macOS High Sierra

Het detailniveau voor spraak of braille aanpassen

Standaard worden door VoiceOver zeer veel details gebruikt om nieuwe gebruikers van een Mac en VoiceOver te helpen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Detailniveau' en klik vervolgens op 'Spraak' of 'Braille' (als je een brailleleesregel gebruikt).

  2. Kies een andere standaardinstelling en een detailniveau voor specifieke regelaars, zoals aankruisvakken of scrolgebieden.