Apple Wireless Keyboard, Mouse og Trackpad: Slik setter du inn batterier

Lær hvordan du setter inn batterier i Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse eller Apple Magic Trackpad.

Apple Magic Mouse

Merk: Denne musen krever to (2) AA-batterier.

Slik bytter du batteriene i en trådløs Apple-mus:

 1. Slå av musen, og slå den på igjen.
 2. Ta av batteriromdekselet, og sett inn AA-batteriene. Pass på at du plasserer de positive og negative polene i riktig retning som vist nedenfor.
 3. Sett på igjen dekselet over batterirommet.

Du finner mer informasjon om batteriene i Apple Magic Mouse.

Tilbake til toppen.

Apple Wireless Keyboard (2009)

Merk: Dette tastaturet krever to (2) AA-batterier.

 1. Slå av tastaturet.
 2. Bruk en mynt når du skal ta av dekselet på batterirommet.
 3. Skyv to AA-batterier inn i batterirommet. Pass på at du de positive og negative polene peker i riktig retning.
 4. Sett på igjen dekselet over batterirommet.
 5. Slå på tastaturet.

Du finner mer informasjon om batteriene i Apple Wireless Keyboard (2009).

Tilbake til toppen.

Apple Magic Trackpad

Merk: Denne enheten krever to (2) AA-batterier.

 1. Slå av styreflaten.
 2. Bruk en mynt når du skal ta av dekselet til batterirommet.
 3. Sett inn batteriene i batterirommet, som vist nedenfor.

Viktig: Pass på at du plasserer de positive og negative batteripolene i styreflaten som vist ovenfor. Styreflaten slås ikke på hvis batteriene ikke er satt inn riktig.

Du finner mer informasjon om batterier i Apple Magic Trackpad.

Tilbake til toppen.

Apple Wireless Mighty Mouse

 

Merk: Denne musen krever to (2) AA-batterier.

 1. Slå av musen, og slå den på igjen.
 2. Ta av batteriromdekselet.
 3. Skyv batteriene inn i batterirommet som vist nedenfor. Pass på at du plasserer de positive og negative polene på batteriene i musen som vist. Musen slås ikke på hvis batteriene ikke er satt inn riktig.
 4. Sett på igjen dekselet over batterirommet.
 5. Snu musen rundt.

Du finner mer informasjon om batterier i Apple Wireless Mighty Mouse.

Tilbake til toppen.

Apple Wireless Keyboard (2007)

Merk: Dette tastaturet krever tre (3) AA-batterier. 

 1. Slå av tastaturet.
 2. Bruk en mynt når du skal ta av dekselet på batterirommet.

 3. Skyv inn batteriene i batterirommet. Pass på at du plasserer de positive og negative polene på batteriene i tastaturet som vist. Tastaturet slås ikke på hvis batteriene ikke er satt inn riktig.

 4. Sett på igjen dekselet over batterirommet.

Du finner mer informasjon om batterier i Apple Wireless Keyboard (2007).

Tilbake til toppen.

Apple Wireless Mouse

Merk: Denne musen krever to (2) AA-batterier.

 1. Slå av musen, og slå den på igjen.
 2. Ta av batteriromdekselet.
 3. Skyv inn batteriene i batterirommet. Pass på at du plasserer de positive og negative polene på batteriene i musen som vist. Musen slås ikke på hvis batteriene ikke er satt inn riktig.
 4. Sett på igjen dekselet over batterirommet.
 5. Slå på musen hvis du er klar til å bruke den.

Du finner mer informasjon om batterier i Apple Wireless Mouse.

Tilbake til toppen.

White Extended Apple Wireless Keyboard

Merk: Dette tastaturet krever fire (4) AA-batterier.

 1. Slå av tastaturet, og slå det på igjen.
 2. Ta av batteriromdekselet, og ta ut batteriene.
 3. Skyv inn batteriene i batterirommet. Pass på at du plasserer de positive og negative polene på batteriene i tastaturet som vist. Tastaturet slås ikke på hvis batteriene ikke er satt inn riktig.
 4. Sett på igjen dekselet over batterirommet.
 5. Slå på tastaturet.

Du finner mer informasjon om batterier i White Extended Apple Wireless Keyboard.

Tilbake til toppen.

Lær mer

   

Batterityper

Din trådløse Apple-enhet ble levert med AA-batterier inkludert. Du kan skifte dem ut med alkaliske batterier, litiumbatterier eller oppladbare AA-batterier.

Advarsel: Ikke bland batterityper (for eksempel alkaliske batterier og litiumbatterier), og ikke bland gamle batterier med nye. Ikke åpne eller punkter batteriene, ikke installer dem baklengs eller utsett dem for brann, høye temperaturer eller vann. Ikke lad AA-batterier som ikke er oppladbare. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. Skift ut eller lad alle batteriene samtidig.

Viktig: Kast batteriene i henhold til miljølover og -retningslinjer der du bor.

Batterinivåindikator

 • Når du skal sjekke batterinivået, velger du Apple () > Systemvalg og deretter enheten som du vil sjekke, fra Vis-menyen (mus, tastatur eller styreflate).
 • Du finner batterinivåindikatoren i nedre, venstre hjørne.

Langtidsoppbevaring

Trådløse Apple-enheter er laget slik at de går i dvale for å spare batteristrøm når du ikke bruker dem.Hvis du ikke skal bruke en trådløs enhet i en lengre periode, bør du slå den av. Hvis du ikke skal bruke den trådløse enheten i løpet av tre uker, bør du ta ut batteriene for langtidsoppbevaring.

 

Tilbake til toppen.

Publiseringsdato: