Om sikkerhetsinnholdet i Safari 15.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 15.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Safari 15.1

Utgitt 27. oktober 2021

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur og macOS Catalina

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2021-31008

Oppføring lagt til 31. mars 2022

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur og macOS Catalina

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at Content Security Policy uventet ikke håndheves

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) fra Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur og macOS Catalina

Virkning: Et skadelig nettsted som bruker Content Security Policy-rapporter, kan lekke informasjon via omdirigeringsatferd

Beskrivelse: Et problem med lekking av informasjon ble løst.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur og macOS Catalina

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou fra ShuiMuYuLin Ltd og Tsinghua wingtecher lab

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur og macOS Catalina

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30890: en anonym forsker

Ytterligere anerkjennelser

WebKit

Vi vil gjerne takke Ivan Fratric fra Google Project Zero, Pavel Gromadchuk og en anonym forsker for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: