macOS High Sierra

Navigeren met letters, tekst of kenmerken

Je kunt navigeren door te zoeken op een letter, op tekst of op een tekstkenmerk.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Letter zoeken

Met de functie voor snel zoeken kun je snel naar de volgende plaats gaan waar een letter in een element op het scherm voorkomt. Om snel onderdelen te kunnen zoeken, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld), klik je op de categorie 'Navigatie', schakel je het aankruisvak 'Schakel snel zoeken in' in en kies je tot slot de gewenste Command-toets.

 • Om het volgende element te zoeken dat met een bepaalde letter begint, druk je op de opgegeven Command-toets en de letter. Druk bijvoorbeeld op Command-links + S.

 • Om het vorige element te zoeken dat met een bepaalde letter begint, druk je op de opgegeven Command-toets, de Shift-toets en de letter. Druk bijvoorbeeld op Command-links + Shift + S.

Tekst zoeken

Typ een zin in het zoekpaneel van VoiceOver om naar de volgende plaats te gaan waar de zin voorkomt.

 1. Druk op VO + F om het zoekpaneel weer te geven.

 2. Typ of plak de tekst die je zoekt in het zoekpaneel en druk vervolgens op de Return-toets.

  Er wordt gezocht vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van het tekstgebied.

  • Om naar de volgende plaats te gaan waar de tekst in het venster voorkomt, druk je op VO + G.

  • Om naar de vorige plaats te gaan waar de tekst in het venster voorkomt, druk je op VO + Shift + G.

 3. Om eerdere zoekopdrachten op te vragen, druk je op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. Voordat je een eerdere zoekopdracht opnieuw uitvoert, een zoekopdracht verwijdert of een nieuwe zoekopdracht invoert, druk je op VO + F.

  • Om een eerdere zoekopdracht opnieuw uit te voeren, druk je op Command + A.

  • Om een zoekopdracht te verwijderen, druk je op Command + Delete.

Op tekstkenmerk

 • Om het volgende of vorige exemplaar van een kenmerk te zoeken, gebruik je de volgende commando's:

  Kenmerk

  Het volgende exemplaar zoeken

  Het vorige exemplaar zoeken

  Vet

  VO + Command + B

  VO + Command + Shift + B

  Ander lettertype

  VO + Command + O

  VO + Command + Shift + O

  Tekst met dezelfde stijl als de huidige tekst

  VO + Command + S (als je niet in een tekstgebied staat, ga je met VO + Command + S naar het volgende onderdeel dat dezelfde stijl heeft als het huidige onderdeel)

  VO + Command + Shift + S (als je niet in een tekstgebied staat, ga je met VO + Command + Shift + S naar het vorige onderdeel dat dezelfde stijl heeft als het huidige onderdeel)

  Andere stijl

  VO + Command + C

  VO + Command + Shift + C

  Cursief

  VO + Command + I

  VO + Command + Shift + I

  Andere kleur

  VO + Command + K

  VO + Command + Shift + K

  Onderstreept

  VO + Command + U

  VO + Command + Shift + U

  Tekst zonder opmaak

  VO + Command + P

  VO + Command + Shift + P

  Afbeelding

  VO + Command + G

  VO + Command + Shift + G

  Koppeling

  VO + Command + L

  VO + Command + Shift + L