Bærbare Apple-maskiner: Kalibrere datamaskinens batteri for best ytelse

Du kan kalibrere litiumionbatteriet i iBook, PowerBook, MacBook og MacBook Pro for å få best mulig ytelse.

Batteriet har en intern mikroprosessor som beregner anslagsvis hvor mye strøm det er i batteriet mens det lades og lades ut. Batteriet må kalibreres på nytt av og til for at batteritid og -prosent som vises på skjermen, skal bli nøyaktig og for at batteriet skal gi best mulig ytelse. Du bør utføre denne kalibreringen første gang du bruker datamaskinen og deretter regelmessig med noen få måneders mellomrom etter det. Hvis du vanligvis har den bærbare Apple-maskinen koblet til vekselstrøm og sjelden bruker batteristrøm, bør du foreta denne kalibreringen én gang hver måned. På webstedet www.apple.com/no/batteries finner du flere nyttige opplysninger om batterier. Der får du også en iCal-kalender som minner deg på å kalibrere batteriet.

Merk: Hvis du ikke er sikker på hvilken modell din bærbare datamaskin er, kan du bruke disse lenkene til å identifisere din iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro.

 

Bærbare datamaskiner med innebygde batterier

Aktuelle batterier i bærbare Apple-maskiner er forhåndskalibrert og krever ikke kalibreringsprosedyren som er beskrevet i denne artikkelen. Disse datamaskinene bruker batterier som bare kan byttes ut av en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

MacBook  

 • MacBook (13-tommers, sent 2009) og nyere

MacBook Air

 • MacBook Air (alle modeller)

MacBook Pro

 • MacBook Pro med Retina-skjerm (alle modeller)
 • MacBook Pro (13-tommers, midten av 2009) og nyere
 • MacBook Pro (15-tommers, midten av 2009) og nyere
 • MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2009) og nyere

 

Bærbare datamaskiner med uttakbare batterier

iBook- og PowerBook G4-maskiner unntatt PowerBook G4 (15-tommers Double-Layer SD)

 1. Koble til strømadapteren og lad datamaskinbatteriet helt opp til batteriindikatoren slukker og lampen på adapterpluggen skifter fra gul til grønn, som angir at batteriet er fullt ladet.
 2. Koble fra strømadapteren og bruk iBook eller PowerBook. Når batteriet begynner å bli tomt, vil du se en advarsel om lite batteristrøm på skjermen. Fortsett å bruke datamaskinen til den går i dvalemodus. Da er batteriet tilstrekkelig tappet med tanke på kalibrering.
 3. Koble til strømadapteren, og la den være tilkoblet til batteriet er fullt oppladet igjen.

Du trenger bare å lade batteriet helt opp og så lade det ut én gang for å kalibrere det. Etter det kan du koble strømadapteren til og fra uavhengig av ladenivået i batteriet.

Tips: Når batteriet går "tomt", tvinges datamaskinen i dvalemodus. Batteriet opprettholder en reserve utover "tomt" for å holde datamaskinen i dvalemodus i en periode. Når batteriet er helt tappet, tvinges datamaskinen til å avslutte. På dette punktet kan eventuelle åpne filer gå tapt. Derfor er det viktig at du finner et strømuttak og kobler til adapteren før avslutningen fremtvinges.

PowerBook G4 (15-tommers Double-Layer SD), MacBook (alle modeller) og MacBook Pro (alle modeller) 

Batterikalibreringen for PowerBook G4 (15-tommers Double-Layer SD) og alle modeller av MacBook og MacBook Pro har blitt oppdatert på grunn av det nye batteriet som er brukt i disse datamaskinene. På disse datamaskinene følger du framgangsmåten nedenfor når du skal kalibrere batteriet:

 1. Koble til strømadapteren og lad batteriet i PowerBook helt opp til lysringen eller indikatorlampen på strømadapterpluggen endres til grønn og måleren på menylinjen på skjermen angir at batteriet er fullt ladet.
 2. La batteriet hvile i fullt oppladet tilstand i minst to timer. Du kan bruke datamaskinen i denne perioden hvis strømadapteren er tilkoblet.
 3. Koble fra strømadapteren mens datamaskinen fortsatt er på, og la datamaskinen kjøre på batteristrøm. Du kan bruke datamaskinen i denne tiden. Når batterikapasiteten blir lav, vises varslet for lav batterispenning på skjermen.
 4. Da skal du lagre arbeidet ditt.  Fortsett å bruke datamaskinen. Når batterinivået blir svært lavt, går datamaskinen automatisk i dvalemodus.
 5. Slå av datamaskinen, eller la den være i hvilemodus i fem timer eller mer.
 6. Koble til strømforsyningen, og la den være tilkoblet til batteriet er fullt oppladet igjen.

Tips: Når batteriet går "tomt", tvinges datamaskinen i dvalemodus. Batteriet beholder en reserve etter "tomt" for å holde datamaskinen i dvalemodus en stund. Når batteriet er helt tappet, tvinges datamaskinen til å avslutte. Med den sikre dvalemodusfunksjonen som ble lansert med PowerBook G4 (15-tommers Double-Layer SD), er innholdet i datamaskinens hukommelse lagret på harddisken på dette tidspunktet. Når strømtilførselen gjenopprettes, setter datamaskinen seg selv tilbake til tilstanden den var i før dvalemodus, ved hjelp av dvalemodusbildet på harddisken.

Publiseringsdato: