macOS High Sierra

Informatie over brailleleesregels

Als je een ondersteunde brailleleesregel aansluit op de Mac, wordt de leesregel gedetecteerd en verstuurt VoiceOver informatie naar de leesregel over wat er op het scherm wordt weergegeven. Je kunt meerdere brailleleesregels op je Mac aansluiten, waarna op elke brailleleesregel tegelijkertijd dezelfde inhoud wordt weergegeven. Dit is handig in bijvoorbeeld klaslokalen. Je kunt de instellingen voor je brailleleesregel aanpassen in de categorie 'Braille' van VoiceOver-programma en detailniveaus instellen in de categorie 'Detailniveau'.

Brailleschrift en braillekortschrift

Standaard geeft VoiceOver achtpuntsbraille weer in gewoon brailleschrift (type 1). In deze modus wordt elk teken dat je op de brailleleesregel typt, tijdens het typen in braille-uitvoer omgezet.

Je kunt achtpuntsbraille desgewenst uitschakelen en in plaats daarvan zespuntsbraille in gewoon brailleschrift weergeven. In deze modus wordt elk woord dat je op de brailleleesregel typt, automatisch vertaald naar braille-uitvoer zodra wordt vastgesteld dat je een woord hebt voltooid of nadat je op de spatiebalk op de brailleleesregel hebt gedrukt.

Je kunt ook braillekortschrift (type 2) weergeven. VoiceOver biedt een naadloze ervaring wanneer je tekst invoert en bewerkt: je brailleleesregel toont de context van wat je typt zonder dynamisch over te schakelen naar en van gewoon brailleschrift.

Regels verschuiven

In een brailleleesregel wordt gewoonlijk de volledige regel weergegeven waar de VoiceOver-cursor op staat. Als de VoiceOver-cursor bijvoorbeeld op een onderdeel in een venster staat, toont het brailleapparaat onderdelen zoals symbolen, aankruisvakken en venstermenu's, evenals tekst die links en rechts van de VoiceOver-cursor staat.

Als een regel te breed is voor de brailleleesregel, kun je de regel verschuiven met de knoppen naar links en rechts op de brailleleesregel. Elke keer dat je op een van deze knoppen drukt, wordt de tekst met het aantal cellen van de leesregel naar links of naar rechts geschoven. De statuscellen worden hierbij ook meegeteld. Als je de VoiceOver-cursor verplaatst, wordt de weergave van de brailleleesregel aangepast wanneer dit nodig is om de cursor te volgen. Dit gebeurt zelfs wanneer de cursor naar de vorige of volgende regel wordt verplaatst.

Punt 7 en punt 8

VoiceOver gebruikt punt 7 en punt 8 om de positie van de VoiceOver-cursor aan te geven; wanneer je tekst bewerkt of selecteert, geven deze punten de tekstselectie aan. VoiceOver geeft ook de positie van de tekstselectiecursor aan. Deze cursor heeft de vorm van een I en wordt aangegeven door punt 8 van de braillecel voorafgaand aan de l en punt 7 van de braillecel volgend op de l te laten knipperen.

Statuscellen

Drie statuscellen geven extra informatie over de inhoud van het scherm. Je kunt instellen hoeveel statuscellen worden gebruikt en waar ze worden weergegeven op de brailleleesregel. Zo kun je bijvoorbeeld de cel voor de tekststatus gebruiken en deze cel aan de linkerkant weergeven.

Je kunt met VoiceOver-programma VoiceOver-commando's toewijzen aan toetsen op de brailleleesregel. Zie VoiceOver-commando's toewijzen aan brailleleesregeltoetsen voor meer informatie.

Als je brailleleesregel is voorzien van een Perkins-toetsenbord, kun je hierop typen.