Hvis du ikke kan oppdatere eller gjenopprette iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan sette iOS-enheten i gjenopprettingsmodus og gjenopprette den ved hjelp av iTunes.

Bruke gjenopprettingsmodus

Du må kanskje bruke gjenopprettingsmodus til å gjenopprette enheten i disse tilfellene:

  • iTunes gjenkjenner ikke enheten eller sier at den er i gjenopprettingsmodus.
  • Du ser Apple-logoen på skjermen i flere minutter uten fremdriftsindikator.
  • Du ser Koble til iTunes-skjermbildet.

Lær hva du kan gjøre hvis du ser fremdriftsindikatoren på skjermen i flere minutter.

Følg denne fremgangsmåten for å sette enheten i gjenopprettingsmodus:

  1. Slå av enheten og la den være av.
  2. Koble enhetens USB-kabel til en datamaskin med iTunes. 
  3. Hold Hjem-knappen på enheten nede mens du kobler til USB-kabelen. Fortsett å holde Hjem-knappen nede til du ser Koble til iTunes-skjermbildet.
    Skjermdump som viser Koble til iTunes-skjermbildet i iOS
  4. Når du ser dette skjermbildet, slipper du Hjem-knappen. Hvis du ikke ser dette skjermbildet, prøver du å gjenta trinnene 1 til og med 3. 

Når enheten er tilkoblet, vil iTunes bli åpnet. Du vil få en melding som sier at iTunes har registrert en iPhone, iPad eller iPod touch i gjenopprettingsmodus.

iTunes-dialog:

Bruk iTunes til å gjenopprette enheten. Gjenoppretting i gjenopprettingsmodus vil slette innholdet på enheten. Hvis du tidligere har synkronisert med iTunes eller iCloud, kan du kanskje gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Få mer hjelp

Lær hva du skal gjøre hvis du ikke ser enheten i iTunes for OS X eller iTunes for Windows.

Hvis du i vanvare setter enheten i gjenopprettingsmodus, omstarter du den. Eller du kan vente i 15 minutter og enheten vil avslutte gjenopprettingsmodus av seg selv.

Sist endret:
Nyttig?
56% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)