Oppdater operatørinnstillingene på iPhone eller iPad

Lær om oppdateringer av operatørinnstillingene for iPhone eller iPad.

Oppdateringer av operatørinnstillingene lar operatøren oppdatere operatørnettverk og relaterte innstillinger for å forbedre tilkoblingskvaliteten og ytelsen i mobilnettverk. Oppdateringer av operatørinnstillingene kan også legge til støtte for funksjoner som VoLTE eller Wi-Fi-anrop. Kontakt operatøren for å få mer informasjon om oppdateringer av operatørinnstillingene.

Når en oppdatering av operatørinnstillingene er tilgjengelig, blir du bedt om å installere den. Hvis operatøren din utgir en obligatorisk oppdatering, ser du en OK-knapp i stedet for en Oppdater-knapp, for å informere deg om at oppdateringen er lastet ned og installert.

Du kan manuelt se etter og installere en oppdatering av operatørinnstillingene med denne fremgangsmåten:

  1. Påse at enheten din er koblet til Wi-Fi eller et mobilnettverk.
  2. Trykk på Innstillinger > Generelt > Om. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, ser du et alternativ for å oppdatere operatørinnstillingene.

Hvis du vil se hvilken versjon av operatørinnstillingene du har på enheten, kan du trykke på Innstillinger > Generelt > Om, og se ved siden av Operatør. For å se mer operatørinformasjon kan du trykke på versjonsnummeret.

Hvis du setter inn et nytt SIM-kort i iPhone eller iPad, må du laste ned operatørinnstillingene til den nye operatøren.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: