Hvis du får problemer når du konfigurerer mobilfakturering

Hvis operatøren din støtter det, kan du bruke mobilfakturering til å betale for det du kjøper i blant annet App Store og iTunes Store. Hvis du får problemer når du konfigurerer mobilfakturering, kan du finne ut hva du må gjøre.

Mobilfakturering er for tiden kun tilgjengelig i enkelte land og regioner.

Finn ut hvilke betalingsmåter du kan bruke i landet ditt eller regionen din

Finn ut hvordan du legger til en betalingsmåte

Hvis du ikke finner Bruk dette mobilnummeret, eller hvis du vil bruke et annet nummer

Hvis du bruker en annen telefon, en iPad eller en iPod touch, vil du kanskje bruke et annet nummer når du konfigurerer mobilbetaling.

Når du endrer betalingsmåte, trykker du på «Bruk et annet mobilnummer» og skriver inn mobilnummeret til telefonen som er knyttet til kontoen du vil betale med.

En SMS med en engangskode sendes til mobilnummeret du har oppgitt. Finn meldingen på mobiltelefonen og skriv inn koden på enheten du bruker til å konfigurere betalingsmåten. Deretter trykker du på Bekreft for å bekrefte koden. Hvis du ikke mottar koden umiddelbart, trykker du på «Send koden på nytt» for å prøve igjen.

Hvis du fremdeles ikke ser noe alternativ for å bruke et mobilnummer, kan det være at operatøren din ikke støtter mobilfakturering.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: