Hvis du ikke får løst inn et gavekort eller en innholdskode for App Store, iTunes eller Apple Music

Prøv disse tipsene og anbefalte fremgangsmåtene for å løse inn gavekort eller innholdskoder for App Store, iTunes og Apple Music.

Du kan løse inn gavekort og innholdskoder for App Store, iTunes og Apple Music i iTunes Store, Apple Books eller App Store. Hvis du ikke får løst inn et gavekort eller en innholdskode, velger du det alternativet som best beskriver problemet:

Kortet eller koden er ugyldig

Følg denne fremgangsmåten hvis du får en melding om at gavekortet eller koden er ugyldig:

Sjekk forsiden av kortet

Hvis du løser inn et kort, sjekker du at du løser inn et App Store-, iTunes- eller Apple Music-gavekort, ikke et Apple Store-gavekort. Finn ut mer om forskjellene mellom disse kortene.

Gavekort for App Store, iTunes eller Apple Music: Prøv først å løse inn gavekortet, og deretter prøver du fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke fungerer.

Apple Store-gavekort: Finn ut hvor du kan løse inn et Apple Store-gavekort.

Før du løser inn kortet med kameraet, fjerner eller skraper du forsiktig bort merket på baksiden av kortet for å avdekke den skjulte 16-sifrede innløsningskoden som starter med X.

Sjekk at innløsningskoden på baksiden av kortet har en svart firkant rundt koden. Bare kort eller koder med en firkant rundt innløsningskoden kan løses inn ved bruk av kamera.

Når kameraet har skannet og registrert koden, sjekker du at koden er riktig.

Hvis kameraet ikke kan lese innløsningskoden eller det ikke er noen firkant rundt innløsningskoden, skriver du den inn manuelt.

Hvis du har mottatt et gavekort for App Store, iTunes eller Apple Music via e-post, klikker du på Løs inn nå i e-postmeldingen for å løse inn kreditten.

Skriv de riktige tegnene

Sørg for at du skriver inn de riktige tegnene. Noen bokstaver og tall ser like ut, som:

 • B og 8
 • D og O
 • E og 3
 • G og 6
 • O og Q
 • O og 0
 • S og 5
 • U og V
 • Z og 2
   

Sjekk utløpsdatoen

Hvis du prøver å løse inn en innholdskode, sjekker du utløpsdatoen som er trykt på baksiden av kortet. Gavekort for App Store, iTunes og Apple Music utløper ikke, men det gjør innholdskoder.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du oss.

Kortet eller koden er allerede løst inn

Hvis du får en melding om at kortet eller koden allerede har blitt løst inn, kan du prøve å logge av iTunes Store på alle enhetene dine og deretter logge på igjen. Da blir kredittsaldoen din oppdatert. Finn ut hvordan du sjekker saldoen.

Hvis du har løst inn kortet for å bruke det på et Apple Music-medlemskap, kan du se Apple Music-medlemskapet ditt og når du blir belastet neste gang.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du oss.

Kortet eller koden er ikke aktivert

Hvis du får en melding om at kortet ikke er aktivert, er det kanskje ikke aktivert slik det skal. Da er den beste løsningen å gå tilbake til forhandleren du kjøpte kortet hos, og prøve å få løst problemet der.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du oss.

Kortet eller koden er uleselig

Hvis koden på baksiden av kortet er uleselig eller skrapt helt av, kontakter du oss.

Kortet eller koden er fra et annet land eller en annen region

App Store-, iTunes- og Apple Music-gavekort er knyttet til landet ditt eller regionen din. Hvis du prøver å løse inn et App Store-, iTunes- eller Apple Music-gavekort som er kjøpt i et annet land eller en annen region, må du sørge for at du løser det inn i iTunes Store for det samme landet eller den samme regionen. Du kan ikke løse inn kort utenfor landet eller regionen hvor de ble kjøpt. Et App Store- eller iTunes-gavekort som er kjøpt i Frankrike, kan for eksempel ikke løses inn i iTunes Store i Norge.

Når du løser inn Apple Music-gavekort, må du sørge for å løse inn kortene i iTunes Store for det samme landet eller den samme regionen. Du kan ikke endre land eller region mens du har et aktivt medlemskap.

Finn ut mer om App Store Top-Up-kort i Fastlands-Kina.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du Apple.

Få hjelp fra Apple-kundestøtte

Hvis du fremdeles ikke får løst inn et kort eller en kode, eller hvis koden på baksiden av kortet er skrapt helt av, kontakter du Apple-kundestøtte. Apple-kundestøtte kan hjelpe, men du kan likevel måtte kontakte forhandleren du opprinnelig kjøpte kortet fra.

Vær forberedt på å måtte fremskaffe

 • et bilde av hele for- og baksiden av kortet
 • en kvittering som viser når kortet ble kjøpt
 • serienummeret til kortet 

Serienummeret er ikke det samme som den 16-sifrede PIN-koden. Serienummeret kan være plassert på forskjellige steder på baksiden av kortet, avhengig av hva slags kort du har. Her er noen eksempler:


Serienummeret begynner med «GCA»


Serienummeret begynner med «60»


Serienummeret begynner med «60» (australske gavekort)


Serienummeret begynner med «PBH»


Serienummeret begynner med «EPY»

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: