macOS High Sierra

Navigeren in programmavensters met behulp van vensterspots

Met vensterspots kun je snel door programmavensters navigeren. In VoiceOver wordt automatisch een reeks vensterspots voor een programmavenster aangemaakt op basis van het ontwerp van het venster. Deze vensterspots worden vervolgens in de rotor weergegeven. Vensterspots zijn onder andere de belangrijkste gedeelten van een programmavenster, zoals een zoekveld of een navigatiekolom.

Je kunt zelf ook vensterspots aanmaken om de knoppen of gedeelten in een venster die je het meest gebruikt te markeren.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Voor een overzicht van vensterspots in het actuele programmavenster druk je op VO + U om de rotor te openen en druk je vervolgens op Pijl-links of Pijl-rechts totdat je "Vensterspots" hoort.

  • Om een vensterspot aan te maken voor het onderdeel dat de focus heeft, druk je op VO + Command + Shift + }. Je kunt een onbeperkt aantal vensterspots aanmaken voor een programmavenster. De laatstgebruikte vensterspot verschijnt bovenaan in de lijst met vensterspots in de rotor.

  • Om een aangemaakte vensterspot te verwijderen, druk je op VO + Command + Shift + {.

Als VoiceOver een vensterspot niet meer kan vinden omdat het ontwerp van een programmavenster ingrijpend is gewijzigd, wordt er een nieuwe vensterspot aangemaakt die sterk overeenkomt met de oude.