macOS High Sierra

Melding van wijzigingen in tekstkenmerken

Je kunt VoiceOver laten aankondigen wanneer tekstkenmerken veranderen, bijvoorbeeld wanneer de tekst vet of cursief wordt.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Druk op VO + V om de detailniveaurotor te openen.

  2. Druk op de toets Pijl-links of Pijl-rechts totdat je "tekstkenmerken" en de huidige instelling hoort.

  3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat je de gewenste instelling hoort, bijvoorbeeld 'Speel toon af'.

  4. Druk op de Escape-toets of op Fn + Tab om de rotor te sluiten.

Je kunt ook een instelling voor de tekstkenmerken kiezen in het paneel 'Tekst' van de categorie 'Detailniveau' in VoiceOver-programma.

Om te horen wat de stijl is van de tekst bij de VoiceOver-cursor, druk je op VO + T.

Als je overdraagbare voorkeuren op een gastcomputer gebruikt wanneer je de huidige instellingen voor tekstkenmerken wijzigt, worden de instellingen bewaard op de schijf met overdraagbare voorkeuren en niet op de gastcomputer.