Hvis du ikke får koblet Magic Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad til Mac-maskinen

Prøv denne fremgangsmåten for å løse problemer med Magic-tilbehør.

Slå enheten av og på

Magic Mouse har en bryter på undersiden av enheten, og Magic Keyboard og Magic Trackpad har en bryter på baksiden av enheten. Skyv bryteren for å slå av enheten (ingen grønnfarge er synlig), og skyv deretter bryteren tilbake for å slå på enheten (grønnfarge blir synlig).

Eldre Apple Wireless Keyboard- og Magic Trackpad-modeller har en av/på-knapp på høyre side av enheten. Hold knappen inne til det grønne LED-lyset på toppen av enheten slås av, og trykk deretter på knappen igjen til du ser det grønne LED-lyset for å slå på enheten.

Kontroller at Bluetooth er slått på

Bruk den innebygde styreflaten på den bærbare Macen eller en USB-mus til å velge Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg), og klikk deretter på Bluetooth. Kontroller at Bluetooth er slått på.

Hvis du ikke har noen USB-mus, men tastaturet ditt er koblet til, trykker du på Kommando-mellomromstast, skriver inn Bluetooth File Exchange i Spotlight-søkefeltet, trykker på Retur- eller Enter-tasten og trykker deretter på Retur- eller Enter-tasten for å slå på Bluetooth.

Hvis du fremdeles ikke får slått på Bluetooth, starter du datamaskinen på nytt og prøver å slå på Bluetooth igjen.

Koble til Lightning-kabelen

Koble det trådløse tilbehøret til Macen med Lightning-til-USB-kabelen eller USB-C-til-Lightning-kabelen, vent ett minutt, og koble deretter fra kabelen. Dette medfører at tilbehøret blir sammenkoblet med Macen og det innebygde batteriet blir ladet. Hvis du vil sjekke ladenivået til tilbehøret ditt, kan du klikke på Kontrollsenter-symboletBildet har ingen alternativ tekst på menylinjen og deretter klikke på Bluetooth.

Eldre modeller bruker ingen Lightning-kabel for lading, men har batterier som man kan bytte. Finn ut hvordan du sammenkobler disse enhetene med Macen.

Undersøk om det er forstyrrelser av trådløssignaler

Hvis tilbehøret ditt ikke holder seg tilkoblet trådløst, kan det være forstyrrelser med andre trådløse enheter. Finn ut hvordan du løser problemer med Wi-Fi og Bluetooth forårsaket av forstyrrelse av trådløssignaler.

Publiseringsdato: