macOS High Sierra

Navigeren met de Tab-toets

macOS biedt ondersteuning voor uitgebreide toetsenbordfuncties. Dit betekent dat je met de Tab-toets en de pijltoetsen de toetsenbordfocus kunt verplaatsen naar tekstvakken, lijsten, keuzerondjes, aankruisvakken en andere regelaars.

Zodra je VoiceOver inschakelt, wordt de ondersteuning voor uitgebreide toetsenbordfuncties in het paneel 'Toetscombinaties' van het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren automatisch ingesteld op 'Alle regelaars'. Als je VoiceOver uitschakelt, wordt de instelling 'Alleen tekstvakken en lijsten' geactiveerd. Om de instelling te wijzigen, druk je op Control + F7.

Wanneer je met de Tab-toets navigeert terwijl VoiceOver is ingeschakeld, moet je met het volgende rekening houden:

  • Om in omgekeerde richting te navigeren, druk je op Shift + Tab.

  • Wanneer de VoiceOver-cursor op een onderdeel wordt geplaatst, kun je direct met het onderdeel werken (je hoeft niet eerst een commando in te voeren). Om deze automatische interactie van de Tab-toets uit te schakelen, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld). Ga naar de categorie 'Navigatie' en schakel 'Automatische interactie bij gebruik tabtoets' uit.

    Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.