Slik bruker du diskmodus på iPod

Hvis du ikke får gjenopprettet iPod eller den ikke gjenkjennes i iTunes, kan du prøve å bruke diskmodus.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Velg iPod-modellen din

Diskmodus støttes på iPod nano (7. generasjon), iPod nano (6. generasjon) og iPod-modeller med klikkehjul, berøringshjul eller rullehjul. Diskmodus støttes ikke på iPod touch eller iPod shuffle.

Velg iPod-modell og følg fremgangsmåten for å bruke diskmodus. Finn ut om iPod-modellen din har klikkehjul, berøringshjul eller rullehjul

iPod nano (6. eller 7. generasjon)

 1. Sørg for at iPod har batterilading.
 2. Tilbakestill iPod
  • For iPod nano (7. generasjon) trykker du Dvale/våkne- og Hjem-knappen samtidig til du ser Apple-logoen. 
  • For iPod nano (6. generasjon) trykker du Dvale/våkne- og Hjem-knappen samtidig til du ser Apple-logoen.
 3. Når du ser Apple-logoen, holder du nede begge volumknappene samtidig til iPod går over i diskmodus.

iPod nano (7. generasjon) og iPod nano (6. generasjon) har Multi-Touch-skjermer for navigasjon. Hvis du har en tidligere modell av iPod nano, bruker du fremgangsmåten for iPod-modeller med klikkehjul.


Knapper på iPod nano (6. generasjon)

iPod nano (6. generasjon)

 


Knapper på iPod nano (7. generasjon)

iPod nano (7. generasjon)

 

iPod med klikkehjul

Hvis iPod-modellen din har et klikkehjul, er kontrollene på hjulet: Meny øverst, Spill/Pause nederst og Forrige/Neste til venstre og høyre. Dette inkluderer iPod classic, iPod med video, iPod photo, iPod nano (5. generasjon og eldre) og iPod mini.

   
        iPod med knapper på hjulet

Slik bruker du diskmodus:

 1. Legg iPod-enheten på et flatt underlag og påse at iPod-enheten har batterilading.
 2. Slå Hold-bryteren på og av.
 3. Trykk og hold Meny- og senterknappen til du ser Apple-logoen. Pass på at fingeren som trykker på senterknappen, ikke berører klikkehjulet.
 4. Når du ser Apple-logoen, slipper du meny- og senterknappene. 
 5. Trykk og hold senter- og spill av/pause-knappen til du ser en diskmodusskjerm. Pass på at du trykker på spill/pause-knappen mot ytterkanten av klikkehjulet og ikke nær midten.
 6. Koble iPod til datamaskinen. Skjermbildet på iPod skal vise «Ikke koble fra». Pass på at du mater ut iPod i iTunes før du kobler den fra datamaskinen.

For å avslutte diskmodus trykker du senterknappen og menyknappen samtidig til du ser Apple-logoen.

iPod med berøringshjul eller rullehjul

Hvis iPod-modellen din har et berøringshjul eller rullehjul, er knappene (Forrige, Meny, Spill/Pause og Neste) over eller rundt hjulet.

Slik bruker du diskmodus:

 1. Sørg for at iPod har batterilading.
 2. Slå Hold-bryteren på og av.
 3. Tilbakestill iPod. Trykk og hold nede spill av/pause-knappen og menyknappen samtidig til du ser Apple-logoen. Når du ser Apple-logoen, slipper du knappene. Deretter trykker og holder du nede forrige- og neste-knappene samtidig til du ser diskmodusskjermen. Når du tilbakestiller iPod, blir musikk og filer lagret, men noen tilpassede innstillinger kan gå tapt.
 4. Koble iPod til datamaskinen. Skjermbildet på iPod skal vise «Ikke koble fra». Pass på at du mater ut iPod i iTunes før du kobler den fra datamaskinen.

For å avslutte diskmodus trykker du senterknappen og menyknappen samtidig til du ser Apple-logoen.

iPod med knapper over hjulet

iPod (Dock-tilkobling) 
 

 

iPod med berøringshjul eller rullehjul

iPod (berøringshjul) eller iPod (rullehjul)
 

 

Få hjelp

Finn ut hva du må gjøre hvis du ser et rødt X-symbol på iPod classic eller iPod nano (5. generasjon eller eldre).

Hvis du ikke kan bruke diskmodus, må du kanskje ta med iPod til service.

Publiseringsdato: