Synkronisere iPhone, iPad og iPod med iTunes ved bruk av USB

Lær hvordan du synkroniserer en iOS-enhet med iTunes på datamaskinen.

Du kan bruke iTunes til å synkronisere informasjon på iPod, iPhone eller iPad med datamaskinen. Hvis du for eksempel har filmer eller musikk på datamaskinen, vil en synkronisering legge til disse mediene på iPhone, iPad eller iPod. 

Du må synkronisere hver gang du vil legge til, oppdatere eller fjerne innhold fra enheten. Du kan når som helst endre synkroniseringsvalgene.

Konfigurere synkronisering

 1. Åpne iTunes. Påse at du har den nyeste versjonen.
 2. Koble iOS-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Finn den tilkoblede iOS-enheten.
 4. Når du har klikket på iOS-enheten, vises noen faner på venstre side av iTunes-vinduet under Innstillinger.

  • Oversikt: Viser informasjon om enheten, valg for sikkerhetskopiering eller oppdatering av enheten og tilgjengelighetsinnstillinger.
  • Apper: Administrere apper og fildeling.
  • Musikk: Synkronisere musikk.
  • Filmer: Synkronisere filmer.
  • TV-programmer: Synkronisere TV-programmer.
  • Podcaster: Synkronisere podcaster.
  • iTunes U: Synkronisere iTunes U-kurs.
  • Bøker: Synkronisere bøker og PDF-dokumenter.
  • Toner: Synkronisere ringetoner og andre varseltoner.
  • Bilder: Synkronisere bilder fra iPhoto eller en mappe på datamaskinen.
  • Info: Synkronisere kontakter og kalendere.
  •  På Min enhet: Viser musikken, filmene, TV-programmene, podcastene, bøkene, tonene og taleopptakene du har på enheten din.
  Noen faner vises kanskje ikke fordi du ikke har tilsvarende innhold i biblioteket ditt. Hvis du for eksempel ikke har noen podcaster i biblioteket, vises ikke Podcast-fanen.
   
 5. Du kan slå på synkronisering for Musikk, Filmer, TV-programmer, Podcaster, Bøker, Toner, Bilder og Info. Når du skal slå på synkronisering, klikker du på innholdstypen på listen under Innstillinger og deretter i ruten ved siden av Synkroniser [innholdstype]. Hvis ruten er markert fra før, er synkronisert allerede slått på for den fanen. Fjern markeringen i ruten for å slå av synkronisering.
 6. Klikk på Synkroniser-knappen nede i høyre hjørne av skjermen for å synkronisere innholdet. Bare informasjon i innholdslisten som du har aktivert synkronisering for, vil bli synkronisert med datamaskinen. Hvis du har gjort endringer i noen av innstillingene, må du først klikke på Apple-knappen.

Du kan også synkronisere iOS-enheten via Wi-Fi. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Synkronisere iPhone, iPad og iPod med iTunes ved bruk av Wi-Fi.

Enheten gjenkjennes ikke

Lær hva du skal gjøre hvis enheten ikke gjenkjennes i iTunes for OS X.

Lær hva du skal gjøre hvis enheten ikke gjenkjennes i iTunes for Windows.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: