Bruke en Humanware Brailliant B 80-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Humanware Brailliant B 80-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Flytt til forrige objekt

Opp eller C1

Flytt til neste objekt

Ned eller C4

Gå til den første objektet

C1 + C2 + C3

Gå til det siste objektet

C4 + C5 + C6

Gå til statuslinjen

C2 + C3 + C4

Gå til Varslingssenter

C4 + C6

Gå til Kontrollsenter

C2 + C5

Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes

C1 + C2

Rulling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Rull én side til venstre

C2 + C4 + C6

Rull én side til høyre

C1 + C3 + C5

Rull én side opp

C3 + C4 + C5 + C6

Rull én side ned

C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Opp + Venstre eller C3

Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Høyre + Ned eller C6

Velg forrige rotorinnstilling

C2 + C3

Velg neste rotorinnstilling

C5 + C6

Samhandling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Ruter

Velg objektet under fingeren

C3 + C6

Aktiverer Hjem-knappen

C1 + C2 + C5

Aktiverer Slett-tasten

C1 + C4 + C5

Aktiverer Retur-tasten

C1 + C5

Aktiverer Volum opp-tasten

C3 + C4 + C5

Aktiverer Volum ned-tasten

C1 + C2 + C6

Aktiverer utmatingstasten

C1 + C4 + C6

Lesing

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Les siden, og begynn fra valgt objekt

C1 + C2 + C3 + C5

Les siden, og begynn øverst

C2 + C4 + C5 + C6

Tal sidenummer eller rader som skal vises

C3 + C4

Redigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Velg alle

C2 + C5 + C6

Marker tekst

C2 + C3 + C5 + C6

Opphev markering av tekst

C2 + C3 + C5

Tabulator

C2 + C3 + C4 + C5

Shift-tabulator

C1 + C2 + C5 + C6

Klipp ut

C1 + C3 + C4 + C6

Kopier

C1 + C4

Lim inn

C1 + C2 + C3 + C6

Angre

C1 + C3 + C5 + C6

Utfør likevel

C2 + C3 + C4 + C6

Endre etikett på et objekt

C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Kontroll

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Slå skjermteppe av eller på

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6

Sett tale på pause eller fortsett

C1 + C2 + C3 + C4

Slå tale av eller på

C1 + C3 + C4

Start VoiceOver-hjelp

C1 + C3

Punktskrift

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

Venstre eller C2

Panorerer punktskriften mot høyre

Høyre eller C5

Vis eller skjul annonseringslogg

C1 + C3 + C4 + C5

Neste utdatamodus

C1 + C2 + C4 + C5

Neste inndatamodus

C2 + C3 + C6

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer på Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: