Endre bakgrunnen på iPhone

Vil du skifte bakgrunn på iPhone? Du kan velge et Apple-bilde eller et av dine egne bilder. Finn ut hvordan.

Åpne Innstillinger på iPhone

Gå til Innstillinger, trykk på Bakgrunn og trykk på Velg en ny bakgrunn.

Velg et bilde

Velg et bilde fra Dynamisk, Stillbilder, Live eller et av dine egne bilder. Standardbakgrunnene endres etter hver iOS-oppdatering.

Du må ha en iPhone 6s eller nyere for å velge en Live-bakgrunn eller et Live Photo.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR og iPhone SE har ikke støtte for Live-bakgrunn.

Flytt bildet, og velg et visningsalternativ

Dra for å flytte bildet. Eller knip for å zoome inn og ut slik at bildet passer på skjermen. 

Enkelte bilder kan kanskje ikke flyttes eller skaleres.

Du kan velge Perspektiv, slik at bakgrunnen flytter på seg når du vipper på skjermen. Eller du kan velge Stillbilde, slik at bakgrunnen ikke flytter på seg. Visningsalternativet Perspektiv er ikke tilgjengelig når Redusert bevegelse eller Spareblussmodus er på.

Når du har justert bildet, trykker du på Angi. Eller du kan trykke på Avbryt for å starte på nytt.

Angi bakgrunnen og velg hvor du vil at den skal vises

Du kan angi bakgrunnen på Hjem-skjermen, Låst skjerm eller begge deler. Hjem-skjermen vises når iPhone ikke er låst. Låst skjerm vises når du vekker iPhone. Du kan også slå på Mørkt utseende, slik at iPhone toner ned bakgrunnen avhengig av omgivelseslyset. Gå til Innstillinger > Bakgrunn og velg Demp bakgrunnsbildet for å slå det på.

Lås iPhone eller sjekk Hjem-skjermen for å se den nye bakgrunnen

Publiseringsdato: