Kontrollere lagringsplassen på iPhone, iPad og iPod touch

Hvis lageret på iOS-enheten nesten er fullt, går du til Innstillinger for å se hvor mye lagringsplass du har brukt.

Bruke iOS-enheten til å kontrollere lagringsplassen

Trykk på Innstillinger > Generelt > Lagring og iCloud-bruk > Administrer lagring. 

Du får en liste over appene dine og hvor mye lagringsplass hver av dem bruker. Trykk på en app for å få mer detaljert informasjon om hvor mye den bruker.

 

Avhengig av appen kan du kanskje også slette noe av appens innhold eller slette hele appen med innhold. Hvis enheten nesten er full, eller du får et Nesten fullt lager-varsel, fjerner du innhold du bruker lite.

Bruke iTunes til å kontrollere lagringsplassen på iOS-enheten

 1. Start iTunes på datamaskinen.
 2. Koble enheten til datamaskinen.
 3. Velg din enhet i iTunes. Du ser en stolpe som viser hvor mye lagringsplass iOS-enheten bruker fordelt på innholdstype. 
 4. Hold musen over en innholdstype, som Annet eller Apper, for å få mer informasjon:

Her er en oversikt over innholdstypene på iOS-enheten og hva hver type inkluderer:

 • Lyd: Sanger, lyd podcaster, lydbøker, taleopptak og ringetoner
 • Video: Filmer, musikk videoer og TV-programmer
 • Bilder: Kamerarull-innhold, Bildestrøm og Bildebibliotek
 • Programmer: Installerte programmer
 • Bøker: iBooks-bøker og PDF-filer
 • Dokumenter og data: Frakoblet Safari-leseliste, filer som er opprettet i apper, og appinnhold som kontakter, kalendere, meldinger og e-post (med vedlegg)
 • Annet: Innstillinger, Siri-stemmer, systemdata og bufrede filer

Mer om bufrede filer på «Annet» iOS-lager

Bufrede filer opprettes når du strømmer eller viser innhold som musikk, videoer og bilder. Når du strømmer musikk eller video, blir innholdet arkivert som bufrede filer på iOS-enheten. iTunes kategoriserer bufret musikk, videoer og bilder som Annet i stedet for faktiske sanger, videoer eller bilder.

Hvis mengden lagringsplass som vises på en iOS-enhet, er forskjellig fra det som rapporteres i iTunes

Siden iTunes kategoriserer bufrede filer som Annet, kan rapportert bruk for Musikk eller Videoer være forskjellig. Hvis du vil se bruken på iOS-enheten, går du til Innstillinger > Generelt > Bruk > Administrer lagring.

Hvis du vil slette de bufrede filene fra iOS-enheten

iOS-enheten sletter automatisk bufrede filer når den trenger mer plass. Du trenger ikke å slette dem selv.

Les mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: