Slik bruker du Aktivitetsmonitor på Mac

Aktivitetsmonitoren viser prosessene som kjører på Mac-maskinen, slik at du kan administrere dem og se hvordan de påvirker maskinens aktivitet og ytelse.

Denne artikkelen beskriver noen av de mest brukte funksjonene til Aktivitetsmonitor, som er en slags oppgavebehandler som lar deg se hvordan programmer og andre prosesser påvirker CPU, minne, strøm, disk og nettverksbruk.

Åpne Aktivitetsmonitor fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen, eller bruk Spotlight til å finne det.

Oversikt

Prosessene som vises i Aktivitetsmonitor, kan være brukerprogrammer, systemprogrammer som brukes av macOS, eller usynlige bakgrunnsprosesser. Bruk de fem kategorifanene øverst i Aktivitetsmonitor-vinduet til å se hvordan prosessene påvirker Mac-maskinen i hver av kategoriene.

Legg til eller fjern kolonner i disse panelene ved å velge Vis > Kolonner på menylinjen. På Vis-menyen kan du også velge hvilke prosesser som skal vises i hvert panel:

 • Alle prosesser
 • Alle prosesser, hierarkisk: Prosesser som hører til andre prosesser, slik at du kan se overordnede/underordnede forhold mellom dem.
 • Mine prosesser: Prosesser som eies av macOS-brukerkontoen din.
 • Systemprosesser: Prosesser som eies av macOS.
 • Andre brukerprosesser: Prosesser som ikke eies av rotbrukeren eller den nåværende brukeren.
 • Aktive prosesser: Prosesser som kjører og ikke er i dvale.
 • Inaktive prosesser: Prosesser som kjører, men som er i dvale.
 • Vindusprosesser: Prosesser som kan opprette et vindu. Dette er vanligvis programmer.
 • Markerte prosesser: Prosesser som du har markert i Aktivitetsmonitor-vinduet.
 • Programmer siste 8 timer: Programmer som har kjørt prosesser de siste 8 timene.

CPU

CPU-panelet viser hvordan prosesser påvirker aktiviteten til CPU-en (prosessoren):

CPU-panel

Klikk øverst i «% CPU»-kolonnen for å sortere etter prosentdel av CPU-kapasitet som brukes av hver prosess. Denne informasjonen og informasjonen i Strøm-panelet kan hjelpe med å identifisere prosesser som påvirker ytelsen, batteridriftstiden, temperaturen og vifteaktiviteten til Mac-maskinen.

Mer informasjon er tilgjengelig nederst i CPU-panelet:

 • System: Hvor mange prosent av CPU-kapasiteten som i øyeblikket brukes av systemprosesser, det vil si prosesser som tilhører macOS.
 • Bruker: Hvor mange prosent av CPU-kapasiteten som i øyeblikket brukes av apper du har åpnet, eller av prosessene disse appene har åpnet.
 • Inaktiv: Hvor mange prosent av CPU-kapasiteten som ikke brukes.
 • CPU-belastning: Hvor mange prosent av CPU-kapasiteten som i øyeblikket brukes av alle system- og brukerprosesser. Grafen går fra høyre mot venstre og oppdateres med intervallene som er angitt i Vis > Oppdateringsfrekvens. Blåfargen viser hvor mange prosent av den totale CPU-kapasiteten som i øyeblikket brukes av brukerprosesser. Rødfargen viser hvor mange prosent av den totale CPU-kapasiteten som i øyeblikket brukes av systemprosesser.
 • Tråder: Det totale antall tråder som brukes av alle prosessene til sammen.
 • Prosesser: Det totale antall prosesser som kjører i øyeblikket.

Du kan også vise CPU- eller GPU-bruken i et eget vindu eller i Dock:

 • Hvis du vil åpne et vindu som viser pågående prosessoraktivitet, velger du Vindu > CPU-bruk. Hvis du vil vise en graf av denne informasjonen i Dock, velger du Vis > Dock-symbol > Vis CPU-bruk.
 • Hvis du vil åpne et vindu som viser nylig prosessoraktivitet, velger du Vindu > CPU-logg. Hvis du vil vise en graf av denne informasjonen i Dock, velger du Vis > Dock-symbol > Vis CPU-logg.
 • Hvis du vil åpne et vindu som viser nylig grafikkprosessoraktivitet (GPU), velger du Vindu > GPU-logg. Strømforbruk relatert til slik aktivitet er tatt med i målingene av strømpåvirkning i Strøm-fanen til Aktivitetsmonitor.

Minne

Minne-panelet viser informasjon om hvor mye minne som brukes:

Minne-panel

Mer informasjon er tilgjengelig nederst i Minne-panelet:

 • Minnebelastning: Grafen Minnebelastning hjelper til å illustrere tilgjengeligheten av minneressurser. Grafen går fra høyre mot venstre og oppdateres med intervallene som er angitt i Vis > Oppdateringsfrekvens. Minneressursenes nåværende tilstand indikeres av fargen på høyre side av grafen:   
  • Grønn: Minneressurser er tilgjengelig. 
  • Gul: Minneressurser er fremdeles tilgjengelig, men blir brukt av minnestyringsprosesser, som komprimering.
  • Rød: Minneressursene er oppbrukt og macOS bruker startstasjonen som minne. Du kan avslutte en eller flere apper eller installere mer RAM for å gjøre mer RAM tilgjengelig. Dette er den viktigste indikatoren på at Mac-maskinen din kanskje trenger mer RAM.
 • Fysisk minne: Hvor mye RAM som er installert på Mac-maskinen. 
 • Minne i bruk: Den totale mengden minne som i øyeblikket brukes av alle programmer og macOS-prosesser.
  • Appminne: Den totale mengden minne som i øyeblikket brukes av programmer og deres prosesser.
  • Fast minne: Minne som ikke kan komprimeres eller legges ut på startstasjonen, slik at den må beholdes i RAM. Fast minne som brukes av en prosess, kan ikke lånes av andre prosesser. Mengden fast minne som brukes av et program, bestemmes av programmereren av programmet. 
  • Komprimert: Mengden minne i RAM som er komprimert for å gjøre mer RAM-minne tilgjengelig for andre prosesser. Se i kolonnen Komprimert minne for å se hvor mye minne som er komprimert for hver prosess.
 • Flyttet: Området på startstasjonen som macOS-minnestyringen bruker. Det er normalt å ha noe aktivitet her. Så lenge minnebelastningen ikke er i rød tilstand, har macOS minneressurser tilgjengelig.
 • Bufrede filer: Minne som nylig var i bruk av programmer, og som nå er tilgjengelig for andre programmer. Hvis du for eksempel har brukt Mail og deretter avslutter programmet, blir RAM som Mail har brukt, en del av minnet som brukes av bufrede filer, som da blir tilgjengelig for andre programmer. Hvis du åpner Mail igjen før filbufferminnet er tatt i bruk (overskrevet) av et annet program, åpnes Mail raskere fordi det minnet raskt konverteres tilbake til programminne uten at innholdet må lastes fra oppstartsstasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om minnebehandling, kan du se Apple Developer-nettstedet.

Strøm

Strøm-panelet viser den samlede energibruken og hvor mye strøm som brukes av hver app:

 • Strømpåvirkning: Et relativt mål på det gjeldende strømforbruket til appen. Desto lavere tall, jo bedre. En trekant til venstre for navnet på appen betyr at appen består av flere prosesser. Klikk på trekanten for å få se detaljer om hver prosess.
 • Gj.sn. strømpåvirkning: Den gjennomsnittlige strømpåvirkningen de siste 8 timene eller siden Mac-maskinen startet, avhengig av hva som er kortest. Den gjennomsnittlige strømpåvirkningen vises også for programmer som har kjørt i den perioden, men som senere er avsluttet. Navnene på disse appene er nedtonet.
 • App Nap: Programmer som støtter App Nap, forbruker svært lite strøm når de er åpne, men ikke brukes. En app kan for eksempel slumre når den er skjult bak andre vinduer, eller når den er åpen i et område du ikke ser på i øyeblikket.
 • Forhindrer dvale: Angir om programmet hindrer at Mac-maskinen går i dvale.

Strøm-panel

Mer informasjon er tilgjengelig nederst i Strøm-panelet:

 • Strømpåvirkning: Et relativt mål på hvor mye strøm som brukes av alle appene. Grafen går fra høyre mot venstre og oppdateres med intervallene som er angitt i Vis > Oppdateringsfrekvens.
 • Grafikkort: Hvilken type grafikkort som brukes i øyeblikket. Kort med høyere ytelse bruker mer strøm. Mac-maskiner som støtter automatisk bytte av grafikk, sparer strøm ved å bruke integrert grafikk. De bytter bare til en grafikkbrikke med høyere ytelse når en app trenger det. «Integrert» betyr at Mac-maskinen i øyeblikket bruker integrert grafikk. «Høy ytelse» betyr at Mac-maskinen i øyeblikket bruker grafikk med høy ytelse. Når du skal identifisere programmer som bruker grafikk med høy ytelse, ser du etter programmer der det står «Ja» i kolonnen Krever GPU med høy ytelse.
 • Gjenværende strøm: Hvor mange prosent lading det er igjen på batteriet til en bærbar Mac-maskin.
 • Tid til fulladet: Hvor lang tid den bærbare Mac-maskinen må være koblet til en strømkilde før den blir fulladet.
 • Tid siden strøm: Hvor lang tid det har gått siden den bærbare Mac-maskinen ble koblet til en strømkilde.
 • Tid som gjenstår: Anslag for hvor mye batteritid som gjenstår på den bærbare Mac-maskinen.
 • Tid på batteri: Tiden som har gått siden den bærbare Mac-maskinen ble koblet fra en strømkilde.
 • Batteri (siste 12 timer): Ladenivået til batteriet på den bærbare Mac-maskinen de siste 12 timene. Grønn farge viser når den bærbare Mac-maskinen fikk strøm via en strømadapter.

Når strømforbruket øker, reduseres tiden som den bærbare Mac-maskinen kan gå på batteristrøm. Hvis batteribrukstiden til den bærbare Mac-maskinen er kortere enn vanlig, kan du bruke kolonnen Gj.sn. strømpåvirkning til å finne appene som har brukt mest strøm i det siste. Avslutt disse programmene hvis du ikke trenger dem, eller kontakt utvikleren av programmet hvis du ser at programmets strømforbruk forblir høyt selv om det ikke ser ut som om programmet gjør noe.

Disk

Disk-panelet viser mengden data som hver prosess har lest fra eller skrevet til disken. Det viser også «Leser inn» og «Skriver ut» (inn/ut-operasjoner), som er antall ganger Mac-maskinen har tilgang til disken for å lese eller skrive data.

Disk-panel

Informasjonen nederst i Disk-panelet viser den totale diskaktiviteten for alle prosesser. Grafen går fra høyre mot venstre og oppdateres med intervallene som er angitt i Vis > Oppdateringsfrekvens. Grafen har også en lokalmeny for å veksle mellom visning av inn/ut-operasjoner og data som måleenhet. Blå farge viser enten antall leseoperasjoner i sekundet eller hvor mye data som leses i sekundet. Rød farge viser enten antall skriveoperasjoner i sekundet eller hvor mye data som skrives i sekundet.

Hvis du vil vise en graf over diskaktiviteten i Dock, velger du Vis > Dock-symbol > Vis diskaktivitet.

Nettverk

Nettverk-panelet viser hvor mye data Mac-maskinen sender eller mottar via nettverket. Bruk denne informasjonen til å identifisere de prosessene som sender eller mottar mest data.

 Nettverk-fane

Informasjonen nederst i Nettverk-panelet viser den totale nettverksaktiviteten for alle programmer. Grafen går fra høyre mot venstre og oppdateres med intervallene som er angitt i Vis > Oppdateringsfrekvens. Grafen har også en lokalmeny for å veksle mellom visning av pakker og data som måleenhet. Blå farge viser enten antall pakker som mottas i sekundet, eller hvor mye data som mottas i sekundet. Rød farge viser enten antall pakker som sendes i sekundet, eller hvor mye data som sendes i sekundet. 

Hvis du vil vise en graf over nettverksbruken i Dock, velger du Vis > Dock-symbol > Vis nettverksbruk.

Buffer

I macOS High Sierra 10.13.4 eller nyere viser Aktivitetsmonitor Buffer-panelet når innholdsbufring er aktivert i Deling-panelet under Systemvalg. Buffer-panelet viser hvor mye bufret innhold lokale nettverkstilkoblede enheter har lastet opp, lastet ned eller tapt over tid.

Bruk informasjonen fra Maksimal bufferbelastning for å finne ut om du bør justere innstillingene for innholdsbufring for å gi mer plass til bufferen. Desto lavere bufferbelastningen er, jo bedre er det. Finn ut mer om bufferaktivitet.

Grafen nederst viser den totale bufferaktiviteten over tid. Velg fra lokalmenyen ovenfor grafen for å velge intervallet: siste time, 24 timer, 7 dager eller 30 dager. 

Les mer

 • Finn ut mer om kjerneoppgaven og hvorfor Aktivitetsmonitor kan vise at denne prosessen bruker en stor prosentdel av CPU-en.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om Aktivitetsmonitor, åpner du Aktivitetsmonitor og velger Hjelp > Aktivitetsmonitor. Du kan også se en kort beskrivelse av mange av objektene i Aktivitetsmonitor-vinduet ved å holde musepekeren over objektet.
Publiseringsdato: