Del plasseringen din med familien din

Når du bruker Familiedeling, er det lett å dele plasseringen din med familiemedlemmer i Finn vennene mine eller Meldinger-appen. Du kan til og med hjelpe familiemedlemmer med å finne enhetene sine i Finn iPhone.

Slik fungerer det

Familieorganisatoren konfigurerer plasseringsdeling i innstillingene for Familiedeling. Når plasseringsdeling er slått på, blir organisatorens plassering automatisk delt med alle i familiegruppen. Hvert familiemedlem kan velge hvorvidt de ønsker å dele plasseringen. Når du velger å dele, kan familiemedlemmene se plasseringen din i Finn vennene mine og Meldinger. Og du kan også se plasseringene deres.

Hvis du har mistet enheten eller den blir stjålet og du har plasseringsdeling slått på, kan du i tillegg be et familiemedlem om å bruke Finn iPhone til å finne enheten og få den tilbake.

Plasseringsdeling støttes ikke i Sør-Korea, og funksjonen kan være utilgjengelig i andre regioner avhengig av til lokal lovgivning.


 

Velg når du vil dele

Med Familiedeling kan du velge hvorvidt du ønsker dele plasseringen din med familien.

Følg disse trinnene for å se om du deler:

 1. Gå til innstillingene for plasseringsdeling.
  • Hvis du bruker iOS 11 eller nyere, trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > Familiedeling.
  • Hvis du bruker iOS 10.3, trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud.
  • Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud.
 2. Trykk på Del plasseringen min. 
 3. Hvis du vil velge hvilke familiemedlemmer du vil dele posisjonen med, trykker du på navnet deres.

Slå av Del plasseringen min for å slutte å dele plasseringen. Da skjuler du plasseringen for alle familiemedlemmer og godkjente venner. Når du er klar til å dele plasseringen igjen, kan du når som helst slå på funksjonen igjen.

Velg hvilken enhet du vil dele plasseringen fra

Som standard er det den enheten som ble brukt til registrering i Familiedeling, som blir brukt til å dele plasseringen din. Hvis du vil dele plasseringen fra en annen enhet:

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Familiedeling. På iOS 10.2 eller eldre går du til Innstillinger > iCloud. 
 2. Trykk på Del plasseringen min.> Fra. 
 3. Velg hvilken enhet du vil dele fra.

Plasseringsdeling og Finn iPhone

Hvis du blir med i Familiedeling og velger å dele plasseringen din med familiemedlemmer, kan de finne og sikre en savnet enhet for deg.

Hvis du har slått på Finn iPhone på den savnede enheten, kan et familiemedlem hjelpe deg med følgende:

 • Se plasseringen og tilkoblet eller frakoblet status for enheten.
 • Spille av en lyd på den savnede enheten som en hjelp til å finne den.
 • Sette enheten i Mistet-modus hvis enheten er konfigurert med en kode.

Hvis du ikke deler plasseringen din, får ikke familiemedlemmer tilgang til stedsinformasjon om enhetene dine. Familiemedlemmer kan likevel hjelpe deg, selv om de ikke har stedsinformasjon. De kan kontrollere den savnede enhetens tilkoblede eller frakoblede status, spille av en lyd på enheten eller sette enheten i Mistet-modus.

Finn ut mer om Finn iPhone.

Publiseringsdato: