Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 14.7

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 14.7.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

tvOS 14,7

Utgitt 19. juli 2021

Analytics

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En lokal angriper kan få tilgang til analysedata

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2021-30871: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Oppføring lagt til 25. mai 2022

App Store

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å omgå visse personverninnstillinger

Beskrivelse: Et problem med tillatelser ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-31006: Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security

Oppføring lagt til 25. mai 2022

Audio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En lokal angriper kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30781: tr3e

AVEVideoEncoder

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30748: George Nosenko

Oppføring lagt til 19. januar 2022

CoreAudio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30775: JunDong Xie fra Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Avspilling av en skadelig lydfil kan føre til uventet avslutning av et program

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30776: JunDong Xie fra Ant Security Light-Year Lab

CoreText

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30789: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro og Sunglin fra Knownsec 404-teamet

Crash Reporter

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan bli i stand til å få rotrettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30774: Yizhuo Wang fra Group of Software Security In Progress (G.O.S.S.I.P) ved Shanghai Jiao Tong University

CVMS

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan bli i stand til å få rotrettigheter

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) fra Zoom Video Communications

dyld

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En sandkasseprosess kan omgå sandkasserestriksjoner

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30768: Linus Henze (pinauten.de)

FontParser

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverflyt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30760: Sunglin fra Knownsec 404-teamet

FontParser

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig TIFF-fil kan føre til tjenestenekt eller avsløring av minneinnhold

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30788: tr3e i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En stabeloverflyt ble løst ved å forbedre valideringen av inndata.

CVE-2021-30759: hjy79425575 i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Identity Service

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å omgå kodesigneringskontroller

Beskrivelse: Et problem med validering av kodesignaturer ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30773: Linus Henze (pinauten.de)

Image Processing

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-30802: Matthew Denton fra Google Chrome Security

ImageIO

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30779: Jzhu, Ye Zhang (@co0py_Cat) fra Baidu Security

ImageIO

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30785: CFF fra Topsec Alpha Team og Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Kernel

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En ondsinnet angriper med muligheter for vilkårlig lesing og skriving kan klare å forbigå pekergodkjenningen

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30769: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En angriper som allerede har oppnådd kjernekodekjøring, kan være i stand til å forbigå skadebegrensende tiltak for kjerneminnet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30770: Linus Henze (pinauten.de)

libxml2

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-3518

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30758: Christoph Guttandin fra Media Codings

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-30795: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30797: Ivan Fratric fra Google Project Zero

Ytterligere anerkjennelser

Assets

Vi vil gjerne takke Cees Elzinga for hjelpen.

CoreText

Vi vil gjerne takke Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro for hjelpen.

Power Management

Vi vil gjerne takke Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) fra Alibaba Security Pandora Lab, Csaba Fitzl (@theevilbit) og Lisandro Ubiedo (@_lubiedo) fra Stratosphere Lab for hjelpen.

Oppføring lagt til 7. juni 2023

Safari

Vi vil gjerne takke en anonym forsker for hjelpen.

Sandbox

Vi vil gjerne takke Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security for hjelpen.

sysdiagnose

Vi vil gjerne takke Carter Jones (linkedin.com/in/carterjones/) og Tim Michaud (@TimGMichaud) fra Zoom Video Communications for hjelpen.

Oppføring lagt til 25. mai 2022

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: