Finne modellnavn og serienummer på Macen

Du kan finne dette og andre detaljer under Om denne maskinen og Systeminformasjon.

Du trenger kanskje modellnavnet eller serienummeret på Macen når du sjekker garantidekning, ser etter spesifikasjoner eller annen informasjon om modellen din, oppretter en hjemmemappe og andre ting. Det er også viktig å identifisere Mac-modellen din når du skal selge eller gi bort Macen, eller når du forsøker å finne ut om den er kompatibel med det nyeste operativsystemet eller annen programvare eller maskinvare.

Bruke Om denne maskinen

Velg Om denne maskinen i Apple-menyen () øverst til venstre på skjermen. Om denne maskinen viser en oversikt over Macen, inkludert navn på og versjon av operativsystemet, modellnavn og serienummer:

Om denne maskinen-vinduet

Hvis du ser et Om denne maskinen-vindu som på bildet under, dobbeltklikker du på versjonsnummeret under «OS X» for å se serienummeret:

Om denne maskinen-vinduet i OS X Mavericks

Bruke Systeminformasjon

Åpne appen Systeminformasjon (eller Systemprofil) fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen, eller klikk på knappen Systeminfo (eller Mer info) i Om denne maskinen. Velg Maskinvare til venstre i vinduet, og finn modellnavnet og serienummeret på høyre side: 

Systeminformasjon-vindu

Hvis du ikke kan bruke Om denne maskinen eller Systeminformasjon fordi Macen ikke starter, kan du se etter et serienummer eller modellnavn på utsiden av Macen, eller på originalemballasjen, kvitteringen eller fakturaen.

Du kan også logge på appleid.apple.com og se etter Macen i Enheter-delen. Klikk på Macen din for å se serienummeret.

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du finne en Apple-tjenesteleverandør i nærheten.

Publiseringsdato: