Hvis du ikke kan oppdatere eller gjenopprette iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan sette iOS-enheten i gjenopprettingsmodus og deretter gjenopprette den med iTunes.

Du kan kanskje måtte bruke gjenopprettingsmodus til å gjenopprette enheten i følgende situasjoner:

 • iTunes gjenkjenner ikke enheten eller sier at den er i gjenopprettingsmodus.
 • Apple-logoen forblir på skjermen i flere minutter uten noen fremdriftsindikator.
 • Du ser Koble til iTunes-skjermen.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ser fremdriftsindikatoren på skjermen i flere minutter.

Sett enheten i gjenopprettingsmodus, og konfigurer den på nytt

 1. Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av iTunes
 2. Hvis iTunes allerede er åpent, lukker du det. Koble enheten til datamaskinen, og åpne iTunes. Hvis du ikke har en datamaskin, kan du låne en fra en venn eller gå til en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør for å få hjelp.
 3. Følg denne fremgangsmåten mens enheten er tilkoblet: 
  • iPad-modeller med Face ID: Trykk og hold på den øverste knappen og en av volumknappene til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av enheten. Koble enheten til datamaskinen mens du holder inne den øverste knappen. Hold inne den øverste knappen frem til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
  • iPhone 8 eller nyere: Trykk og hold på sideknappen og én av volumknappene til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av enheten. Koble enheten til datamaskinen mens du holder inne sideknappen. Hold inne sideknappen frem til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPod touch (7. generasjon): Trykk og hold på sideknappen (eller den øverste knappen) til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av enheten. Koble enheten til datamaskinen mens du holder inne Volum ned-knappen. Hold inne Volum ned-knappen til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
  • iPad med Hjem-knapp, iPhone 6s eller eldre og iPod touch (6. generasjon) eller eldre: Trykk og hold på sideknappen (eller den øverste knappen) til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av enheten. Koble enheten til datamaskinen mens du holder inne Hjem-knappen. Hold inne Hjem-knappen frem til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
   Koble til iTunes-skjermen
 4. Når du får muligheten til å gjenopprette eller oppdatere, velger du Oppdater. iTunes vil forsøke å installere iOS på nytt uten å slette data. Vent mens iTunes laster ned programvaren for enheten din. Hvis nedlastingen tar mer enn 15 minutter og enheten går ut av Koble til iTunes-skjermen, venter du til nedlastingen er fullført, og deretter gjentar du trinn 3.
  Det har oppstått et problem med iPhone-skjermen
 5. Når oppdateringen eller gjenopprettingen er fullført, konfigurerer du enheten.

Få mer hjelp

Hvis du ikke kan oppdatere eller gjenopprette enheten ved bruk av gjenopprettingsmodus, eller hvis du ikke kan bruke gjenopprettingsmodus på grunn av knapper som ikke virker, kontakter du Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: