macOS High Sierra

VoiceOver-commando's toewijzen aan bewegingen

Je kunt sommige VoiceOver-gebaren aanpassen door er bepaalde VoiceOver-commando's aan toe te wijzen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Commando's' en klik vervolgens op 'Trackpad'.

  2. Zorg ervoor dat 'Schakel trackpadcommando's in' is ingeschakeld en klik op 'Wijs commando's toe'.

  3. Klik op het venstermenu en kies de speciale toets, zoals Command of Shift, die je in combinatie met de aangepaste bewegingen wilt gebruiken.

  4. Activeer de tabel 'Commando's trackpadbewegingen' en navigeer omlaag in de kolom 'Trackpadbeweging' totdat je de beweging hoort die je wilt aanpassen. Zie Werken met inhoudsgebieden en -groepen voor meer informatie.

  5. Klik in de kolom met commando's op het venstermenu met commando's, blader door de beschikbare commando's totdat je het gewenste commando hoort en druk op de Return-toets.

    Gebruik het menu 'Aangepaste commando's' om scripts en takenreeksen van Automator toe te wijzen aan bewegingen.

VoiceOver omvat een set standaardbewegingen, die niet kunnen worden gewijzigd.