiv > Del. Velg deretter et alternativ.
 • For å lagre et dokument eller bilde i et annet format velger du Fil > Eksporter, velger et format, og deretter klikker du på Lagre.

Publiseringsdato: