Endre bakgrunnen på iPhone

Du kan velge et Apple-bilde eller et av dine egne bilder som bakgrunn på iPhone.

Åpne Innstillinger på iPhone

I Innstillinger trykker du på Bakgrunn > Velg en ny bakgrunn.

Velg et bilde

Velg et bilde fra Dynamisk, Stillbilder, Live eller dine egne bilder. Standardbakgrunnene endres etter hver iOS-oppdatering.

Du må ha en iPhone 6s eller nyere for å velge en Live-bakgrunn eller et Live Photo.

iPhone XR og iPhone SE støtter ikke Live-bakgrunner.

Flytt bildet, og velg et visningsalternativ

Dra for å flytte bildet. Eller knip for å zoome inn og ut slik at bildet passer på skjermen. 

Enkelte bilder kan kanskje ikke flyttes eller skaleres.

Du kan velge Perspektiv, slik at bakgrunnen flytter på seg når du vipper på skjermen. Eller du kan velge Stillbilde, slik at bakgrunnen ikke flytter på seg. Visningsalternativet Perspektiv er ikke tilgjengelig når Redusert bevegelse eller Spareblussmodus er på.

Hvis du har iPhone 6s eller nyere og bruker Live Photo, kan du velge Live. Når du trykker hardt på skjermen, animeres bakgrunnen på den låste skjermen.

Du må ha en iPhone 6s eller nyere for å bruke Live Photo og Live-bakgrunn.

Angi bakgrunnen og velg hvor du vil at den skal vises

Når du har justert bildet, trykker du på Angi. Eller du kan trykke på Avbryt for å starte på nytt.

Du kan angi bakgrunnen på Hjem-skjermen, den låste skjermen eller begge. Hjem-skjermen vises når iPhone ikke er låst. Den låste skjermen vises når du vekker iPhone.

Lås iPhone eller sjekk Hjem-skjermen for å se den nye bakgrunnen.

Publiseringsdato: