Konfigurere trådløs mus, styreflate og trådløst tastatur fra Apple

Hvis den trådløse Apple-enheten fulgte med iMac, slår du på enhetene for å begynne å bruke dem. Hvis du har kjøpt enhetene separat eller hvis du må sammenkoble dem med Mac-maskinen igjen, følger du denne fremgangsmåten.

Apple Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med talltastatur og Magic Trackpad 2 fungerer trådløst med Mac via Bluetooth når de er sammenkoblet og slått på.

Hvis enhetene fulgte med en ny iMac, er de allerede sammenkoblet til datamaskinen. Bare slå dem på når du slår på Mac-maskinen. For å kontrollere at enheten er slått på kan du sjekke strømbryteren. Hvis grønt er synlig, er enheten på.

Hvis du har kjøpt enhetene separat, eller hvis sammenkoblingen med Mac-maskinen er fjernet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sammenkoble dem.

Slik konfigurerer du nåværende trådløse Apple-enheter

Følg disse trinnene for å konfigurere Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med talltastatur eller Magic Trackpad 2:

  1. Koble en Lightning-til-USB-kabel1 eller en USB-C-til-Lightning-kabel til Lightning-porten på enheten2 og koble den andre enden av kabelen til Mac-maskinen.
  2. Kontroller at på/av-bryteren på enheten er i PÅ-stilling. (Du ser grønt under bryteren når enheten er på.)
  3. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Bluetooth for å åpne vinduet med Bluetooth-valg. Når enheten er sammenkoblet med Mac-maskinen, vises den i listen over enheter.
  4. Sjekk vinduet med Bluetooth-valg for å kontrollere ladenivået til enheten. Når enheten er ladet opp, kobler du den fra slik at du kan bruke den trådløst.

1. Hvis Bluetooth-enheten fulgte med en iMac, fulgte det også med en Lightning-til-USB-kabel i boksen.
2. Magic Mouse 2 kan ikke brukes mens den er koblet til kabelen.

Slik setter du opp eldre trådløse Apple-enheter

Hvis du ikke er sikker på hvilken enhet du har, kan du finne ut hvordan du identifiserer trådløs mus, styreflate og trådløst tastatur fra Apple

Bruk deretter en kablet mus eller styreflate, eller den innebygde styreflaten hvis du bruker en bærbar Mac-maskin, og følg denne fremgangsmåten for å konfigurere eldre trådløse Apple-enheter (som Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse og Magic Trackpad):

  1. Slå på enheten.
  2. Vent til LED-lyset på enheten begynner å blinke, noe som betyr at den er i søkbar modus. Hvis LED-lyset er på, men ikke blinker, er enheten allerede sammenkoblet med en annen vert. For å fjerne sammenkoblingen velger du Apple-menyen > Systemvalg, og deretter klikker du på Bluetooth. Hold pekeren over enheten du vil fjerne, og klikk på knappen Avbryt-knapp som vises ved siden av enhetens navn. Slå av enheten, og deretter starter du med trinn 1 igjen.
  3. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Bluetooth.
  4. Vent mens Mac-maskinen søker etter enheten. Når enheten vises i Bluetooth-valgene, klikker du på Sammenkoble1.

1. Merk: Apple Wireless Keyboard krever koden som vises på Mac-maskinen. Skriv inn den åttesifrede koden på tastaturet, og trykk på returtasten. Eldre modeller av Apple Wireless Mouse eller Apple Magic Trackpad kobler til automatisk eller viser en dialogrute. Hvis du ser en dialogrute, trykker du på Sammenkoble eller trykker på returtasten.

Publiseringsdato: