Synkroniser iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes på datamaskinen via USB

Med iTunes kan du synkronisere alt du har av musikk, filmer, TV-programmer, bilder og andre ting. Etter synkroniseringen vil innholdet på iPhone, iPad og iPod touch stemme overens med innholdet i iTunes-biblioteket på datamaskinen.

Før du begynner

Før du synkroniserer med iTunes, bør du vurdere å bruke iCloud eller lignende tjenester til å holde innholdet ditt automatisk oppdatert på alle enhetene dine. Finn ut mer om hvilke andre alternativer du har.

Hvis du foretrekker å bruke iTunes til å synkronisere innholdet, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal konfigurere synkronisering i iTunes via USB.

Hvis du bruker iCloud eller andre tjenester, for eksempel Apple Music, til å holde innholdet oppdatert på alle enhetene dine, kan synkronisering via iTunes være deaktivert.

Dette kan du synkronisere med iTunes

 • Album, sanger, spillelister, filmer, TV-programmer, bøker, podkaster og lydbøker.
 • Bilder og videoer. Når du skal synkronisere bilder og videoer med iTunes, kan du bruke en bildeapp som støttes, eller synkronisere fra en bestemt mappe på datamaskinen. Finn ut mer om hvordan du holder bildene og videoene dine oppdatert på alle enhetene dine.
 • Kontakter og kalendere.
 • Sikkerhetskopier av enheter som du har opprettet i iTunes.

iTunes-funksjoner kan variere etter land eller region.

Synkroniser innholdet ditt med iTunes

Følg denne fremgangsmåten for å synkronisere innholdet fra datamaskinen til iOS-enheten manuelt:

 1. Åpne iTunes. Sørg for at du har den nyeste versjonen.
 2. Koble enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Den tilkoblede enheten vises som et symbol øverst til venstre i iTunes-vinduet. Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke ser symbolet
 3. Klikk på symbolet for enheten . Under Innstillinger på venstre side i iTunes-vinduet finner du en liste over innholdstypene som du kan synkronisere fra iTunes-biblioteket til enheten.
  Avhengig av hvilke innholdstyper du har i iTunes-biblioteket ditt, kan det hende at enkelte faner ikke vises. Hvis du for eksempel ikke har noen podkaster i biblioteket, vises ikke Podkast-fanen.

  iTunes kan ikke synkronisere visse typer innhold, inkludert e-postkontoer, notater og bokmerker. Bruk iCloud til å håndtere e-post, notater og bokmerker på alle enhetene dine. Noen iOS-apper kan bruke fildelingsfunksjonen i iTunes til å overføre innhold i stedet for å synkronisere.

 4. Klikk på innholdstypen du vil synkronisere.
 5. Klikk i ruten ved siden av Synkroniser i hovedvinduet i iTunes for å slå på synkronisering for innholdstypen. Hvis ruten er krysset av fra før, er synkronisering allerede slått på for denne innholdstypen.
  Hvis du ser en melding om at iOS-enheten din er synkronisert med et annet iTunes-bibliotek, etter at du har klikket på boksen, har iOS-enheten vært koblet til en annen datamaskin tidligere. Hvis du klikker på «Slett og synkroniser» i meldingen, blir alt innhold av den valgte typen på iOS-enheten erstattet med innhold fra datamaskinen. Innhold som du ikke har slått på synkronisering for, slettes ikke fra iOS-enheten. Du kan bare synkronisere iOS-enheten med ett iTunes-bibliotek om gangen.
 6. Når du har slått på synkronisering for en innholdstype, får du flere valg for å tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Bruk disse alternativene for å forsikre deg om at du synkroniserer det innholdet du vil synkronisere.
 7. Gjenta trinn 4–6 for hver innholdstype du vil synkronisere.
 8. Klikk på Bruk-knappen nede i høyre hjørne av skjermen for å lagre synkroniseringsinnstillingene. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, klikker du på Synkroniser-knappen.

Når du har slått på synkronisering, synkroniseres innholdet hver gang du kobler iOS-enheten til datamaskinen og har iTunes åpen.

Hvis du ser en melding om at noe av innholdet ikke kunne synkroniseres, er datamaskinen din kanskje ikke autorisert for denne innholdstypen. Sørg for at datamaskinen er autorisert for innholdet du prøver å synkronisere.

Slå av synkronisering i iTunes

 1. Åpne iTunes. Sørg for at du har den nyeste versjonen.
 2. Koble enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Den tilkoblede enheten vises som et symbol øverst til venstre i iTunes-vinduet. Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke ser symbolet.
 3. Klikk på symbolet for enheten  . 
 4. Klikk på innholdstypen du vil slå av synkronisering for, under Innstillinger på venstre side i iTunes-vinduet.
 5. Fjern markeringen i ruten ved siden av Synkroniser i hovedvinduet i iTunes. Alt innhold av denne typen fjernes fra iOS-enheten.
 6. Klikk på Bruk-knappen for å lagre synkroniseringsinnstillingene.

Les mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: