macOS High Sierra

Navigeren met Snelnavigatie

Met snelnavigatie kun je met pijltoetsen door programma's en webpagina's navigeren, met afzonderlijke toetsen door webpagina's navigeren en met de snelnavigatierotor door programma's en webpagina's navigeren.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Snelnavigatie in- of uitschakelen

 • Druk tegelijkertijd op de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts.

  Als je de optie voor het in- en uitschakelen van snelnavigatie met de pijltoetsen hebt uitgeschakeld in de snelnavigatiecommando's in VoiceOver-programma, werkt dit commando niet. In dat geval druk je op VO + H + H om het Commando's-menu te openen, typ je "snel" om het commando 'Snelnavigatie aan of uit' te zoeken en selecteer je dit commando.

Navigeren binnen programma's en webpagina's met behulp van pijltoetsen

Om in bepaalde onderdelen te kunnen navigeren, zoals in een inhoudsopgave met verschillende niveaus, moet je het onderdeel eerst activeren.

 • Om met een onderdeel te gaan werken, druk je tegelijkertijd op de toetsen Pijl-rechts en Pijl-omlaag.

 • Om het werken met een onderdeel te beëindigen, druk je tegelijkertijd op de toetsen Pijl-links en Pijl-omlaag.

 • Om naar links, rechts, omhoog of omlaag te gaan, druk je op de desbetreffende pijltoets. Bij snelnavigatie werken deze toetsen op dezelfde manier als wanneer je op de speciale VoiceOver-toets en de pijltoetsen drukt.

 • Om de standaardactie uit te voeren voor het onderdeel in de VoiceOver-cursor, druk je tegelijkertijd op de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog.

Navigeren op webpagina's met behulp van enkele toetsen

 • Als je webnavigatie met één toets hebt ingeschakeld in VoiceOver-programma, kun je op webpagina's navigeren met behulp van enkele toetsen. Je kunt bijvoorbeeld op b of B drukken om naar de volgende of vorige knop te navigeren, of je kunt op 1 of ! drukken om naar de volgende of vorige kop op niveau 1 te navigeren.

  Om de standaardtoewijzingen van toetsen te wijzigen en zelf toetstoewijzingen toe te voegen, gebruik je het paneel 'Snelnavigatie' van de categorie 'Commando's' in VoiceOver-programma.

  Om VoiceOver-programma te openen, druk je op Command + F5 om VoiceOver in te schakelen en druk je vervolgens op VO + F8.

Navigeren binnen programma's en webpagina's met de snelnavigatierotor

Met de snelnavigatierotor kun je door onderdelen navigeren aan de hand van categorieën die op de actuele inhoud zijn gebaseerd. Zo kun je in een Mail-bericht bijvoorbeeld met de snelnavigatierotor per zin door een bericht navigeren, tussen de berichtkoptekst en de berichtinhoud schakelen, of van het ene naar het andere bericht gaan.

 • Om de rotor te openen, druk je op Pijl-links + Pijl-omhoog of Pijl-rechts + Pijl-omhoog.

 • Om naar de volgende categorie (bijvoorbeeld 'Tekens') te gaan, druk je op Pijl-rechts + Pijl-omhoog.

 • Om naar de vorige categorie in de rotor (bijvoorbeeld 'Inhoudkiezer') te gaan, druk je op Pijl-links + Pijl-omhoog.

 • Navigeer door de onderdelen in de lijst met de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. De VoiceOver-cursor wordt verplaatst terwijl je door de onderdelen navigeert.

De categorie 'Inhoudkiezer' is met name handig om een voorvertoning van berichten in Mail te bekijken. Wanneer de VoiceOver-cursor zich in een berichtvoorvertoning bevindt, druk je op de snelnavigatietoetsen om naar de categorie 'Inhoudkiezer' te gaan en druk je vervolgens op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. De VoiceOver-cursor blijft in de berichtvoorvertoning staan terwijl je in het berichtenoverzicht omhoog of omlaag gaat, zodat je de e-mailberichten kunt horen zonder dat je er eerst naartoe hoeft te navigeren.

Als snelnavigatie is ingeschakeld, worden de aan pijltoetsen en enkele toetsen toegewezen commando's voor snelnavigatie weergegeven in het Commando's-menu. Zie Commando's zoeken met het Commando's-menu voor meer informatie.