Finne modellnavn og serienummer på Mac-maskinen

Du kan finne dette og andre detaljer under Om denne maskinen og Systeminformasjon.

Du trenger kanskje modellnavnet eller serienummeret på Mac-maskinen når du sjekker garantidekning, ser etter spesifikasjoner eller annen informasjon om modellen din, oppretter en hjemmemappe og mer. Det er også viktig å identifisere Mac-modellen din når du skal selge eller gi bort Mac-maskinen eller når du forsøker å finne ut om den er kompatibel med det nyeste operativsystemet eller annen programvare eller maskinvare.

Bruke Om denne maskinen

Velg Om denne maskinen fra Apple-menyen () øverst til venstre på skjermen. Om denne maskinen viser en oversikt over Mac-maskinen, inkludert navn og versjon av operativsystemet, samt modellnavn og serienummer:

Om denne maskinen-vinduet

Hvis du ser et Om denne maskinen-vindu som på bildet under, dobbeltklikker du på versjonsnummeret under «OS X» for å se serienummeret:

Om denne maskinen-vindu i Mavericks

Bruke Systeminformasjon

Åpne appen Systeminformasjon (eller Systemprofil) fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen, eller klikk på knappen Systeminfo (eller Mer info) i Om denne maskinen. Velg Maskinvare til venstre i vinduet, og finn modellnavn og serienummer på høyre side: 

Systeminformasjon-vindu

Hvis du ikke kan bruke Om denne maskinen eller Systeminformasjon fordi Mac-maskinen ikke starter opp, kan du se etter et serienummer eller modellnavn på utsiden av Mac-maskinen, eller på originalemballasjen, kvitteringen eller fakturaen. Ved behov kan du få hjelp fra en Apple-tjenesteleverandør i nærheten.

Publiseringsdato: