macOS High Sierra

Woorden met spelfouten corrigeren

Veel macOS-programma's, zoals Teksteditor en Mail, kunnen terwijl je typt woorden met spelfouten herkennen en correcties voorstellen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

De automatische spellingcorrectie gebruiken

Wanneer VoiceOver een woord met een spelfout signaleert, voer je een van de volgende stappen uit:

 • Als je het woord automatisch wilt laten corrigeren, typ je verder.

  Als het woord niet kan worden gecorrigeerd, wordt het rood onderstreept. Dit soort woorden kun je handmatig corrigeren.

 • Als je een voorgestelde correctie wilt kiezen, druk je op de toets Pijl-omlaag en druk je vervolgens op de Pijl-links of Pijl-rechts tot je de correctie hoort die je wilt gebruiken. Druk vervolgens op de Return-toets.

  Als je de lijst met correcties wilt sluiten zonder een correctie te kiezen, druk je op de Escape-toets, op Fn + Tab of op de Pijl-omhoog.

 • Als je de oorspronkelijke spelling wilt gebruiken van een woord dat automatisch is gecorrigeerd, ga je naar het desbetreffende woord en plaats je het invoegpunt net na het woord. Vervolgens druk je op de toets Pijl-omlaag om naar de oorspronkelijke spelling te gaan en tot slot druk je op de spatiebalk om deze spelling te selecteren.

Als je niet wilt dat de spelling automatisch wordt gecorrigeerd, kies je 'Wijzig' > 'Spelling en grammatica'. Vervolgens schakel je het commando 'Corrigeer spelling automatisch' uit (indien beschikbaar).

Spelling handmatig corrigeren

Als je de automatische spellingcorrectie niet hebt ingeschakeld of als een document woorden met spelfouten bevat waarvoor geen correcties beschikbaar zijn, kun je de woorden met de spelfouten handmatig corrigeren.

Tip: De rotor toont een lijst met alle woorden met spelfouten in een document, zodat je snel naar een woord kunt gaan en dat woord kunt corrigeren. Om de lijst met verkeerd gespelde worden te gebruiken, druk je op VO + U om de rotor te openen en druk je vervolgens op Pijl-links of Pijl-rechts totdat je "Verkeerd gespeld" hoort.

 1. Ga naar het eerste verkeerd gespelde woord en druk vervolgens op Command + ;.

  • Om de spelling van het woord te horen, druk je op VO + W + W.

   Als de spelling juist is, druk je op Command + ; totdat je een woord hoort dat moet worden gecorrigeerd.

  • Om een contextueel menu met suggesties, woordenboeken en dergelijke te openen, druk je op VO + Shift + M.

 2. Ga naar de spelling die je wilt gebruiken en druk op VO + spatiebalk om de spelling te selecteren.

  Als je geen geschikte correctie hoort, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab. Druk vervolgens op VO + Shift + F4 om de VoiceOver-cursor op het verkeerd gespelde woord te zetten en breng de gewenste wijzigingen aan.

Om te wijzigen hoe verkeerd gespelde woorden worden gemeld, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld), klik je op de categorie 'Detailniveau' en klik je tot slot op 'Tekst'.