Hvis iPhone eller iPad blir for varm eller for kald

Finn ut mer om driftstemperaturene og temperaturstyring for iPhone og iPad.

Bruk og oppbevar enheten i disse temperaturene

Du må bruke iOS- og iPadOS-enheter på steder der temperaturen er mellom 0 ºC og 35 ºC. Lave og høye temperaturer kan føre til at enheten endrer virkemåte for å regulere temperaturen. Hvis du bruker en iOS- eller iPadOS-enhet i veldig varme omgivelser, kan levetiden til batteriet reduseres permanent.

Oppbevar enheten din i temperaturer mellom –20 ºC og 45 ºC. Ikke la enheten ligge i bilen, ettersom temperaturen i en parkert bil kan overstige dette området.

Hvis enheten blir for varm eller for kald, kan enkelte funksjoner bli midlertidig deaktivert. Under ekstreme forhold kan enheten bli midlertidig deaktivert.

Enheten din kan bli varm

Du legger kanskje merke til at enheten føles varmere når du gjør følgende:

 • konfigurerer enheten din for første gang

 • gjenoppretter fra en sikkerhetskopi

 • lader enheten trådløst

 • bruker grafikk- eller prosessorkrevende apper, spill eller funksjoner, inkludert kameraapper

 • strømmer video i høy oppløsning

Disse forholdene er normale, og enheten går tilbake til vanlig temperatur når prosessen er fullført, eller du er ferdig med aktiviteten. Hvis det ikke vises en advarsel om temperaturen, kan du fortsette å bruke enheten.

Hvis enheten blir for varm

iOS- og iPadOS-enheter har innebygd beskyttelse mot overoppheting. Hvis enhetens innvendige temperatur overstiger området for normal drift, kommer enheten til å beskytte de interne komponentene ved å prøve å regulere temperaturen.

Unngå disse forholdene og aktivitetene, ettersom de kan endre ytelsen til enheten din:

 • Å la enheten bli liggende i bilen når været er varmt

 • Å la enheten bli liggende i direkte sollys i lengre perioder

 • Bruk av bestemte funksjoner i varme omgivelser eller direkte sollys i en lengre tidsperiode, for eksempel GPS-sporing, navigering i bil, grafikkintensive spill eller bruk av apper med utvidet virkelighet

Hvis den innvendige temperaturen til enheten din overstiger området for normal drift, kan du oppleve følgende endringer:

 • lading, inkludert trådløs lading, går tregere eller stopper

 • skjermen dimmes eller går i svart

 • mobilradioer går inn i en tilstand med lavt strømforbruk, og signalet kan svekkes i løpet av denne tiden

 • blitsen eller andre kamerafunksjoner kan bli midlertidig deaktivert

 • i enkelte apper eller funksjoner reduseres ytelsen med lavere bildefrekvens eller økt behandlingstid

Hvis du bruker kartnavigering, kan enheten vise denne advarselen og slå av skjermen: «Temperatur: iPhonen må avkjøles.» Navigering gir fremdeles hørbare detaljerte veibeskrivelser. Når du nærmer deg en retningsendring, vil skjermen slå seg på for å lede deg gjennom retningsendringen.

Hvis enheten din blir for kald

Hvis du bruker en iOS- eller iPadOS-enhet i svært kalde omgivelser, der temperaturen er utenfor området for normal drift, kan levetiden til batteriet reduseres midlertidig slik at enheten slår seg av. Batteriets levetid går tilbake til normalt når temperaturen på stedet øker.

Det er mulig at iOS- eller iPadOS-enheten din ikke lades eller slutter å lade hvis det blir for kaldt.

Kalde temperaturer kan påvirke ytelsen til iOS- eller iPadOS-enheten din.

Finn ut mer om ytelsesadministrering på iPhone 11 og nyere

Hvis det vises et varsel om at ladingen er på vent

Hvis denne meldingen vises på låseskjermen: «Lading på vent. Ladingen fortsetter når [enheten] er tilbake til normal temperatur», kan du se hva du må gjøre.

Hvis det vises en skjerm med temperaturadvarsel

Hvis enheten overskrider en bestemt temperaturterskel, viser den en temperaturadvarsel som dette:

Et bilde som viser en temperaturadvarsel.

En iPhone som viser denne meldingen, vil fremdeles kunne brukes til å ringe nødnummer.

For å gjenoppta bruken av enheten så raskt som mulig bør du slå den av, flytte den til et kjøligere sted (bort fra direkte sollys) og la den kjøle seg ned.

Hvis det vises et varsel om at gjenopprettingen er midlertidig stanset

Hvis enheten overskrider en bestemt temperaturterskel under gjenoppretting fra en iCloud-sikkerhetskopi, kan gjenopprettingen stanse midlertidig. Denne meldingen vises: «Gjenopprettingen er midlertidig stanset. Gjenoppretting fra iCloud fortsetter når [enheten] er kjølt ned.»

Denne pausen påser at temperaturen til enheten er innenfor et trygt område for bruk. Gjenopprettingen fortsetter når enheten er avkjølt.

Om sikkerhetsstandardene

iOS- og iPadOS-enheter overholder standardene for sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr IEC 60950-1 og IEC 62368-1. Mange land og regioner har innført disse sikkerhetsstandardene:

 • UL 60950-1 i USA

 • CSA 60950-01 i Canada

 • EN60950-1 i Europa

 • AS/NZS 60950:1 i Australia og New Zealand.

Publiseringsdato: