Slik redigerer du bilder og legger inn notater i PDF-filer med Forhåndsvisning på Mac

Les om hvordan du legger inn notater og signerer PDF-filer, redigerer bilder med mer.

Forhåndsvisning for Mac

 

Legg inn notater i PDF-filer

Du kan legge til tekst og kommentarer i PDF-filer, signere dokumenter, markere tekst med mer.

Legg til tekst

 1. I de fleste PDF-filer kan du klikke på et tekstfelt, og deretter kan du skrive der.
 2. Hvis du ikke kan legge til tekst i et eksisterende tekstfelt, kan du legge til en tekstboks. Velg Verktøy > Merknad > Tekst, og deretter skriver du. Du kan flytte en tekstboks hvor som helst i dokumentet.
 3. For å vise font, størrelse og fargealternativer for tekst i en tekstboks velger du Vis > Vis merkingsverktøylinjen, og deretter klikker du på Tekststil.

Marker tekst

 1. For å slå markeringsmodus på eller av klikker du på Markeringsmodus-knappen. Når markeringsmodus er på, er denne markeringsknappen valgt.
 2. For å endre farge eller bytte til gjennomstrek eller understrek klikker du på ned-cirkumfleks ved siden av Markeringsmodus-knappen, og deretter velger du et alternativ.
 3. Når markeringsmodus er på, vises det markeringer hver gang du velger tekst. 
 4. For å fjerne en markering kontrollklikker du på teksten, og deretter velger du Fjern markering.

Legg til notater

 1. Velg Verktøy > Merknader > Notat.
 2. For å åpne notatet klikker du på notatboksen, og deretter skriver du.
 3. For å lukke notatet klikker du på utsiden av notatboksen. Du kan flytte notater hvor som helst i dokumentet.
 4. For å se alle notater og markeringer velger du Vis > Markeringer og notater. 

Legg til signatur

 1. Klikk på knappen for merkingsverktøylinjen, og deretter klikker du på Signaturer-knappen.
 2. Klikk på Lag signaturer, og deretter velger du et av disse alternativene:
  • Hvis du har en styreflate, kan du signere navnet ditt med fingeren. Hvis du har en Force Touch-styreflate, kan du trykke hardere på styreflaten for å signere med en mørkere linje. Når du har signert navnet ditt, kan du trykke på hvilken som helst knapp på tastaturet.
  • Hvis du har et innebygd kamera, kan du signere navnet ditt på papir, og deretter kan du holde det foran kameraet.
 3. Klikk på Ferdig.
 4. Velg signaturen din for å legge den til i dokumentet. Du kan flytte den hvor som helst i dokumentet, og du kan også endre størrelse på den.
  Eksempel-PDF med markeringer lagt til

Redigere bilder

 • Beskjær: Dra for å velge beskjæringsområdet, og deretter velger du Verktøy > Beskjær.
 • Roter: Velg Verktøy > Roter mot venstre eller Roter mot høyre.
 • Juster farger: Velg Verktøy > Juster farger, og deretter drar du skyveknappen for å justere.
 • Juster størrelse: Velg Verktøy > Juster størrelse, angi ønsket størrelse, og deretter klikker du på OK.
 • Få rask tilgang til redigeringskontroller: Klikk på knappen for merkingsverktøylinjen.
  Rediger bilder i Forhåndsvisning

Del og eksporter

 • For å dele en fil velger du Fil > Del, og deretter velger du et alternativ.
 • For å lagre et dokument eller bilde i et annet format velger du Fil > Eksporter, velger et format, og deretter klikker du på Lagre.

Publiseringsdato: