Sikkerhetskopier og gjenopprett dokumenter og data fra administrerte apper

Lær hvilke alternativer du skal velge for å sikkerhetskopiere og gjenopprette dokumenter og data fra MDM-tildelte apper i iOS og iPadOS.

Du kan bruke Mobile Device Management (MDM) for å tilordne en app til en bestemt bruker eller enhet. Når du bruker MDM til å installere en app, har du disse to alternativene:

  • Hindre sikkerhetskopi av appens dokumenter og data

  • Fjern appen når MDM-profilen fjernes

Disse alternativene hjelper deg med å avgjøre om og hvordan du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette appdokumenter og -data.

Sikkerhetskopier og gjenopprett appdokumenter og -data

Appdokumenter og -data kan inkluderes når du sikkerhetskopierer en iOS- eller iPadOS-enhet til iCloud, Finder eller iTunes, avhengig av alternativene du velger når MDM installerer en app:

  • Hvis du velger «Forhindre sikkerhetskopiering av appdataene», kan ikke brukere sikkerhetskopiere eller gjenopprette dokumenter og data for den appen.

  • Hvis du velger «Fjern app når MDM-profil fjernes», kan brukere sikkerhetskopiere data for den appen, men de kan bare gjenopprette dataene til samme enhet. Hvis de gjenoppretter sikkerhetskopien til en ny enhet, blir ikke dataene gjenopprettet.

  • Hvis du ikke velger noen av alternativene, kan brukerne sikkerhetskopiere og gjenopprette appdata til samme enhet eller til en ny enhet. Noen apper kan også velge å ekskludere data fra sikkerhetskopier, eller forhindre at dataene deres blir gjenopprettet til en annen enhet.

Se dokumentasjonen til MDM-løsningen for mer informasjon.

Installer administrerte apper på nytt

Hvis dataene i en administrert app gjenopprettes fra iCloud, blir appen installert på nytt automatisk hvis den ble tildelt en bruker. Den vil også bli installert på nytt automatisk hvis den ble tildelt en enhet og sikkerhetskopien ble gjenopprettet til samme enhet.

Appen installeres ikke automatisk hvis sikkerhetskopien gjenopprettes av Apple Configurator, Finder eller iTunes.

Hvis appen ikke ble installert på nytt automatisk, kan MDM installere den på nytt.

Finn ut mer

Lær om sikkerhetskopier for iPhone, iPad og iPod touch

Publiseringsdato: